GeriBilal Çelik İnternet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

İnternet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu

İnternet yoluyla işlenen cinsel taciz suçu
Abone Olgoogle-news

İnternet ortamının ve giderek çeşitlenen sosyal medya kullanımının artışıyla birlikte pek çok olumsuzluklarına da şahit olmaktayız. Gündelik hayatta karşılaşması mümkün olmayan kişiler dahi sosyal medya adresleri üzerinden birbirlerine rahatlıkla ulaşabildikleri için dezavantaj yaratabilecek birçok olayla da karşılaşmaktayız.

Cinsel taciz suçu Türk ceza kanunumuzda bilinenin aksine fiziksel bir yaklaşım olarak değil; sözlü girişim, sarkıntılık boyutu olarak nitelenmiştir. İnternet yoluyla cinsel taciz suçunun işlenebilmesi de herhangi bir sosyal mecra üzerinden yazılı, sözlü, görsel, video veya cinsel maksat taşıyan ve karşı tarafın iradesi dışında gelişen her türlü olay ile kabul edilebilir.

İnternet üzerinden sosyal medya adresi fark etmeksizin (Whatsapp, Twitter, Instagram vb.) iletişimin olduğu her sitede cinsel taciz suçunun işlendiğine şahit olabilmekteyiz. Burada dikkat edilmesi gereken husus sözün, hareketin veya davranışın karşı tarafın rızası olmaksızın cinsel yönelim mahiyetinde bir anlam ifade etmesidir. Mesaj yoluyla söylenen sözün cinsel anlamda nitelendirilmesi, fotoğraf veya video yolu ile müstehcen ya da cinsel maksatla gönderilmiş olması gerekmektedir.

Ahlak kurallarına aykırı olmamak kaydıyla tanışma isteği, iltifat hatta evlilik teklifi cinsel taciz suçunun şartlarını sağlamaz. Bu gibi hallerde harekette bulunan taraf cinsel bir yönelim içerisinde olmadığı için cinsel taciz suçu kapsamına girmez.

Cinsel taciz suçunun tanımına ve cezasına Türk ceza kanununun 105.maddesinde yer verilmiştir. İlgili kanun hükmüne göre “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.’’ Ancak kanun bununla birlikte madde devamında nitelikli hallere de yer vermiştir. Nitelikli hal olan ‘’Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle’’ cinsel taciz suçunun işlenmesi halinde cinsel taciz suçunda verilecek olan ceza yarı oranda artırılır. İlgili maddede cinsel taciz suçunun çocuğa karşı işlenmesi halinde de cezanın ağırlaştırılacağına yer verilmiştir. TCK md 105 devamında ‘’fiilin çocuğa karşı işlenmesi halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’’ şeklinde düzenleme meydana getirilmiştir.

Cinsel taciz suçuna maruz kalındığı takdirde bunu en yakın idari birim ile paylaşarak şikayet yoluna başvurmak gerekmektedir. İnternetin sağladığı kolaylıkla bu suçun işlenmesi halinde şikayete gerek kalmaksızın ilgili mercii tespitin ardından re’sen cinsel taciz suçunu incelemekle yükümlü olacaktır. Mail yoluyla veya sosyal medya adresleri üzerinden taciz suçunun ilgili birimlerce öğrenilmesinin ardından re’sen inceleme başlayacak olsa da suçun tespiti açısından söz konusu hareketlerin ilgili birimlere bildirilmesi büyük önem arz etmektedir.

False