Yüksek kredi kartı faizine yasa freni

Saffet KORKMAZ-ANKARA
24.01.2002 - 02:19 | Son Güncelleme:

Kredi kartlarının temerrüt faizine sınır getiren yasal değişiklik, bugün Bakanlar Kurulu'nun imzasına açılacak. Hem temerrüt faizine sınır gelecek, hem de istendiği zaman faiz artırılamayacak.

TBMM'de milletvekillerinin girişiminden sonra Hükümet de kredi ve kredi kartı mağdurları için adım atıyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı ve Tüketici Yasası'nda değişiklik öngören düzenleme, bugün Bakanlar Kurulu'nun imzasına açılacak. Düzenlemeyle, ilk kez kredi kartları da Tüketici Yasası kapsamına girecek.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Yasası'nda kapsamlı bir değişiklik yapılması için çalışmalarını tamamladı. Tüketici lehine son derece önemli değişiklikler öngören düzenlemeye, ‘‘Tüketici kredileri’’ ile ‘‘Kredi kartları’’ ile ilgili hükümler de konuldu.

Bakanlar Kurulu'nun onaylamasıyla tasarı haline gelecek olan düzenlemenin, kısa sürede Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor. Düzenleme kredi ve kredi kartlarına ilişkin olarak şu yenilikleri içeriyor:

TEMERRÜT FAİZİNE SINIR:

Bankaların uyguladığı temerrüt faizine sınırlama getiriliyor. Bankaların sözleşme yaparken bununla ilgili bölümleri boş bırakmaları engelleniyor. Bankalar, gecikme faizi uygularken, akdi faiz oranının yüzde 50'sini geçemeyecekler.

SÖZLEŞMELER YENİLENECEK:

Bankalar, sözleşmelerin bir kopyasını tüketiciye vermek zorunda olacaklar. Sözleşmede öngörülen kredi şartları, sözleşme süresi içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyecek. Sözleşmelerde tüketici aleyhine olan hükümler, ‘‘Haksız koşul’’ sayılacak. Mevcut sözleşmeler geçersiz sayılacak ve değişikliklere göre yenilenecek. Sözleşmeler, açık ve anlaşılır olacak.

TEMERRÜTE DÜŞME DEĞİŞECEK:

Mevcut uygulamada, kredi borcunun bir taksidi ödenmemesi durumunda temerrüte düşülüyordu. Yeni düzenlemede, 2 kez borcun ödenmemesi durumunda temerrüte düşülecek. Bunun yanısıra ödenmemiş borcun, toplam borcun en az yüzde 10'unu oluşturması şartı da aranacak.

BANKAYA SORUMLULUK:

Mevcut uygulamada, bir mal satın almak amacıyla kredi kullanılması durumunda bankanın herhangi bir sorumluluğu bulunmuyor. Yeni düzenlemeye göre, kredi ile alınan malın ‘‘Ayıplı’’ çıkması durumunda bundan banka da sorumlu olacak.

Bankalar: Temerrüt faizine yüzde 20 sınırı getirilsin

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), temerrüt faizi uygulamasında sorunları en aza indirmek ve temerrüt faizinin caydırıcı olması, borçlular aleyhine kötüye kullanılmaması için, oranın ‘‘anapara faizinin yüzde 20 fazlasını geçmemesi’’ yönünde bir önerge hazırladığını bildirdi. Bankacılık uygulamasında, kredi faizlerinin kredi kullanıcılarından yılın belli dönemlerinde tahsil edildiği, genel kabul görmüş yaygın faiz ödeme döneminin de 3 ay olduğu hatırlatılan açıklamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 8. maddesinin ise ‘‘anapara faizinin 3 aydan aşağı olmayan dönemler itibariyle anaparaya eklenerek tekrar faiz yürütülmesine’’ olanak tanıdığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: ‘‘Borcun vadesinde ödenmeyerek veya hesabın kat edilerek borçlunun temerrüde düşürülmesi halinde, hesaplanacak faiz temerrüt faizi niteliğini aldığından ve Borçlar Kanunu ile 3095 sayılı Kanun hükümlerine göre temerrüt faizine tekrar faiz yürütülmesi yasaklandığından durum tersine dönmekte, borcunu ödemekte isteksiz davrananlar bu hükümlerden ve adalet sisteminde karar sürecinin uzun zaman almasından dolayı, aradan geçen süredeki basit faiz uygulamasından yararlanarak çıkar sağlamakta, alacaklı ise zarar görmektedir.’’

Alacaklıların, yüksek enflasyon ve piyasalardaki aşırı dalgalanmanın neden olduğu belirsizlikten korunmak amacıyla, temerrüt faizlerini yüksek belirlemek durumunda kaldığı ifade edilen açıklamada, bunun alacaklılar aleyhine ciddi tartışmalara ve sıkıntılara neden olduğu kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: ‘‘Sorunları en aza indirmek, taraflar arasında çıkar dengesini karşılıklı sağlayabilmek için, temerrüt faizi uygulanması halinde de anapara faizine paralel bir uygulama getirilmesi, temerrüt faizinin caydırıcı olması, ancak borçlular aleyhine kötüye kullanılmaması için, oranın anapara faizinin yüzde 20 fazlasını geçmemesi yönünde ilgili makamlara iletilmek üzere bir önerge hazırlanmıştır.’

Yasa çıkarsa neler olacak?

Bankalar, kredi kartı faizlerini yükseltirken 30 gün önceden müşterilerine haber verecek.

Kredi kartlarına uygulanan gecikme faizi, en çok sözleşmedeki faizinin yüzde 50 fazlası olabilecek.

Kredi kartında temerrüte düşmek için artık 1 değil, 2 taksidin ödenmemesi gerekecek.

Kredi kartı sözleşmelerinde artık temerrüt faizi hanesi boş bırakılamayacak.

Kredi kartı ile satın alınan ürün bozuk çıkarsa, bundan banka da sorumlu olacak.
Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı