Kaynaştırma eğitimi

Okul çağına gelmiş engelli çocuklarımızın normal sınıfta eğitim görmeleri yasal bir haktır. Kaynaştırma eğitimi ile engelli çocuklar akranları ile birlikte aynı sınıfta eğitim görme fırsatı yakalar.

Haberin Devamı

Okul çağına gelmiş engelli çocuklarımızın normal sınıfta eğitim görmeleri yasal bir haktır. Kaynaştırma eğitimi ya da birlikte eğitim olarak adlandırılan bu yöntem ile engelli çocuklar, normal akranları ile birlikte aynı sınıfta eğitim görme fırsatı yakalarlar.

Birlikte eğitim, son birkaç yıl içinde hızla yaygınlaşmıştır. İlkokul döneminde neredeyse her sınıfta engelli çocuklara rastlamak mümkün. Hızlı yaygınlaşması elbette çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir.

Öğretmenlerin bu konuda yeterli deneyime sahip olmaması en önemli sorun olarak gözükmektedir. Öte yandan normal çocukların aileleri de konuya yeterince olumlu bakmamaktadır. Sınıf disiplinini ve dolayısı ile eğitimi olumsuz yönde etkileyeceğini düşünerek, çocuklarının eğitiminin eksik kalacağına ilişkin kaygılar yaşamaktadırlar.

Birlikte eğitim, ağır düzeyde bedensel ve zihinsel engelli çocuklar dışında kalan tüm engel grupları için faydalı bir yöntemdir. Akranları ile birlikte aynı süreçleri paylaşmaları zaman içerisinde sosyal uyumlarını geliştirmektedir. Normal çocuklar açısında da engele ve engelliye ilişkin olumsuz anlamlar içeren inançların oluşmamasını sağlamaktadır. Birlikte eğitim, birlikte yaşamı kolaylaştırıcı etki yaratmaktadır.

Uygulamada yaşanan pek çok aksaklığa rağmen bu yöntemin daha da yaygınlaşması sağlanmalıdır. Aksaklıkların giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmak elbette mümkündür. Hizmet içi eğitim yolu ile öğretmenlerimizin bu konuda bilgi ve uygulama açısından donatılması işleri oldukça kolaylaştıracaktır. Benzer şekilde okul aile birlikleri etkili şekilde tüm velileri bu konuda bilgilendirmeli ve ailelerin yaşadığı yersiz kaygıların önü kesilmelidir.

Birlikte yaşam her alanda mümkün olacaksa eğitimden başlamak en doğrusudur. Özellikle engellilere hizmet vermek amacı ile kurulmuş sivil toplum örgütleri bu konuda yaşanan aksaklıkların giderilmesinde öncü rol oynamalıdır.

Yazarın Tüm Yazıları