« Hürriyet.com.tr
MENÜ

Yerbilimleri Kurumu kuruldu

Geçici başkanlığına Celal Şengör’ün getirildiği kurumun birinci amacı, ülkede yerbilimlerinde araştırmayı kamçılamak. Kurumun ikinci amacı ülkede yerbilimlerinin, dünyada da Türk yerbilimcilerinin sesini duyurabilmek.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME
2005 yılı içerisinde çeşitli yerbilimi dallarına mensup bir grup yerbilimci ile yürütülen çalışmalarla ülkemizde bir Yerbilimleri Kurumu kurulmuştur. Kurumun amacı, ülkemizde yerbilimlerinin gelişmesini ve uluslararası yerbilimleri camiası içerisinde sesini güçlü olarak duyurmasını sağlamaktır. Kurum bu amaçlara yönelik her türlü faaliyeti yürütmek arzu ve kararlılığındadır. 1807 yılından bu yana dünyanın tüm uygar ülkeleri, hızla gelişmekte olan yerbilimlerine katkıda bulunabilmek için jeoloji kurumları oluşturmaya başlamışlardır. Bunu 1821 yılında kurulmaya başlanan coğrafya kurumları izlemiş, çok daha sonraları yerbilimleri içerisinde dalların giderek çoğalmasıyla, bunların her birinin kendi kurum, topluluk ve birlikleri oluşmuştur. Yirminci yüzyılda hızla artan dallanma önce coğrafyayı etkilemiş, bugünlerde de jeolojiyi ciddi biçimde tehdit eder hale gelmiştir. Dal sayısının artması sonucu oluşan uzmanlaşma eğilimi, yerbilimciler arasındaki diyalogun da bütün dünyada azalmasına neden olmaktadır.

Bunun bilhassa az gelişmiş ülkelerdeki etkisi, bilim ve meslek kavramlarının karıştırılmasıyla da, çok derin olmuştur. Son yıllarda ülkemizde de sıkıntısı çekilmeye başlanan bu olgu, özellikle genç yerbilimcileri harekete geçirerek yerbilimlerinin altında toplanabileceği bir çatı oluşturmak arzusunu ortaya çıkarmıştır. Yerbilimleri Kurumu bu arzunun meyvesidir. Uygar ülkelerde geleneksel kurumlar bu şemsiye görevini yapmayı bir dereceye kadar başarmışlardır. Örneğin, İngiltere'de benzerlerinin en eskisi olan Jeoloji Cemiyeti, çatısı altına coğrafya hariç tüm yerbilimi faaliyetini çekebilmiştir.

Ancak buna rağmen bir Paleontoloji Topluluğu veya Kraliyet Astronomi Cemiyeti de faaliyetlerini bazan Jeoloji Cemiyeti ile ortaklaşa yapılan işlerle sürdürmektedir. ABD'de Amerikan Jeofizikçiler Birliği yerbilimi iletişim faaliyetinin çoğunu üstlenmiştir. Avrupa Birliği içerisinde ise Avrupa Yerbilimleri Birliği giderek ulusal kurumlar yerine egemen duruma geçmektedir. Türkiye'nin bugünlerde en büyük ihtiyacı, çeşitli yerbilimleri çerçevesi içinde çalışan bilim insanlarının altında buluşlarını, fikirlerini birbirlerine anlatabilecekleri ve dünya yerbilimi kuruluşları ile temas edebilecekleri bir şemsiyenin oluşturulmasıdır. Bu şemsiye kelimenin en geniş anlamıyla tüm yerbilimlerini kapsayacaktır; yani bir yerde ondokuzuncu yüzyılın başındaki geniş yerbilimi anlayışına günümüzün gereksinimleri doğrultusundaki yaklaşımı simgeleyecektir.

Kurumun bu çerçevede birinci amacı, doğal olarak ülkede yerbilimlerinde araştırmayı kamçılamaktır. Bunun da en iyi yolu araştırıcıları birbirleriyle yakın temasa geçirmektir. Kurum bunu toplantı, gezi, yayın, gibi tüm imkánları kullanarak yapmaya gayret edecektir. Kurumun ikinci amacı ülkede yerbilimlerinin, dünyada da Türk yerbilimcilerinin sesini duyurabilmektir. Bunun için üzerinde ısrarla durulan nokta Kurumun yalnızca ve yalnızca bilimsel bir kişiliğinin olması, herhangi bir meslek veya politika grubu veya görüşüyle hiçbir ilişkisinin bulunmamasıdır. Yerbilimlerine ilgi duyan herkes Kuruma, Kurumun kuralları içerisinde katılabilir. Amatör yerbilimciler ülkemizde henüz çok azdır. Bunların sayılarının arttırılması ve bu çerçevede ülkemizin çocuk nüfusuna ulaşılması da doğal olarak Kurumun amaçları arasındadır. Yerbilimleri Kurumu’nun ülkemizde ve dünyada yerbilimlerine yararlı olması dileği ile.

Yerbilimleri Kurumu Geçici Yönetim Kurulu: Prof. Dr. A. M. Celál Şengör (Başkan), Prof. Dr. Demir Altıner (II. Başkan), Dr. H. Yavuz Hakyemez (Genel Sekreter), Prof. Dr. Erdin Bozkurt (Sayman), Prof. Dr. Orhan Tatar (Üye), Muzaffer Siyako (Üye), Dr. Erdem Çörekçioğlu (Üye).

Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler