Amniyotik kesede doğan bebeklerin olağanüstü fotoğrafları

Çok nadir de olsa doğum esnasında amniyotik kese parçalanmaz ve bebeğin çeşitli bölgelerini, özellikle de kafasını kaplayacak şekilde doğumlar gerçekleşir.