GeriEtkinlikler Gezici Sağlık Merkezleri Kalkıyor
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Gezici Sağlık Merkezleri Kalkıyor

Gezici Sağlık Merkezleri Kalkıyor

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre gezici sağlık merkezlerine ihtiyaç yok.

Sağlık Bakanlığınca yapılan bir açıklamaya göre, özel sağlık kuruluşlarının gezici sağlık hizmeti sunmasına gerek kalmadığı için kaldırılmasına karar verildi.

Gezici sağlık hizmetlerine neden ihtiyaç kalmadığı ise şu açıklamayla dile getirildi:

“Bu düzenlemeler kapsamında gezici sağlık araçları ve mobil sağlık üniteleriyle verilen gezici sağlık hizmeti uygulamalarında, zaman zaman etik olmayan ve özellikle bazı özel sağlık kuruluşlarının mevzuat hükümlerine aykırı olarak, kuruluşları lehine talep oluşturmaya yönelik fiil ve davranışlarda bulundukları Bakanlığımızca müşahede edilmiştir.

Ayrıca aile hekimliği ve evde bakım hizmetleri uygulamalarının ülke genelinde yaygınlaştığı, Bakanlığımıza bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarınca da tarama ve mobil sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülüyor olması hususları göz önüne alındığında, özel sağlık kuruluşlarınca gezici sağlık hizmeti sunulmasına ihtiyaç kalmadığına karar verilmiştir. Bu nedenle gezici sağlık hizmetlerinin uygulanması ile ilgili hususlar yeniden belirlenmiştir.

Belediyeler, kamuya yararlı dernek ve vakıflar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından, özel mevzuatı gereğince sağlık taraması yapılmak istenmesi halinde ise taramanın özelliği, kapsamı, yer ve süresi belirtilerek, tarama yapılacak ilin sağlık müdürlüğü aracılığıyla öncelikle Bakanlığımızdan ön izin alınması gerekmektedir.”

AA

False