Gündem Haberleri

GÜNDEM

Yoksula vefat izni de hastalık izni de yok

AYSEL ALP/ANKARA
28.06.2013 - 12:53 | Son Güncelleme: 28.06.2013 - 12:54

Parası olmayan hükümlü ve tutuklulara ne yakınlarının cenazelerine katılma izni ne de ağır hastalıklarında ziyaret izni var. Hükümlü ve tutuklular, kendilerine refakat eden jandarmanın harcırah ve yol giderlerini karşılamaları şartıyla mazeret iznine çıkabilecekler. İzne çıkan hükümlü veya tutuklunun, geceyi evinde geçirip geçiremeyeceği konusunda son kararı ise jandarma değil valiler verecek.

Ergenekon davası sanıklarından İnönü Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, oğlunun vefatı nedeniyle yargılandığı mahkemeden izin alarak cenazesine katılmış ancak cenaze sonrası evinde değil, Sincan Cezaevinde kalmıştı. "Acılı bir baba kaçar mı, hiç mi vicdanınız yok" tepkileri üzerine Adalet Bakanlığı, bu kararın kendilerine ait olmadığını; kararı kolluk kuvvetinin aldığını açıklamıştı.
 
İşte hükümlü ve tutukluların mazeret izinlerine ilişkin çekincelerin ve boşlukların giderilmesi için Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın birlikte hazırladığı yönetmelik çalışması tamamlandı. Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, hükümlü ve tutukluların yakınlarının ölümü veya yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalığı halinde kullanacakları mazeret iznine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
 
Buna göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç, yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar da dahil olmak üzere, güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tehlikeli olmayan hükümlü ve tutuklular mazeret iznine çıkabilecekler.

CENAZEDE 2 GÜN, HASTALIKTA 1 GÜN

Hükümlüler, ikinci derece dâhil kan veya kayın hısımlarından birinin ya da eşinin ölümü hâlinde , Cumhuriyet başsavcısının onayıyla yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması izni alabilecek.

Yine aynı durumda, soruşturmanın veya kovuşturmanın selameti ve güvenlik bakımından sakınca oluşturmaması koşuluyla tutuklulara da soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde ilgili hâkim veya mahkeme tarafından yol süresi hariç iki güne kadar cenazeye katılması izni verilebilecek.

KAYNANA İÇİN DE İZİN VERİLECEK

Hükümlülere; ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasının yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi durumunda, Cumhuriyet başsavcısının onayıyla her bir yakını için bir defaya mahsus olmak üzere, yol süresi hariç bir güne kadar hasta ziyareti için izin verilebilecek.

Yine tutuklular da aynı koşullarda, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı, kovuşturma evresinde hakim veya mahkeme tarafından bir güne kadar izne gönderilebilecek.

KAPALIDA KALANLARA REFAKATÇİ

Vefat veya hastalık izni verilen hükümlü veya tutuklular kapalı ceza infaz kurumlarında kalıyorlarsa, izin süresince kendilerine jandarma eşlik edecek. Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitim evlerinde bulunanlar ise jandarma eşliği olmadan izne gönderilecek.

YOKSULA İZİN YOK!

Yönetmeliğin 13. Maddesi mazeret iznine refakat eden jandarmanın harcırah ve yol giderlerinin hükümlü veya tutuklu tarafından ödeneceğine hükmediyor. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 138 inci maddesinin altıncı fıkrasına dayandırılan bu maddede “Giderlerin bu şekilde karşılanmaması hâlinde verilen mazeret izni uygulanmaz” deniyor.

KONAKLAMA NEREDE OLACAK?

Kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklulardan, mazeret izni sırasında gece konaklaması gerekenler; kendisine veya eşine ait evde kalabileceği gibi, kendisinin veya eşinin annesine, babasına, kardeşine, çocuğuna, torununa, büyükbabasına veya büyükannesine ait evde, güvenli görülen başka bir yerde ya da gidilen yerde bulunan kapalı ceza infaz kurumunda kalabilecek.

SON SÖZÜ VALİ SÖYLEYECEK!

Peki ama tutuklu veya hükümlünün nerede kalacağına kim karar verecek. Fatih Hilmioğlu, jandarma komutanlığının kararıyla cenaze iznini evinde değil, Sincan Cezaevinde geçirmişti.
Tartışma yaratan bu duruma bir son veren yönetmelik prosedürü şöyle belirledi:

Hükümlü veya tutuklunun kaldığı cezaevinin güvenliğinden sorumlu jandarma, iznin geçirileceği ilin jandarma komutanlığına bir form gönderecek. İl Jandarma Komutanlığı, ilgili yer kolluk birimleriyle irtibata geçerek elde ettiği bilgilere göre oluşturduğu hükümlü veya tutuklunun nerede konaklaması gerektiğine ilişkin kendi görüşünü de içeren resmi yazı ve formu valiliğe sunacak.

Vali de gece konaklama yapılabilecek yer konusunda karara varacak. Vali bu yetkisini vali yardımcısı veya kaymakamlara devredebilecek.

KELEPÇELİ Mİ KELEPÇESİZ Mİ?

Hükümlü veya tutuklu, izin süresince jandarma görevlilerinin yakın nezareti altında bulundurulacak.

Jandarma, konaklanacak yerin içi ve çevresi de dâhil olmak üzere izin süresince alınacak tüm güvenlik tedbirlerinin nitelik ve kapsamı, görevlendirilecek personelin sayısı ve giyeceği kıyafet ile gerektiğinde hükümlü veya tutukluya devamlı ya da geçici suretle kelepçe takılıp takılmayacağına, şahsın işlediği suç türü, kişisel durumu, koşullu salıverilme tarihi ve mevcut güvenlik risklerini dikkate alarak karar verecek.

Mazeret izni verilen tutuklu veya hükümlü çocuk ise, iznin geçirileceği ilin valiliği tarafından pedagog, psikolog veya sosyal hizmet uzmanı görevlendirilebilecek.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Hükümle veya tutuklu, izin süresince alkollü içecek ve uyuşturucu madde kullanamayacak. Taziye amacı dışında telefon görüşmesi yapamayacak ve diğer iletişim araçlarını kullanamayacak. Medyaya yazılı veya sözlü açıklama yapamayacak.

İzin sırasında kurallara uymayanlar, derhal en yakın kapalı ceza infaz kurumuna veya güvenli görülen başka bir yere konularak, durum tutanakla valiliğe bildirilecek.

ayalp@hurriyet.com.tr

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı