GeriEğitim Manzum ne anlama gelir? Manzum hikaye nedir, özellikleri nelerdir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Manzum ne anlama gelir? Manzum hikaye nedir, özellikleri nelerdir?

Manzum ne anlama gelir? Manzum hikaye nedir, özellikleri nelerdir?

Manzum ne anlama geldiği ve manzum hikaye okul döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kendi içerisinde ölçü, kafiye ve uyaklar gibi kuralları olan manzum hikayelerin özelliklerin, tarihini manzum hikaye ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Manzumlar, duygu ve hislerin anlatıldığı hikayelerdir. Ölçü, kafiye gibi uyakları içerisinde barındırır. Manzum hikayeler şiir şeklinde yazılır. Olay, yer, kişi ve zaman gibi kavramlar da manzum hikayede yer alır. Bu türün Edebiyatta ilk adımlarını Recaizade Mahmut Ekrem atmıştır. Bu yazı türü, Servet-i Fünun Dönemi'nde kullanılmış ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Peki Manzum ne anlama gelir? Manzum hikaye nedir, özellikleri nelerdir?

Manzum Nedir?

Türk Edebiyatında şairler tarafından sık sık kullanılan ve kalıplaşan sanatlı söylemlere manzum adı verilir. Duygular, hisler bu yazı türünde oldukça yoğun olan kavramlar olarak bilinir. Heyecan ve duygu verici yönü de bulunmasının yanında sanat değerini taşıdığı bilinir. Manzum, düz olmayan, belirli bir uyak ve ölçü içerisinde olan yazı türleri olarak bilinir. Şiir biçiminde yazılan, düzenli anlamı taşıyan bir sözcüktür.

Manzum Hikaye Nedir?

Manzum hikaye ise şiir şeklinde yazılmış olan hikayelere manzum hikaye adı verilir. Bu hikaye türlerinin öyküden farkı şiir biçimde yazılmış olmasıdır. Didaktik yani öğretici özelliği de bulunan hikaye türleridir. Manzum hikayenin en önde gelen temsilcileri Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy olarak bilinir. Bunların yanı sıra Beş Hececiler grubu bu yazı türüne önemli ölçüde katkı sağlamışlardır. Düşündürücü, öğretici ve eğitici olan manzum hikayeler yakın çağda da oldukça yaygın kullanılır.

Manzum Hikayenin Özellikleri Nelerdir?

Manzum hikayelerin pek çok özelliği bulunmaktadır. Başlıcaları şunlardır:

 • Manzum hikayelerin içerisinde her olay görülebilir. Sosyal ya da sıradan olaylar gibi konuları barındırabilir.
 • Manzum hikayeler bent, beyit ve dörtlük şeklinde yazılabilen hikayelerdir.
 • Anlamları, alttaki dizelerde de görülebilen bir türdür.
 • Karşılıklı konuşma ve sohbetlere yer verilebilir.
 • Dizelerin uzunlukları birbiriyle aynı uzunlukta olmayabilir.
 • Düz yazılardan farkı yoktur. Zaman, mekan, olay ve kişileri içinde barındırır.
 • Düz yazıdan tek farkı dize şeklinde olması ve şiirsellik bulunmasıdır. Bunun yanı sıra redif ve kafiyeyi de bulundurur.
 • Uyak ve ölçülere dikkat edilir.
 • Özellik ve konu açısından hikaye türü ile aynı özellikleri gösterebilen yazılardır.
 • Giriş, gelişme, sonuç bölümleri de hikaye ile benzer olabilir.
 • Eğitici olan didaktik yazılardan meydana gelir.
 • Toplumu ilgilendiren olayları içerebilir.
 • Pek çok bölümden oluştuğu bilinir. İlk önce olay ve kişilerden bahsedilir.
 • Sonrasında olay anlatılır ve örnek verilir. En sonunda ise konu sona gelir ve okuyucuya ders verir nitelikte konuşma yapılır.
 • En temel amacı öğreticilik olan yazılardır.
 • İyi, kötü, sosyal, toplumsal konular sık sık işlenmiştir.

Manzum Hikaye Örnekleri

Manzum hikaye türünün ilk temsilcileri ise Muallim Naci ve Recaizade Mahmut Ekrem olarak bilinir. En önemli diğer eserleri ise Hasta Çocuk ve Balıkçılar gibi hikayeleri bulunan Tevfik Fikret olarak bilinir. Hasta, Küfe, Seyfi Baba, Mahalle Kahvesi gibi hikayeleri bulunan Mehmet Akif Ersoy da bu türe önemli ölçüde katkı sağlayan şairlerden biri olarak bilinir. Bunların yanı sıra manzum hikayesi bulunan bir diğer şair Yahya Kemal Beyatlı'dır. Özellikle Nazar en önemli eserlerinden biri olarak bilinir.

False