GeriBilal Çelik Apartman sakinleriyle evcil hayvan besleyenler arasında yaşanan uyuşmazlıklar
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Apartman sakinleriyle evcil hayvan besleyenler arasında yaşanan uyuşmazlıklar

Apartman sakinleriyle evcil hayvan besleyenler arasında yaşanan uyuşmazlıklar
Abone Olgoogle-news

Evcil hayvan beslemek eskiden yalnızca bahçesi olan yerlere mahsus bir düşünce iken günümüzde artık minik dostlarımızla bir yaşantı sürdürebilme imkanlarımız mevcuttur. Evcil hayvan beslemenin kanunda yer alan sorumluluklarına riayet edildiği takdirde herhangi bir şekilde sorun teşkil etmeyecektir.

Bir hayvanın bakımının gerektirdiği ihtiyaçları, eğitimleri, yük ve diğer çevreye karşı her türlü sorumlulukları hayvan sahipleri yerine getirmekle mükelleftir. Hayvanları Koruma Kanunda hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar.

Apartman sakinlerinin yaşantılarını sürdürdükleri evde evcil hayvan bakımı yapabilmeleri için öncelikle yönetim planında evcil hayvan beslenip beslenmeyeceğine dair bir hüküm yer almadığına bakılmalıdır. Böyle bir hükmün yer alması durumunda ilgili hüküm gereği evcil hayvan beslenemeyecektir. Ancak üst mahkemelerin bazı kararlarında uyuşmazlık hallerinde hayvanın çevresine rahatsızlık verip vermemesine bakılmaksızın keyfi olarak bir kesimce istenmemesi durumlarında keyfi bir güç doğuracağı belirtilmiştir. Yönetim planında evcil hayvan beslenemez şeklindeki hükmün, hakkın kötüye kullanılması gibi durumlar meydana getirdiği ve bu gibi durumlarda mahkeme tarafından evcil hayvan beslemenin apartmanda rahatsızlık oluşturup oluşturmadığına göre karar verdiği görülmektedir.

Yönetim planlarında evcil hayvan beslenemeyeceğine dair bir hüküm yer almıyorsa bu durumlarda evcil hayvan beslenmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Bu gibi hallerde ancak evcil hayvanın apartman sakinlerine tehdit teşkil etmesi veya gürültü gibi rahatsızlıklar vermesi durumunda tahliye davasına konu olabilecektir.

Evcil hayvan besleyenlerin apartmanda bağımsız bölümlerini, eklenti niteliğindeki alanları ve ortak kullanım alanı olarak belirtilen yerleri kullanırken temizlik, ses ve buna benzer her türlü kaideye önemle riayet ederek hareket etmeleri gerekmektedir. Evcil hayvan sahibi kişiler bu bölümlerde koku oluşmasına, kirlilik oluşturmamaya, gürültülü hareketlerde bulunmamaya özen gösterdikleri takdirde meydana gelebilecek uyuşmazlıkların da önüne geçilebildiğini görmekteyiz.

Evcil hayvan ile ilgili uyuşmazlıklarda Sulh Hukuk Mahkemesine gidilerek hukuki çözüme kavuşturulabilmesi mümkün olabilecektir.

False