Sevimli hayvanların karla ilk buluşması

Bu sevimli hayvanların karda nasıl hoplayıp zıpladıklarına bir de siz bakın!