29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda çalışan işçinin ücreti

Haberin Devamı

2449 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı “ulusal bayram” olarak kabul edilmiştir. 28 Ekim günü saat 13.00’de başlamakta ve 1,5 gün sürmektedir. Diğer milli bayramlarımız ise “genel tatil günlerinden” sayılmıştır!
Bu yıl 28 Ekim günü Kurban Bayramı’nın da son günüdür. İki bayramın çakışması çalışan işçi ücretinin hesabı açısından farklı bir sonuç doğurmamaktadır.

Bayramda işyerleri açılabilir mi?

Esasen 29 Ekim’de özel işyerlerinin kapanması zorunludur. Ancak bu zorunluluğa uymamanın yaptırımı kanunda gösterilmemiştir. Dolayısıyla bugün için açılan işyerlerinden ötürü herhangi bir ceza uygulanmamaktadır.

Bayramda işçi çalıştırılmasında usül

İş Kanunun 44. maddesinde konu düzenlenmiştir. Buna göre; Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir…
Netice itibariyle sözleşmede hüküm varsa 29 Ekim günü işçi çalıştırılabilir. Sözleşmede böyle bir hüküm yoksa o vakit işçinin onayı alınarak da çalışma yapılabilir.

Haberin Devamı

Bayramda çalışan işçinin ücretinin hesabı

29 Ekim Cumhuriyet bayramı olarak kabul edilen 1,5 günlük sürede işçi çalışmaz ise, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretini tam olarak alır. Çalışır ise ayrıca bir günlük ücret daha kendisine ödenmesi gerekir.
Örneğin; asgari ücretle çalışan bir işçi 29 Ekim günü çalışmasa bile bir günlük ücretini zaten hak edecektir. Ancak, o gün çalışır ise bir günlük ücret daha verilecektir. Şu halde, bayramda çalışan işçi için 31,35.9+31,35=62,7 TL ödenecektir.
28 Ekim günü saat 13:00’den sonra çalışılması halinde de aynı şekilde hareket edilecektir. Yani, işçinin normal ücretine ilave olarak yarım günlük daha ücret ödenecektir.

İşçi bayram günü fazla çalışma yaparsa

İşçi normal çalışma günlerinde fazla çalışma yaptığında, fazla çalışma ücretini normal saatlik ücretinin %50 artırılması ile almaktadır. Aynı işçinin ulusal bayram ve tatil günlerinde fiilen çalışmasının yanı sıra bir de fazla çalışma yapması durumunda daha yüksek oranda bir ücret alacağı yönünde genel bir kabul bulunmaktadır. Uygulamada da bu düşünceyi haklı kılacak ödemeler yapılmaktadır.
Ancak İş Kanununda bu yönde bir hüküm bulunmadığından, ulusal bayramda yapılan fazla çalışma da aynı normal çalışma günü yapılan fazla çalışma gibi hesaplanacaktır. Şüphesiz 29 Ekim günü yapılan çalışma ile birlikte haftalık çalışma süresinin 45 saati aşması gerekmektedir.
Örneğin; günlük ücreti 60 TL olan bir işçi, 29 Ekim günü çalışır ise normal ücretinin dışında bir günlük ücret daha alacaktır. Yani 60 TL… Aynı gün işçi 3 saatlik fazla çalışma yapar ise, 12*3=36 TL de fazla çalışma ücreti alacaktır.

Yazarın Tüm Yazıları