YSK, 400 bin ‘Evet’ satın alacak

Hürriyet Haber
14 Ocak 2011 - 00:00Son Güncelleme : 13 Ocak 2011 - 21:29

Yüksek Seçim Kurulu(YSK) 400 bin adet “Evet” mührünü iç piyasadan ihale yoluyla satın alacak.

İhaleye katılım için tekliflerin 25 Ocak tarihine kadar Kurul’a bildirilmesi gerekiyor. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nün ürün alım ilanı Resmi gazetede yayınladı. Buna göre, YSK’nın ihtiyacı doğrultusunda 400 bin adet “Evet” mührünün açık teklif usulü iç piyasadan satın alınacağı bildirildi. Ancak ihaleye teklif verecek olan firmaların, şartname bedeli olan 140 TL’yi ofis veznelerinden birine veya ofis banka hesabına yatırmaları gerekiyor. Teklifler, 25 Ocak günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlükte bulundurulacak. Geç gelen teklifler ile postadaki gecikmeler ise dikkate alınmayacak. Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak, dış zarf muhteviyatına göre tekliflerinde noksanlık bulunmayan firmaların iç zarfları da açılacak. Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacak. İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Teklif edilen bedelin yüzde 3’ünden az olmamak
üzere istekliler tarafından belirlenecek tutar da en az 6 ay süreli geçici teminat verilecek.
Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı