Yılmaz: Sanayide ‘kur’a dayalı rekabet gücü uzun süreli olmaz

Hürriyet Haber
18 Kasım 2009 - 00:00Son Güncelleme : 17 Kasım 2009 - 21:46

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, firmaların ithalat bağımlılığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırmak için döviz kuruna dayalı kısa vadeli politikalardan ziyade, mikro reformları içeren uzun vadeli bir bakış açısına ihtiyaç duyuluyor” dedi.

TÜRKİYE’nin uluslararası rekabet konumunun güçlenmesinin küresel eğilimlerin belirlenmesi ve sağlıklı politikaların oluşturulmasına yönelik iki araştırma projesi hazırlayarak, bunu tartışmaya açmaya hazırlanan Merkez Bankası, sanayicinin sorunlarının çözümünün kur olmadığını ortaya koydu. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz,ortaya çıkan bulguların ‘Türkiye’nin küresel rekabet gücünün kalıcı artışı için döviz kuruna dayalı kısa vadeli politikalardan ziyade, mikro reformları içeren uzun vadeli bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğuna’ işaret ettiğini aktardı.
İthalata dayalı üretim
Merkez Bankası’nca düzenlenen “Dış Ticarette Yapısal Dönüşüm: Küresel Dinamikler ve Türkiye Ekonomisi” konferansında bu bulgulara değinen Yılmaz, şu sonuçları aktardı: “Üretimin ithalata bağımlılığına odaklanılan çalışmada, imalat sanayi firmalarının hangi nedenlerle ara malı ve yatırım malını yurt dışından ithal etmeyi tercih ettiklerinin anket yoluyla ortaya konuldu. Çalışma, Türkiye’de üretimin ithalat bağımlılığını artıran iki ayrı süreç tespit etti. Bunlardan ilki sektördeki firmaların ithal girdi kullanmaya yönelik eğilimlerinin artması, ikincisi ise ithal girdileri yoğun olarak kullanan sektörlerin diğerlerine nazaran daha yüksek büyüme oranlarına ulaşmaları.”
Bağımlılığın nedeni kalite
İlk sürece ilişkin bulguların anket kapsamındaki firmaların kullandıkları girdilerin bileşiminde ithalatın payının yüksek olduğunu ve bu payın son yıllarda artış eğilimi sergilediğini dile getiren Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı: “Firmalara ilişkin veriler, ithalat bağımlılığını artıran temel faktörün fiyatlar olmadığını gösteriyor. Kaliteli ürün eksikliği ve yurtiçi üretimin bulunmaması veya yetersizliği, ara ve yatırım malı temininde firmaları ithalata yönlendiren esas unsurlar olarak ortaya çıkıyor. İkinci sürece ilişkin bulgular da ülkemizin sanayi sektöründeki uzmanlaşma yapısında gözlenen değişimin, ithalata bağımlılık oranının artmasına neden olan temel unsurlardan birisi olduğunu ortaya koyuyor.”
Kalıcı rekabet gücü için
Bulguların, Türkiye’nin küresel rekabet gücünün kalıcı artışı için döviz kuruna dayalı kısa vadeli politikalardan ziyade, mikro reformları içeren uzun vadeli bir bakış açısına ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini dile getiren Yılmaz, şu önerilerde bulundu: “Yüksek katma değerli üretim süreçleriyle kalıcı rekabet gücüne ulaşılması, teknoloji ve altyapı yatırımlarının kalitesinin artırılması, kalifiye iş gücünün artırılmasına, araştırma geliştirme yatırımlarının teşvik edilmesine, piyasa ekonomisi kurallarının etkin bir biçimde hayata geçirilmesine bağlı olacaktır.”

Etiketler:


    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı