GeriEtkinlikler Özel hastanelerde bunlara ücret ödemeyin
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Özel hastanelerde bunlara ücret ödemeyin

Özel hastanelerde bunlara ücret ödemeyin

İşte, ücret alınmayacak 9 tedavi!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel hastanelere, ilave hiçbir ücret almayacakları 9 tedavinin listesini asma mecburiyeti getirdi. Siz de asılan bu listeye göre 9 işlemden ilave ücret ödemeyerek yararlanabilirsiniz.

İlave ücret 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. İlave ücretin alınmasına ilişkin hususlar ise Sağlık Uygulama Tebliği’nin 3.3. numaralı maddesinde açıklanmıştır. Buna göre;

- Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, SUT ve ekinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin, SUT eki Ek-8 Listesi üzerinden fatura edilen malzeme ve ilaçlar ile SUT eki Ek-9 Listesi dışında fatura edilebilecek malzeme ve ilaçlar hariç olmak üzere tamamı üzerinden, kurumca belirlenen oranı geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir.

- Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmeti sunucuları kurumca belirlenen ilave ücret oranlarını gösteren tabelayı vatandaşların görebileceği bir yere asmak ve kişileri ilave ücret konusunda bilgilendirmek zorundadır.

- Sağlık hizmeti sunucularınca, kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.

İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleri

1- Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri

2- Yoğun bakım hizmetleri

3- Yanık tedavisi hizmetleri

4- Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri)

5- Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri

6- Organ, doku ve kök hücre nakilleri

7- Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri

8- Diyaliz tedavileri

9- Kardiyovasküler cerrahi işlemleri

İlave ücret alınmayacak kişiler

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,

24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

Kaynak: www.sgk.gov.tr

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE UYGULAMASI

False