"Yalçın Bayer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yalçın Bayer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yalçın Bayer

Yeter!Söz milletin

Yalçın BAYER

Konut kooperatifleri zarar görmez mi?

Son zamanlarda vergi mevzuatı açısından iyileştirme doğrultusunda değişiklikler yapılmaktadır. Bir kısım değişiklikler de uygulanmaya başlanmıştır.

Yapılan çalışmaların devletimizin daha sağlıklı bir ekonomik yapıya ulaşması amacına yönelik olduğuna inanıyoruz. Ancak bu değişiklikler yapılırken, toplumun gelir dağılımı gözardı edilmektedir.

1.1.1998 tarihinden itibaren 2982 sayılı yasanın süresi bundan önceki dönemlerde olduğu gibi uzatılmayarak, uygulamadan kaldırıldığı ifade edilmiştir. Halbuki her dönem mutat olarak uzatılan bu yasanın kaldırılması, tüm program ve hazırlıklarını buna göre yapmış olan konut kooperatiflerinin yöneticilerini, kooperatif üyelerini ve giderek kooperatiflere iş yapan diğer tüm kesimleri zor durumda bırakmıştır.

Zira anılan yasanın süresinin tekrar uzatılmaması, bu yasa ile sağlanan vergi, resim ve harçlarla ilgili tüm muafiyetlerin kaldırılması kooperatif inşaat maliyetlerine ağır yük getirmiştir.

Yıllardan beri zaten zor durumda olan inşaat sektörü, rantiyeye prim veren ekonomik politikaların uygulanmakta olduğu günümüzde, yeni yasalarla teşvik edilmesi gerekirken aksinin yapılması ile durma noktasına gelmiştir.

Ülke ekonomisine istihdam yaratan, iş hacminin büyümesine katkıda bulunan inşaat sektörünün teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekirken, mevcut muafiyetlerin kaldırılmasını kabul etmemekteyiz.

Bu nedenle kısıtlı tasarrufları ile konut sahibi olmak için kooperatif üyesi olan dar gelirli insanlara yansıyacak olan bu uygulamanın acilen kaldırılıp 2982 sayılı yasanın devamı konusunda gerekenin yapılmasını Meclis'ten ve Maliye Bakanlığı'ndan talep ediyoruz.

M. Cengiz GÜLENLER-İnşaat Müteahhiteri Derneği Başkanı-GAZİANTEP

Yılmaz Sanlı'ya ciddi bir öneri!

TURGUT Özal'a 35 metre yüksekliğinde 300 milyarlık bir anıtmezar yapıldığını gazetelerden okuyoruz.

Türk ulusunun, geleneğinde 'ölüye saygı' vardır. Ama artık yeter!

Böyle bir 'anıtmezar'ı merhumun yakınları yaptırsalar elbette fazla bir diyeceğimiz olmazdı. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, biz vergi mükelleflerine; işçiye, memura, emekliye, dul ve yetime, müteşebbis işadamına bu konuda fikrini sormuş mudur? Sormadıysa, nasıl böyle sorumsuzca harcayabilir bizden kesilen paraları?

Özal deyince benim aklıma hiç de iyi şeyler gelmiyor. Bıraktığı sıkıntılarını hâlâ çekiyoruz ve korkarım çekmeye de devam edeceğiz.

Özal, tarihin derinliğine benzerleriyle çöküp gitmiştir ve orada unutulmaya terk edilmesi kanımca uygundur, değil 35; 350 metrelik anıtmezarlar dahi gerçeği değiştirmez.

Bu arada mimar Yılmaz Sanlı dostuma da bir önerim olacak; dev anıtmezar duvarları Özal'ın altın yaldıza sıvanmış altın değerindeki vecizeleri ile süslenmelidir ki, gelecek nesiller onu daha iyi tanısınlar:

‘‘Kıçlarının üzerine oturdular’’,‘‘Anayasayı bir kez delmekle bir şey olmaz’’, ‘‘Bir koyup üç alacağız’’, ‘‘100 yılda bir gelen bu fırsatı değerlendirip savaşa girsek fena mı olurdu?’’, ‘‘Benim memurum işini bilir’’, ‘‘Ben zenginleri severim’’, ‘‘Kürtlerle federasyonu tartışmalıyız’’ vs... Devlet anıtmezarında rahat uyu Turgut Özal, Türk ulusu seni ve yaptıklarını unutmayacaktır.

Orhan KARAVELİ-Gazeteci-İSTANBUL

Neler kotarılıyor?

ANKARA'dan H.D. adlı okurumuz haklı olarak soruyor: ‘‘Refah kökenli milletvekilleri Göksal Küçükali (İstanbul), Arif Denizolgun (Antalya), Hasan Belhan (Elazığ), Cevdet Akçalı (Adana) basından izlediğimiz kadarıyla Süleymancı olarak biliniyor. Nitekim bunlar Fazilet'e geçmediler, bağımsız olarak bekliyorlar. Sizin köşenizde hafta sonu, Süleymancı tarikatının siyasetteki 'manevi büyüğü' olarak bilinen eski milletvekili İsmail Şengün'ün, Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildiği bildiriliyordu. Acaba, böyle bir atamanın karşılığında bu milletvekilleri ANAP'a mı geçeceklerdir? Kimlerin kredi konuları halledilecektir?’’

ULUSLARARASI ünlü fotoğraf sanatçıları Fatma ve Orhan Durgut'tan duyuru: Anadolu'yu 15 nisandan itibaren değişik yörelerinden helikopterle fotoğraflayacağım. Arkeolojik ören yerlerinin, höyüklerin, kalelerin, kervansarayların, antik ve modern kentlerin, limanlar ve turistik yerlerin üzerinden uçacağım. İlgi alanı olan kişi ve kurumların desteğini bekliyorum. (Tel: 0212-660 36 05)

GÜNÜN SÖZÜ

‘‘Meclis'te kapılar, koltuklar değiştirildi, fakat kafalar değişmiyor.’’

(ÖDP Genel Başkanı Ufuk Uras)

X