Gerçekten saklandığına inanan 20 sevimli çocuk!

Bu şirin çocuklar saklambaç oynarken saklanabildiklerini sanıyor, ancak yanılıyorlar!