Yolsuzluklar için özel polis

Hürriyet Haber
19.12.2001 - 00:00 | Son Güncelleme:

Hükümet tarafından IMF ve Dünya Bankası'na verilen taahhüt sonucu kurulan ‘‘Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’’ nce hazırlanan ‘‘Eylem Planı’’, yolsuzlukla mücadelede yeni bir yapılanma getiriyor. Plana göre yolsuzluklar için özel polis kuvveti ve yolsuzluk davalarının görüleceği özel mahkemeler oluşturulacak. Devlet Bakanı Kemal Derviş, ‘‘yolsuzluk’’ sözünü sevmedi. Derviş bu nedenle, IMF ve Dünya Bankası'na verilen taahhüt çerçevesinde hükümet tarafından oluşturulan ‘‘Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’’nce hazırlanan ‘‘Eylem Planı’’nda önemli bir değişiklik yaptı. Derviş'in itirazı üzerine ‘‘yolsuzluk’’ ifadesi eylem planından çıkarılarak, ‘‘Yolsuzlukla mücadele’’ ifadesi ‘‘etkin yönetim’’ olarak değiştirildi. Derviş önerisiyle eylem planının adı da, ‘‘Türkiye'de şeffaflığın artırılması ve kamuda etkin yönetimin geliştirilmesi eylem planı’’ oldu. Hükümet, hazırlanan bu eylem planı taslağını bayramdan sonra, gerekli finansman desteğini sağlayacak Dünya Bankası'na sunacak. Dünya Bankası ile yapılacak müzakerelerden sonra son şeklini alacak plan, ardından da koalisyon ortağı liderlerin onayıyla uygulamaya geçirilecek. Bunun için ise öncelikle her biri reform niteliğinde mevzuat değişiklikleri öngören eylem planının başlıkları özetle şöyle: ‘‘YOLSUZLUK POLİSİ’’ GELİYOR- Eylem planıyla ilk aşamada, yolsuzlukla mücadele amacıyla bu konuda özel olarak eğitilip uzmanlaşmaları sağlanacak ‘‘adli kolluk’’ birimi kurulacak. ‘‘YOLSUZLUK MAHKEMELERİ’’ KURULUYOR- Plan, ikinci aşamada ise özel olarak kurulacak ‘‘Yolsuzluk İhtisas Mahkemeleri’’nin oluşturulup, görev yapmasını öngörüyor. Bu mahkemeler kuruluncaya kadar, her ildeki Asliye Ceza Mahkemeleri'nden birinin yolsuzlukla görevlendirilmesi öneriliyor.KARAPARA İLE ETKİN MÜCADELE: Karapara ile etkin mücadele kapsamında suç kavramı genişletilecek. Kanunda geçen karapara tanımı yeniden yapılacak. Karaparanın aklanmasının önlenmesi amacıyla alınan tedbirler artırılacak ve cezaların caydırıcı hale getirilmesi sağlanacak.SEÇİM HARCAMALARINA SINIR: Seçim döneminde siyasi parti ve adayların harcamalarına sınır getirilecek, bağış alanların adı bağış miktarıyla birlikte internet ortamında kamuoyuna açıklanacak. MEMURA DA ETİK YASASI: Siyasiler için düşünülen etik yasasına benzer bir düzenleme kamu çalışanları için de öngörülüyor. Örneğin SPK Yasası'nda olduğu gibi borsa ile ilgili tüm kuruluş çalışanlarının borsada işlem yapmalarının önlenmesi sağlanacak. MAL BİLDİRİMİNE ŞEFFAFLIK: Mevcut düzenlemede sadece müfettiş ve savcıların görebildikleri mal bildirimlerini, yeni düzenlemeyle amirler de görebilecek. Ayrıca üçlü veya dörtlü kararnameyle atanan üst düzey bürokratların atama kararnamelerine mal bildirimleri eklenerek Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın da onay verirken, bu listeleri görmeleri sağlanacak. Bunlar için 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Bu uygulama uzun dönemde milletvekilleri, vakıf ve dernek yöneticileri için de genişletilecek.BÜROKRATİK İŞLEMLER KISALACAK: Hükümetin Endüstri bölgeleri Yasası'nda yatırımcılar için öngördüğü bürokratik işlemlerin 3 ay kısaltılması uygulamasının, devletin tüm kademesinde işletilmesi öngörülüyor. Böylece zaman kısaltılarak rüşvetin önüne geçilmesi hedefleniyor.EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET: Kamuda rüşveti önlemek için aynı görevi yapan personele aynı maaşın verilmesi sağlanacak. Ancak personeli teşvik açısından performansa göre maaş uygulamasının getirilmesi için düzenleme yapılacak. BIÇAK PARASINA SON: SSK ve Devlet Hastaneleri'nde, hasta kuyruklarına, operasyonlarda özel olarak istenen ‘‘bıçak parası’’na son verecek sağlık reformu için mevcut mevzuatın değiştirilmesi için çalışma yapılacak. Çalışma, devlet hastanelerinde görev yapan doktorların özel muayenehane açmalarının da önüne geçecek. OTOMATİK VERGİ NUMARASI: Kamu görevlileriyle ilgili ençok kurulmak istenen sistem şu anda yaygın olan vergi numarası uygulamasını otomatikleştirecek sistemin kurulması. Kurulacak sistemle, kamu çalışanlarının banka hesaplarındaki olağanüstü para hareketliliğinin görülmesi hedefleniyor. Bu sistem kamu çalışanlarının yakınlarını da kapsayacak.
Etiketler:

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı