"Sedat Ergin" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sedat Ergin" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sedat Ergin

Yılmaz'ın gözüyle Atatürk ve Özal

Sedat ERGİN

Başbakan Mesut Yılmaz'ın önceki günkü ANAP grup toplantısında yaptığı konuşmanın Atatürk ile Turgut Özal'ı kıyasladığı bölümü, Türk kamuoyunda ciddi bir tartışma açacak niteliktedir.

Başbakan Yılmaz, konuşmasında şu sözleri sarf ediyor:

‘‘Bugün bu seviyeye gelmemizde geçmiş devlet büyükleri arasında en fazla kimin payı var diye sorulacak olursa, iki kişi söylenebilir. Biri Atatürk, diğeri Özal'dır. Özal'ın onca hizmetine rağmen, halen ona husumet içinde olanları görmek bana ıstırap veriyor.’’

Yılmaz'ın işaret ettiği gibi, Özal'ın Türkiye'ye hakikaten dev hizmetleri olmuştur. Bunların başında, Türkiye'yi içe dönük bir ülke olmaktan kurtararak, dışa açmasını gösterebiliriz.

Türk insanının girişimci ruhu üzerindeki örtüyü kaldırarak, ekonomik gelişme yönünde seferber etmesi, Türk toplumunun dinamizmini harekete geçirmesi Özal'ın bu ülkeye en büyük hizmetidir.

Özal, toplumu büyük hedeflere programlayan, özgüven duygusunu kazandıran, geleceğe güvenle bakmasını sağlamış olan bir liderdi.

* * *

Gelgelelim, hızlı ekonomik gelişmeyle sağlanan servetin dengeli bir şekilde dağılımı, gelişmenin sosyal boyutları, öncelikli bir kaygı konusu olmamıştı Özal için.

Türkiye'nin hukuk düzeninden uzaklaşarak, hukuka alternatif yapıların belirmesi, kuralsızlığın kural haline gelmesi, Özal döneminin bir başka olumsuzluğu olarak bütün uzantılarıyla birlikte bugün karşımızda duruyor.

Daha vahimi, Özal'ın ekonomideki atılımları yaparken, köşe dönmeci bir zihniyeti özendirmeye çalışması ve sonuçta Türk toplumunun ‘‘değerler dokusu’’nu ‘‘başkalaştırmış’’ olmasıdır.

Ve Özal dönemi, yolsuzlukların başını alıp gittiği, haksız kazancın sistem tarafından yaptırım görmeyen bir uğraşa dönüştürüldüğü bir zaman kesitidir.

Daha geçen hafta, beşinci ölüm yıldönümünde Türk kamuoyunun Özal'ın nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda ikiye bölünmüş olması, kendisinin icraatı üzerinde bir konsensüsün bulunmadığının kanıtıdır.

Türk toplumu, Özal'ın ‘‘yaptığı iyiliklerin’’ mi, yoksa getirdiği olumsuzlukların mı terazide daha ağır bastığı konusunda bir mutabakat içinde değildir.

Türkiye'nin 1998 yılında boğuştuğu hukuksuzluk, yolsuzluk gibi sorunların çoğunun Özal döneminde tohumları atılan süreçlerin uzantıları olması, galiba olumsuzluk kefesinin ağır basmasına yol açmaktadır.

Dolayısıyla, mirası tartışmalı olan bir lideri, toplumunun çok geniş bir kesiminin gönül birliğiyle mutabakat içinde olduğu cumhuriyetin en önemli tarihi şahsiyeti ile aynı düzlemde değerlendirmek pek isabetli gözükmüyor.

Ayrıca Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuydu. Özal ise cumhuriyetin temel niteliklerinin ve değerlerinin tartışmalı hale geldiği, hatta zemin kaybettiği döneme damgasını vurmuş olan bir liderdi.

Bütün bunları bir tarafa bırakalım; Atatürk'ün ailesi, rüşvet meselelerinin halli için yeraltı dünyası ile müzakere masasına oturmuyordu. Ve Atatürk'ün, rüşvet aldığı için mahkûm olup yurtdışına kaçmak zorunda kalan prensleri de yoktu.

Dolayısıyla, Sayın Başbakan'ın Atatürk'ün anısına ve mirasına biraz haksızlık yaptığı sonucuna varmak mümkündür.

X