Yetki yasası yürürlükte

Hürriyet Haber
22.12.2000 - 00:00 | Son Güncelleme:

4615 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yetki Kanun'u Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin çalışmalarında etkinliği artırmak ve kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, verimli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesini temin etmek, bunların idari, mali ve sosyal hakları arasındaki adaletsizlikleri gidermek amacıyla Bakanlar Kurulu'na, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi verilmesini düzenliyor.

Çıkarılacak kanun hükmünde kararnameler ile memurlar ve diğer kamu görevlilerinin idari, mali ve sosyal haklarına ilişkin olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda, 2914 sayılı Yükseköğrenim Personel Kanunu'nda, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de, diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin memurlar ile diğer kamu görevlilerinin idari mali ve sosyal haklarına ilişkin hükümlerinde yeni düzenleme yapılacak.

Ancak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Yasaları ile diğer yasa ve KHK'ların bu teşkilatlarla ilgili hükümleri hariç tutulacak.

Bakanlar Kurulu, kanun hükmünde kararnameleri çıkarırken, kamu hizmetlerinin verimli ve etkin şekilde yürütülmesini; ülkenin ekonomik ve sosyal durumunu dikkate alarak memurlar ve diğer kamu görevlilerinin idari, mali ve sosyal haklarında hizmetin özellik ve gereklerine uygun olarak adaletsizlikleri giderecek düzenlemeler yapılmasını göz önünde bulunduracak.

Bakanlar Kurulu'na verilen yetki, yasanın yayımından itibaren üç ay süre ile geçerli olacak. Bu süre içinde Bakanlar Kurulu birden fazla kanun hükmünde kararname çıkarabilecek.


Etiketler:


EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı