Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yurtdışındaki paraları getirmek şimdi daha kolay

TORBA Yasa Tasarısı’nda yer alan bir düzenleme nedeniyle, yurt dışındaki paraları Türkiye’ye getirmek kolaylaştı. Öylesine kolaylaştı ki yüzde 2 vergi bile ödemeye gerek yok.

SORUN NEYDİ?
O kadar çoktu ki...
Kısaca özetleyelim.
1) Vergi İncelemesi Riski:
Varlık Barışı Yasası’ndan faydalanmak suretiyle, yurt dışındaki parasını Türkiye’ye getirenler, bu paranın 2008 ve 2009 yılları getirisi nedeniyle, vergi incelemesine tabi tutulabilecekti.
Daha ötesi, 2008 ve 2009 yılları ile ilgili gelir vergisi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi istenebilecekti.
2) Yüzde 2 Vergi Ödenecekti:
Yurt dışındaki dövizin getirisi değil, tamamı üzerinden yüzde 2 vergi ödenmesi isteniyordu.
Örneğin yurt dışındaki para 5 milyon dolar, getirisi de 50 bin dolar ise, 50 bin dolar getirinin değil 5 milyon doların yüzde 2 vergisi ödeniyordu.
Vergi ödemeyen ya da geç ödeyen, Varlık Barışı ile sağlanan avantajdan yararlanamıyordu.
3) Paranın Getirilebileceği Ülkeler:
Varlık Barışı Yasası ve bununla ilgili genel tebliğe göre; Türkiye ile arasında bilgi değişimi anlaşması olan ülkelerdeki paraların Türkiye’ye getirilmesi mümkündü. Diğer ülkelerdeki özellikle off-shore ülkelerdeki paralarını getirenler, yasadan yararlanamıyordu.
NE OLDU?
Torba Yasa Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip Cumhurbaşkanı’nın onayı sonrası Resmi Gazete’de yayımlanınca, yurt dışındaki parasını getirecek olanlar, Varlık Barışı Yasası ile kıyaslanamayacak ölçüde, avantaj sağlayacaklar./images/100/0x0/55ea3923f018fbb8f87258bb
Kısaca özetleyelim.
1) Vergi İnceleme Riski Kalkıyor
Yurt dışındaki parasını getirenler; 2006, 2007, 2008 ve 2009 yılları ya da bunlardan diledikleri yıl için Yasa’nın Resmi Gazete’de yayımlanacağı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar “matrah artırımı” uygulamasından yararlanıp, tabloda belirtilen vergileri yani toplam 5.776 TL’yi ödediklerinde, 2006-2009 yılları vergi incelemesine tabi tutulmayacaklar.
Getirdikleri dövizin 2010 yılı getirisini de 1-25 Mart 2011 tarihinde yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edip ödeyecekler.
2) Sembolik Bir Vergi Ödenecek
Yurt dışından getirilen dövizlerle ilgili olarak yüzde 2 yerine tabloda belirtilen vergi ödenecek.
3) Ülke Sınırı Yok
Yurt dışında parası olanlar, ülke sınırlaması olmaksızın, hangi ülkede olursa olsun paralarını Türkiye’ye getirebilecekler.
Olay yalnızca yurt dışında parası bulunanlarla sınırlı değil. 2006-2009 döneminde yurt dışından elde ettiği kazancı Türkiye’de beyan etmeyenler onmilyonlarca dolar kazanmış olsalar dahi tablodaki vergiyi ödediklerinde, o yıllar için kendilerinden başka bir vergi ya da ceza istenmeyecek.
X