Bir daha ıslak mendil kullanmak istemeyebilirsiniz!

Dermotoloji ve pediyatri uzmanı Dr. Mary Wu Chang, yaptığı bir çalışmayla ıslak mendilin içinde parfümden petrole kadar birçok tehlikeli madde olduğunu tespit etti.