GeriEtkinlikler NDS Anaokulu
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

NDS Anaokulu

NDS Anaokulu

Bu okulda sorumluluk sahibi bireyler yetişiyor.

NDS Eğitim Vakfı Okulları geçmişinden aldığı değerler ve birikimi ile modern eğitimin ilkelerini sentezleyerek; donanımlı, kendisine, çevresine ve farklı kültürlere saygı duyan, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Türk Milli Eğitimi'nin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerine seçkin bir eğitim vermeyi ilke edinmiş bu kurum, Atatürk'ün üç manevi kızına eğitim vermekten ayrı bir gurur duymaktadır.

NDS Anaokulu eğitim anlayışı

1856 yılından bu yana 154 yıldır eğitime hizmet veren ve 2009 yılından itibaren de Neslin Değişen Sesi Okulları'nın en önemli halkası olan anaokulunun eğitim programının amaçları şöyle:

• Öğrencilerin çok yönlü gelişimsel özelliklerini geliştirmek ve öğrencileri kendi gelişim hızları içinde desteklemek,

• Öğrencilerin olumlu benlik ve kendilik değeri geliştirmesine, kendini uygun yollarla ifade etmesine ve kendini gerçekleştirebilmesine, kendiliğinden inisiyatif alabilmesine ve iç denetim kazanmasına olanak sağlamak,

• Öğrencilerimizin aktif olarak katılabilecekleri bir öğrenme-oyun ortamı sağlayarak ilgi, yaşantı ve beceri kazandırmak,

• Öğrencilerde estetik zevkler uyandırarak çevreye duyarlılıklarını artırmak, insanlar arası ilişkilerde problem çözümüne yönelik davranışlar kazanmalarına imkan sağlamak,

• Öğrencilere bilgi yüklemek yerine, onlara bilgiye giden yolda rehberlik etmek, onlarda merak duygusu uyandırmak ve yaratıcılıklarını geliştirmek, öğrendiklerini kullanabilir hale getir,

• Öğrencilerin velilerini okul öncesi eğitim alanında bilinçlendirmek ve ailenin eğitime katılımını en üst seviyede tutmak,

• Öğrencilere ilköğretim için gerekli olan ön becerileri kazandırabilmektir.

[fotogaleri=376]

Rehberlik ve psikolojik danışma servisi

Anaokulundaki rehberlik servisinin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin düzenli olarak gelişim takiplerini yapmak, varsa normal dışı gelişmelerin erkenden tespit edilmesini sağlayarak, aileyi bu doğrultuda bilgilendirmek ve yönlendirmek, öğrenciye okul ortamında mümkün olan desteği sağlamaktır.

Rehber danışmanı, öğrencilerle bireysel ve grup çalışmaları, veliler, sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler yapmaktadır. Her sınıf seviyesinde yapılan rehberlik etkinliklerinde dikkat, görsel algı, el-göz koordinasyonunu destekleyen çalışmaların yanı sıra öğrencilerin kendilerini ve duygularını tanımasını amaçlayan sınıf çalışmaları ve yaşayan değerler temalarından oluşan etkinlikler de yapılmaktadır.

Rehberlik servisi her ay çıkardığı bültenler ile velilere rehberlik etmeyi, okul içinde yürüttüğü projelerle öğrencilerde farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Eğitim etkinlikleri

Serbest zaman etkinlikleri: Öğrenciler bu etkinlik saatinde sınıflarındaki, gelişimsel özelliklerine uygun olarak düzenlenmiş olan eğitici ilgi köşelerinde 'Planla-Yap-Değerlendir' süreci kapsamında çalışırlar. Bu köşeler; evcilik köşesi, blok köşesi, fen ve doğa köşesi, müzik köşesi, kukla köşesi, masa oyuncakları köşesi, kitap köşesi, tamir köşeleridir.

Oyun ve hareket: Çocukların bin bir dili vardır. Bunlardan belki de en çok kullandığı dildir, oyun ve hareket. Çocuğun kendini ifade etmesi sağlanarak yaratıcılığını geliştirmesi, küçük-büyük kas becerilerinin geliştirilmesi, yapılandırılmış ve kurallı oyunları öğrenmesi, grupla kaynaşması vb. becerileri kazanması sağlanır.

Türkçe dil etkinlikleri: Türkçe ile öğrencilerde sözlü anlatım ve iletişim becerilerini geliştirmeyi, öğrencilerin Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmalarını, yeni kavram ve sözcükler edinmelerini, kendilerini ifade etmede daha etkin konuma gelmeleri amaçlanmakta.

Fen ve matematik etkinlikleri: Fen ve matematik çalışmaları, araştırma yapmaya, inceleme ve keşfetmeye yönelik yapılacak etkinliklerden oluşmaktadır. Bu etkinlikte deneyler, keşifler, icatlar, doğa gezileri ve yürüyüşleri, çeşitli bilim araştırma kitaplarını, başvuru kaynaklarını inceleme, projeler üretme gibi çalışmalar yapılmaktadır.

Drama etkinlikleri: Dil ve sosyal-duygusal gelişimi destekleyici aktiviteler uygulanır. Drama etkinliklerinin içerisinde ısınma-rahatlama, gevşeme, uyum-güven, doğaçlama, farklı rollere girme, öykü canlandırma çalışmaları yapılmaktadır.

Sanat etkinlikleri: Yaratıcı düşünce ve hayal gücü gelişimi, el ve göz koordinasyonunun gelişimi, küçük kas gelişimi, renk, doku ve biçimleri tanımayı, grup çalışmalarında aktif katılımı, yapacakları etkinlikleri kendilerinin seçmeleri, planlamaları, uygulamaları ve sonuçlandırmaları amaçlanmakta.

Okuma ve yazmaya hazırlık çalışmaları: Çocukların ilköğretime geçişlerini kolaylaştırmak, okul olgunluğu kazandırmak amacı taşıyan bu etkinliklerde görsel algı, işitsel algı, dikkat ve bellek çalışmaları, temel kavramları kazandırma problem çözme, karar verme, el becerisi geliştirme vb. çalışmaları yapılmaktadır. Amaç; okuma yazmayı öğretmek değil, çocukların hazır bulunuşluk düzeylerini geliştirmektir.

www.anaokul.nds.k12.tr

False