GeriAslı Elif Tanuğur Samancı Arı zehrinin cilt üzerine etkisi
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Arı zehrinin cilt üzerine etkisi

Arı zehrinin cilt üzerine etkisi

Arı zehri, içerdiği peptid ve enzimlerle Parkinson, Alzheimer, Amyotrofik Lateral Skleroz gibi santral sinir sistemi hastalıkları ve inflamasyonun aktif olduğu cilt hastalıklarında tedaviye destek özellik göstermektedir. Arı zehri, potansiyel apitoksin özelliğiyle yeni nesil ilaçlar için umut vaat edicidir.

Arı zehri nedir?

Apiterapinin en önemli ürünlerden biri, doğal bir toksin olan arı zehridir. Arı zehri enjeksiyon veya doğrudan arı sokmasıyla insan vücuduna alınabilir. Arı zehri, dişi işçi arılar tarafından üretilir. Melittin, apamin, MCD ve adolapin gibi peptidler; Fosfolipaz A2 (PLA2) ve hiyalüronidaz gibi enzimler; amino asitler; dopamin ve norepinefrin gibi bileşenler içermektedir.

Araştırma sonuçları, arı zehrinin antienflamatuvar, antifibrotik ve anti-aterosklerotik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Arı zehri, içerdiği peptid ve enzimlerle Parkinson, Alzheimer, Amyotrofik Lateral Skleroz gibi santral sinir sistemi hastalıkları ve inflamasyonun aktif olduğu cilt hastalıklarında tedaviye destek özellik göstermektedir. Arı zehri, potansiyel apitoksin özelliğiyle yeni nesil ilaçlar için umut vaad edicidir.

Sedef hastalığı için potansiyel bir tedavi: Arı zehri

Güncel bilimsel çalışmalarda akne, alopesi (saçkıran), yaralar, atopik dermatit, melanom, photo-aging (güneş ışınlarına bağlı yaşlanma), sedef hastalığı ve vitiligo gibi cilt hastalıklarında arı zehrinin terapötik uygulamaları incelenmektedir. Akne üzerine arı zehri uygulamasının incelediği bir araştırmada, arı zehrinin akneye sebep olan inflamatuar belirteçlerin üretimini belirgin olarak düşürdüğü görülmüştür.

Sedef hastalıkları arasında en sık görülen tür olan Plak Sedef hastalığının (RLPP), uygulanan standart bir tedavisi mevcut değildir. 2014 yılında Mısır’da Suez Canal Üniversitesi’nde yapılan çift kör randomize kontrollü bilimsel çalışmada, Plak Sedef hastalığında arı zehri uygulamasının etkisi incelenmiştir. Çalışmaya katılan 50 Plak Sedef hastası, 6 ay sürecek araştırma için iki gruba ayrılmıştır. İlk grup, kontrol grubudur. İkinci grup, deney grubu olup günlük deri altı enjeksiyonuyla 0.05 ml arı zehri almıştır. Çalışma süresi ilerledikçe 0.05 ml olan arı zehri dozu 1 ml’ye kadar yükseltilmiştir. Çalışmada hastaların inflamasyon şiddetini gösteren TNF-a seviyeleri incelenmiştir.

Çalışmanın sonucunda arı zehri tedavisi alan deney grubunun TNF-a seviyelerindeki düşüş, kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. Araştırmacılar, arı zehri uygulamasının Plak Sedef hastalığı için etkili ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu belirtmiştir.

Kaynaklar:

1.Kim, Haejoong, Soo-Yeon Park, and Gihyun Lee. "Potential therapeutic applications of bee venom on skin disease and its mechanisms: A literature review." Toxins 11.7 (2019): 374.

2.Eltaher, Soha, et al. "Efficacy of the apitherapy in the treatment of recalcitrant localized plaque psoriasis and evaluation of tumor necrosis factor-alpha (TNF-α) serum level: A double-blind randomized clinical trial." Journal of Dermatological Treatment 26.4 (2015): 335-339.

3.Hegazi, Ahmed G., et al. "Bee venom and propolis as new treatment modality in patients with localized plaque psoriases." International Research Journal of Medicine and Medical Sciences 1.1 (2013): 27-33.

False