Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yol haritası tamam sıra uygulamada

“İzmir Tarım ve Gıda Zirvesi” 14 Haziran 2013 Cuma günü Kaya Termal Otel’de yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Mehdi Eker ile birlikte Ankara’dan gelen sekiz genel müdür ve çok sayıda bürokratın yanısıra İzmirli oda başkanları ve iş insanları da zirveye büyük ilgi gösterdi. İzmir’de tarım, tarımsal sanayi ve gıda sektörünü temsilen yaklaşık bin katılımcı bölge ekonomisinin lokomotif sektörünün ne olduğunu kamuoyu önünde kanıtladı. Hani derler ya malumun ilamı diye, işte bu da öyle oldu. Artık kimse yeni bir arayışa girmesin... Bölge ekonomisinin yeni stratejik hedefi açıkça ortaya konuldu; “İzmir Ulusal ve Uluslararası Bir Gıda Merkezi Olmalı”... Çok başarılı geçen organizasyonun tabii bir de arka planı var. Bakalım zirvenin ev sahipliğini yapan İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Güldal neler söylüyor?

Neyi yapacağımızı biliyoruz

Ahmet Güldal, “Bugüne kadar hep İzmir’in tarımından, tarımsal sanayi
ve gıda potansi-yelinden söz ediyorduk. İzmir bu konuda belki de Türkiye’nin en önde gelen ili konumunda. Ancak somut bir Eylem Planı’nı hayata geçirmenin zamanı gelmişti. Projemizi Mart ayında Sayın Bakanımıza takdim ettik, kendilerinden olur alınca hemen yola koyulduk. Önce “Bitkisel üretim”, “Hayvansal Üretim”, “Su Ürünleri” ve “Gıda” şeklinde dört ayrı başlık hazırladık. Bu çerçevede altyapısını oluşturduğumuz dört ayrı çalıştayı 300’ün üzerinde sektör temsilcisinin katılımı ve birer gün arayla gerçekleştirdik. Uyguladığımız yöntem şuydu; İzmir önümüzdeki 10 yılda tarım ve gıda sektöründe nereye varmak istiyor? Bu alanda nasıl bir vizyona sahibiz? İzmir’in bu alanda stratejik öncelikleri ve hedefleri neler? Cumhuriyetimizin 100. yılında İzmir, tarım ve gıda sektöründe tayin edilmiş stratejik hedeflerine ulaşabilmesi için nasıl bir ‘Yol Haritası’ izlemeli? Sonuç olarak şunu açıkça söylemek isterim, bundan böyle ne yapacağımızı biliyoruz. Bu ortaya çıktı” diyor.

Peki ne yapacağız

Güldal, “Sıra uygulamaya geldi. Bundan sonra neyi değil nasıl yapacağımızı konuşacağız. Çünkü Zirve’de söz konusu 4 çalıştayın ‘Değerlendirme Raporları’ okundu ve onaylandı. Daha doğrusu İzmir’in tarım ve gıdada ‘Yol Haritası’ belli oldu. Hangi sektörler öncelikli ve stratejik hedefler neler, bütün bunlar netleşti. Fakat bu aşamaya gelinceye kadar çok çaba harcandı, çok mücadele verildi. Zirve’ye büyük destek veren başta Sayın Bakanımız olmak üzere bütün genel müdürlerimize, bürokratlarımıza, aylardır samimiyet ve inançla çalışan İl Müdürlüğü personeline teşekkürü borç bilirim. Ayrıca çalıştay yöneticilerimiz Ege İhracatçı Birlikleri Başkanı Mustafa Türkmenoğlu, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, Ege Bölgesi Sanayi Odası Tarım ve Gıda Komitesi adına Kürşad Yuvgun ve Yaşar Holding Tarım ve Gıda Grubu Başkanı Hasan Girenes’e çok teşekkür ediyorum. Bu arada Zirve öncesi çalışmalarda Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Uzmay’ın da ciddi katkıları oldu. Yine İzmir’in değerli oda başkanları da bizlere her türlü desteği verdiler, onlara da teşekkür ederim” diye konuşuyor.
Bu önemli konuya haftaya devam edeceğim...

EYLEM PLANI

Zirve sırasında görüştüğümüz İzmir Tarım Grubu (İTG) Başkanı Mahmut Eskiyörük ise şunları söylüyor: “Çok mutluyum, artık tarım ve gıda sektöründe ne yapacağımızı biliyoruz. Stratejik önceliklerimizi ve hedeflerimizi belirledik. Tarım ve gıda sanayiinin istihdam, döviz, katma değer yani kısaca bir zenginlik kaynağı olduğu herkesce kabul görüyor. Bu alanda ortaya konulan ‘Eylem Planı’nı uygulamaya sokmada hepimize ciddi görev düşüyor. Zirve’ye katılımın büyük olması bizleri ayrıca sevindirdi.”

X