Erotizm, aşkın bir uzantısıdır

Kadın ve erkek o günden beri kaybettiği diğer yarısını arıyor.

Haberin Devamı

AŞKIN BÜTÜNLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Efsaneye göre, yüz binlerce yıl önce kadın ve erkek, iki kafası birbirine sevgiyle bakan dört kollu, dört bacaklı tek bir vücutta yaşıyordu. Kadın ve erkek bir bütünken sahip oldukları büyük güçle tanrılara bile meydan okuyorlardı. Bir gün tanrıların tanrısı Zeus’u öylesine öfkelendirdiler ki Zeus onları ikiye ayırdı. Apollon onlara acıdı ve onları bugünkü halimize dönüştürdü. İşte kadın ve erkek o günden beri kaybettiği diğer yarısını arıyor. Antik Yunan mitolojisinde anlatılan bu arayış aşktan başka bir şey değildir çünkü aşkın seks kadın ve erkeği bir araya getirip bir bütün yapan güçtür.

Erotizm, aşkın bir uzantısıdır

SEKSİN KÖKLERİ BEBEKLİK DÖNEMİNE UZANIR

Kişilik, geçmiş yaşamlar ve deneyimler, içinde bulunulan kültür, ortam ve zaman aşkı büyük ölçüde etkiler. Evrimsel psikolojiye göre aşk ve seks insanların başarılı üremelerini sağlayan bir uyum mekanizmasıdır. Freud da seksin köklerinin bebekliğe uzandığını ve seksin bebeğin annesinin memesinde tattığı cinsel tatminin uzantısı ve yeniden keşfi olduğunu; aşkın ise cinselliğin yüceltilmesi olduğunu söyler.

Psikolog Philip Shaver’a göre bebeğin ebeveynleri ile arasındaki sevgi bağıyla yetişkinlikteki aşk duygusu arasında bir ilişki vardır. Kernberg, aşkın birine yöneltilmiş sevgi ilişkisi ve cinsel bir arzuya dönüştürülmüş olan uyarılma ve agresif enerjilerden ibaret olduğunu ve varoluşsal boyutta benlik sınırlarının terk edilmesi olduğunu vurgular.

AŞK, ROMANTİZM, EROTİZM VE SEKS

Aşk, romantizm, erotizm ve seks insan doğasının ayrılmaz parçalarıdır. İnsanın evrimi boyunca cinselliği de çeşitli evrelerden geçerek evrimleşti. Cinsellikle birlikte aşk, romantizm ve erotizm de kaçınılmaz bir evrimin içine girdi. Seksin evrim sürecinde en çarpıcı gelişme erotizmin doğuşu olmuştur. Erotizm doğrudan cinsel birleşmeden ayrılarak, cinsel birleşmeye varlık nedenini kazandıran duygu, düşünce ve davranışlara dönüşmüştür. Erotizm düşüncede doğar ve hayal gücüyle beslenir; seksten önce başlar ve seksin ötesine uzanır.

EROTİZM AŞKIN BİR UZANTISIDIR

EROTİZM AŞKIN BİR UZANTISIDIR, sadece bedeni değil, ruhu da besler. Başka bir insanın bedenine duyulan şehvetten ve cinsel haz ihtiyacından öte olması onu pornografiden farklı bir yere yerleştirir. “Seks yapmak” ise, rahatlamış ve gevşemiş bir halde, sevişmenin ve dokunmanın verdiği hazza odaklanarak, haz alıp haz verebilme, ruhu ve bedeni paylaşabilme, ne olursa olsun bir şekilde boşalabilme bilim ve sanatıdır ve sekste cinsel uyum çok önemlidir. Çünkü cinsel uyum en yüksek hazzı alabilmenin garantisidir. 

PEKİ, NEDİR CİNSEL UYUM?

Kadın ve erkeğin ruhunun ve bedenin, şehvet ve tutku ateşinde eriyip tek bir beden oluştururcasına bir araya gelmesidir. Cinsel uyumun olmadığı seks, sadece fiziksel bir cinsel etkinlik olmaktan öteye geçemez. Kadın ve erkeğin, onları birbirlerine çeken gizemli ve karşı konulmaz cinsel çekim ile bir araya gelip cinsel uyumla taçlandırdıkları seks, sevişme ile başlar. Cinsel birleşmeden önceki bu süre ne kadar yoğun ve uzun olursa, arzu ve şehvet, haz ve zevk de o kadar fazla olur.

