GeriEtkinlikler Atölye Modern’den bahar dönemi etkinlikleri
MENÜ
 • Yazdır
 • A
  Yazı Tipi
  • Yazdır
  • A
   Yazı Tipi

Atölye Modern’den bahar dönemi etkinlikleri

Atölye Modern’den bahar dönemi etkinlikleri

İstanbul Modern’in atölye programları ve seminerleri sürüyor.

AICA Türkiye işbirliğiyle düzenlenen, alanlarında uzman sanat tarihçileriyle yürütülen Sanat Tarihi Seminerleri, İstanbul Modern'de katılımcılarına sanat tarihine giriş yapma, tarihsel bağlamlar oluşturma ve sanatta yeni okuma biçimleri geliştirme olanağı sunuyor.

Bat resim sanatı ve tarih seminerleri

Batı Resim Sanatı Tarihi başlıklı program, Batı Sanatı tarihini oluşturan dinamikleri, kilise, aristokrasi ve burjuvazi geleneğinde sanatın doğuşunu, sanatın sosyoekonomik alanlarla olan ilişkisini, sanayileşmenin sanat alanındaki etkilerini, modern sanata uzanan gelişimini ve aydınlanma geleneğini, günümüz sanatının kendine özgü anlatılarının yapısını konu alıyor.

Programda ele alınacak başlıklar arasında Giotto ve yeni sanat anlayışı, Rönesans sanatı, 17. ve 18. yüzyıl sanatı, 19. yüzyıl akımları, soyut sanat, Dada, Sürrealizm, Kavramsal sanat ve uluslararası güncel sanat bulunuyor.

Batı Resim Sanatı Tarihi programının 1. ve 2. seminerlerini Yrd. Doç. Dr. Esra Aliçavuşoğlu (Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi), 3. ve 4. seminerlerini Prof. Dr. Uşun Tükel (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü), 5. ve 6. seminerlerini Yrd. Doç. Dr. Osman Erden (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) Türkiye şubesi başkanı), 7. ve 8. seminerlerini Öğr. Gör. Fırat Arapoğlu (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi), 9. ve 10. seminerlerini yine Osman Erden sunuyor.

Gündüz Programı:

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

5 Mart – 21 Mayıs 2013
Salı günleri, 10.30 – 12.30

Akşam Programı: 

Etkinlik Süresi: 10 Hafta

6 Mart – 22 Mayıs 2013
Çarşamba günleri: 19.30 – 21.30

Türk resim sanatı tarihi seminerleri

Türk Resim Sanatı Tarihi başlıklı program, kaynakları ve dinamikleri, dünya sanatındaki yeri, ilk örneklerinden günümüze gelişimi ve tarihsel okuma biçimleri bakımından Türk resmini etraflıca işliyor. Sanatın yeni ve çağdaş oluşumlarını, son yıllardaki dinamiklerini ve günümüz sanatını ele alıyor. Batı sanatı ile karşılaştırmalı örneklerin de incelendiği program, katılımcıların disiplinlerarası okumalarla Türk resminin kültürel ve ekonomik gelişimini anlamalarına ve sosyokültürel analizlerle yeni bakış açıları geliştirmelerine aracı oluyor.

Programda ele alınacak başlıklar arasında Batılılaşma dönemi ve Osmanlı’da resim sanatının doğuşu, ikinci kuşağın ünlü temsilcileri, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, üçüncü kuşağın ünlü ustaları, Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kuruluşu, Şişli Atölyesi veViyana Sergisi ile Türkiye’de Çağdaş Sanat yer alıyor.

Türk Resim Sanatı Tarihi programının gündüz seminerleri Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü; Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği (AICA) International Başkan Yardımcısı), akşam seminerleri ise Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü) tarafından yürütülüyor.

Gündüz Programı:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

15 Mart – 3 Mayıs 2013
Cuma günleri, 10.30-12.30

Akşam Programı:

Etkinlik Süresi: 8 Hafta

5 Mart – 30 Nisan 2013
Salı günleri, 19.30 – 21.30

Yaratıcı yazarlık atölyesi: Mario Levi ile

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, farklı yazı türlerinin, yazar Mario Levi’nin denetiminde, tüm katılımcılar tarafından paylaşıldığı bir seminer ve sohbet dizisi. Atölye, katılımcıların sadece yazı alanındaki sınırlarını genişletmeyi değil, kendilerini daha iyi tanımalarını da hedefliyor.

Atölye öncelikle bir hikâyesi olduğuna inananlara, nasıl bir yolda yürüyebileceklerini gösteriyor. Katılımcılar, yaratım sürecine ilişkin sorularının yanıtlarını bu programda arıyorlar. Yazılar yazan ama bazı engelleri aşamadığını hisseden, yaratma sürecinde neler yaşandığını merak eden, yıllardır yazmayı erteleyen veya yazamadığı bir romanı olduğunu düşünen herkes bu programa katılabiliyor.

İstanbul Modern eğitim odasında gerçekleşen programa 12 katılımcı kabul ediliyor.

Etkinlik Süresi: 6 Hafta

6 Mart – 10 Nisan 2013
Çarşamba günleri, 19.30 – 21.30

Çağdaş sanat koleksiyonerliği: Levent Çalıkoğlu ile

İstanbul Modern’in Şef Küratörü Levent Çalıkoğlu yönetiminde düzenlenen program, “koleksiyon” ve “koleksiyonerlik” kavramlarını etraflıca ele alıyor. Konu olarak bir koleksiyonun oluşturulmasındaki temel unsurların neler olduğunu, koleksiyonların, yatırım aracı olarak ne ifade ettiğini, koleksiyonerliğin hukuksal boyutunu işliyor. Program müzayedeciler, galericiler ve koleksiyonerlerden oluşan konuklarıyla koleksiyonerlik dünyasına kapı aralıyor.

Etkinlik Süresi: 8 hafta

6 Mart – 24 Nisan 2013
Çarşamba günleri, 10.30-12.30

Proje atölyesi: Seçkin Pirim ile

Seçkin Pirim’in yönetiminde gerçekleştirilen Proje Atölyesi “rutin” kavramını ele alıyor. Katılımcılar gündelik yaşamlarını, alışılagelmiş düzenlerini ve bu düzen içindeki davranışlarını form çalışmalarıyla çözümlüyor. Atölyede yapılan sanat çalışmalarının temel ve kişisel sorgulama alanlarını günlük yaşamdaki rutin davranışlarımızı doğuran rollerimiz ve bu rollere paralel veya karşı gelişen beklentilerimiz oluşturuyor. Karşılaşmalar ve yüzleşmelerle dolu bu atölye çalışması katılımcıların çamura biçim vererek çağdaş bir form üretmeleri ile tamamlanıyor.

Genç İstanbul Modern’de gerçekleştirilen programa 20 katılımcı kabul ediliyor.

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

5 Mart – 26 Mart 2013
Salı günleri, 19.30 – 21.30

Proje Atölyesi: Temur Köran ile

Temür Köran’ın yönetiminde gerçekleştirilen Proje Atölyesi’nde katılımcılar, kişisel imgelerinden, etkilenimlerinden, hayal dünyalarından, gündelik yaşamlarında severek kullandıkları ya da sakladıkları objelerden, yola çıkarak çizimlerle ve boyamalarla desenler yaratıyorlar.

Genç İstanbul Modern’de gerçekleştirilen programa 20 katılımcı kabul ediliyor.

Etkinlik Süresi: 4 Hafta

4 Mart – 25 Mart 2013
Pazartesi günleri, 19.30-21.30

Genç İstanbul Modern

False