GeriEtkinlikler Kimler Yeşil Kart Alabilir?
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Kimler Yeşil Kart Alabilir?

Kimler Yeşil Kart Alabilir?

Yeşil kart prosedüründe neler var?

Sosyal güvenlik hakları açısından büyük önem taşıyan Yeşil Kart uygulaması, günümüzde nasıl uygulanıyor? Av. Sercan Altay, prosedürleri ve bu haktan kimlerin faydalanabildiğini anlatıyor.

Yeşil Kart, hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlık hizmetlerine ilişkin giderlerinin devlet tarafından karşılanması amacıyla 18.06.1992 tarih ve 3816 sayılı kanunla yasalaştırılmıştır. Söz konusu kanun ve ilgili yönetmelik ile yeşil kart sahibi olabilmek için aranan şartlar, başvuru usulleri ve cezai müeyyideler düzenlenmiştir.

Yeşil kart, merkez ilçelerde valiliklere, diğer ilçelerde ise kaymakamlıklara yapılacak başvurular ile talep edilmektedir. 01.10.2010 tarihinde sona ermesi planlanan yeşil kart uygulaması yapılan değişiklik ile 01.01.2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra bu konudaki yetki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kullanılacaktır.

Valilik veya kaymakamlık nezdinde kurulan Yeşil Kart bürolarına, nüfus cüzdanı, vukuatlı nüfus kayıt örneği, 2 adet fotoğraf, ikametgah belgesi ve matbu olarak hazırlanmış “Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu”nu doldurarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aynı hane halkından yeşil kart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları esastır. Ayrıca aynı hanede yaşayan kişilerden biri veya bir kaçı Yeşil Kart talep etmemiş olsa bile, hane halkının tamamı formda gösterilir.

Yeşil Kart Sahibi Olabilmek için Öngörülen Şartlar

Başvuru yapan kişinin hiçbir sosyal güvencesinin bulunmaması ve aylık geliri ya da aile içindeki gelir payının brüt asgari ücretin 1/3’ünden az olması, Türkiye’de ikamet eden Türk vatandaşı olması gerekmektedir.

Herhangi bir sağlık güvencesi altında olanlara bağımlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekenler, silah altında bulunanlar yeşil kart alamazlar.

Başvuru üzerine il veya ilçe idare kurulu, başvurucu hakkında nüfus müdürlüğü, defterdarlık veya mal müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, belediye nezdinde araştırma yapabilir. Gerekli görüldüğü takdirde emniyet veya jandarma teşkilatı başvuru yapan kişinin sosyal yaşam düzeyi ile mali ve ekonomik durumu hakkındaki tespitleri kurula bildirir.

Kurulun yaptığı inceleme ve araştırma neticesinde talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararı üzerine, valilik veya kaymakamlıkça, hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurularında kullanılmak üzere tanzim edilen Yeşil Kartları ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanları imza karşılığında verilir.

Cezai Müeyyideler

Yeşil kart alabilecek durumda olmadığı halde gerçek dışı beyan veya gerçeği gizleyerek Yeşil Kart alan ve ücretsiz tedaviden yararlananlar ve yararlandırılanlar ile aylık geliri öngörülen düzeyi aşmasına rağmen, Yeşil Kart’tan yararlanmaya ve yararlandırmaya devam edenlere yapılan harcamalar kendilerinden, velilerinden veya kanunen bakmakla yükümlü yakınlarından iki misli olarak geri alınır. Ayrıca ceza kovuşturması başlatılır.

Yeşil Kart sahibine verilen tedavi hizmetlerinin bedellerini gösteren fatura ve benzeri belgelerin gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi suretiyle fazla ödemeye sebebiyet verilmesi halinde fazla ödenen tutar belgeyi düzenleyenlerden iki misli olarak geri alınır ve ceza kovuşturması yapılır.

False