Erotizm, aşkın bir uzantısıdır

MANEVİ VE CİNSEL BOŞALMA 

Erkek ve kadının cinselliği farklı yaşar. Erkeğin fizyolojisi onu boşalmanın hazzını yaşama hedefli, penise odaklı, doğrusal, dolaysız seks yapmaya ve “cinsel boşalma”ya yönlendirir.

Kadın ise romantizmi ve ardından gelen erotizmi tüm bedenine dağılmış olarak yaşar ve “manevi boşalma” ile tatmin olur. Erkek için herhangi bir cinsel uyaranın varlığı cinsel boşalması için yeterli olabilir ama kadın duygusal ve fiziksel yapısı gereği sekse yavaş yavaş hazırlanır, yataktan ve seksten önce manevi olarak tatmin olmayı ister. Bu nedenle cinsel uyumun yakalanması erkeğin kadını önce manevi olarak boşaltmasıyla mümkündür. Kadının cinsel isteği ve yoğunluğu, cinsel boşalma ve orgazm süresi ve şiddeti manevi boşalmasına bağlıdır. Erkeğin partnerinin manevi boşalmasını sağlayabilmesinin birçok yolu vardır ama bunların en iyisi olan beş yol şöyledir:

  • Aşkla dokunmak,
  • İlgiyle dinlemek,
  • Birlikte kaliteli vakit geçirmek,  
  • Onu biricik kılmaktır,
  • Romantizm sunmak...

Bu beş yolu izleyen bir erkek, kadını manevi olarak boşaltmış yani tatmin etmiş olur. 

Kadın da erkeğe manevi boşalmanın bir karşılığı olarak, aşkla ve gönülden bir armağan olarak erotizmle birlikte ruhunu ve bedenini sunar. Erkek almaya hak kazandığı bu armağanı, aşkla, tutkuyla ve şehvetle kabul eder. Erkekleri mutlu etmenin birçok yolu vardır ama en iyi beş yolu;

  • Yaptıklarını fark edip takdir etmektir,
  • Mutlu etmeyi başardığını ona gülümseyerek göstermektir,
  • Varlığına ve sunduklarına ihtiyaç duymaktır,
  • Erotizm sunmaktır,
  • Aşkla hizmet davranışlarında bulunmaktır.

Bu manevi ve cinsel tatmin olma sürecinin sonucunda da çift müthiş bir cinsel uyum içine girer, daha derin hazlara ulaşır. Erkeğin aşkının nesnesi olan kadın, aşkı ruhunda ve bedeninde hisseden kadın, erkek için vazgeçilmez olduğunu ve erkeğin kendisi için yanıp tutuştuğunu hisseden kadın, manevi boşalmasının üstüne bir nevi bonus olarak “cinsel boşalma” da yaşayabilir.

ERKEĞİN KENDİ TATMİNİNE ODAKLANARAK ALDIĞI HAZ, KADININ BOŞALMASINI ATEŞLEYEN GÜÇTÜR

Her iki tarafın da haz aldığı bir seks deneyimi için,  manevi boşalmasını sağlamış olan erkek, kadını cinsel olarak tatmin etmeye çalışmak yerine, bencilce, aşkla, içgüdüleriyle sadece kendi cinsel tatmine odaklanarak zamandan kopmalıdır. Seksi partnerini tatmin etmesi gereken bir görev gibi yapmadığında, manevi olarak boşalmasının ardından zaten hazır olan partnerine aşkı, tutkuyu, şehveti hissettirerek onun da zamandan kopmasını sağlayacaktır.  Kadın, erkek için vazgeçilmez olduğunu, onda dayanılmaz bir arzu uyandırdığını fark edince cinsel boşalma yaşayacaktır. Yani erkeğin kendi tatminine odaklanarak aldığı haz, kadının boşalmasını ateşleyen güç olacaktır.

SEKSTE ACI HİSSEDİLMESİ BAHARAT GİBİDİR, AZI KARARDIR ÇOĞU ZARAR

Hayatın sırrına vakıf olan çiftler zamanla bedenlerinin sesini daha da açarlar, hissettiklerini bedenleriyle dışa vururlar ve gürültülü sevişmeye başlarlar. Hafif, tırmalama, inleme, çığlık atma gibi bedenden ses çıkartma eylemleri merakla keşfi arttırır, beyni kapatmayı, beş duyu ile sevişmeyi sağlar. Acı ve şehvet bir paranın iki yüzü gibidir, sekste acı hissedilmesi; baharat gibidir, azı karar çoğu zarardır. Baharatlı bir seks artık sevginin aşkla paylaşılması ve çoğaltılması olan sevişmeye dönüşür.

Erotizm, aşkın bir uzantısıdır

Yazarın Tüm Yazıları