Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

‘Yeniden Yapılanma’nın İngilizcesi de basıldı

Yaşar Nuri ÖZTÜRK

14. baskısı yapılan ‘‘Yeniden Yapılanmak’’ kitabımızın şimdi de İngilizcesi basıldı sevgili okuyucularım. Kısa ama güzel bir hikáyesi var bunun: 1997 Mayısı'nda, ABD'nin Ohio Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde kitabın adını taşıyan bir konferans vermiştim. Bir büyük bereket getirdi o konferans. Üniversitenin en eski profesörlerinden biri olan Türk asıllı Ali Hayrani Öz, ‘‘Yeniden Yapılanmak’’ kitabımı İngilizce'ye çevirmekten mutluluk duyacağını bildirdi.

Esas mutluluk benimdi. Bunu kendisine ifade ettim. Profesör Öz, Uzay Fiziği profesörüydü ve İslam teolojisinin en girift konularını hem de oldukça netameli bir üslupla işleyen bir kitabı tercüme edecekti. Uzay fiziği nere, İslam ilahiyatı nere!

Profesör Öz, İslam imanının samimi bir evladıydı. İslam literatürüne aşinaydı, dahası Yaşar Nuri'yi uzun zamandan beri ve dikkatlice etüt ediyordu ama yine de alanının dışında bir konuyu uğraş ediniyordu. Şaşmaya ne hacet! Allah isteyince sebebini hemen yaratıyor.

Profesör Öz, çeviriye hemen başladı ve 8 ay gibi kısa bir sürede İngilizce metni ortaya çıkardı. Metin, bir-iki redaksiyon gördü ve baskıya hazır hale geldi.

Amerika'da yapılması düşünülen baskı için girişimler süredursun, Yaşar Nuri'nin her yazdığını anında yayınlamayı ilke edinmiş Yeni Boyut, hiç vakit kaybetmeden kitabın ‘‘Türkiye versiyonu’’nu birkaç hafta içinde vitrinlere ulaştırdı.

Cenabı Hakk'a şükürler, Profesör Ali Hayrani Öz'e ve Yeni Boyut'a teşekkürler.

Avrupa ve Amerika'da yapılan baskılara imrenmeye asla fırsat vermeyecek güzellikte ciltli ve şömizli 340 sayfalık kitabın İngilizce adı Türkçe'dekinden birazcık farklı: ‘‘Reconstruction of Religious Life in İslam (Returning to the Koran’’. Yani ‘‘İslam'da Dinsel Hayatın Yeniden Yapılandırılması (Kuran'a Dönüş.’’

Kitabı, bana göre bir kez daha anlamlı kılan bir başka noktaya dikkat çekmek istiyorum: Çevirmen profesör, yazdığı 12 sayfalık ‘‘Giriş’’te, yeniden yapılanma kavramının anlamı ve önemi, bu kavramın İslam dünyasındaki serüveni ve bu serüven bağlamında Yaşar Nuri Öztürk'ün yeri üzerinde duruyor.

Hayrani Öz'ün ‘‘giriş’’ sayfalarında çok ilginç bir de karşılaştırma var. Yaşar Nuri'nin ‘‘düşünce önderim’’ diye andığı büyük şair-filozof Muhammed İkbal'in İslam düşüncesinde bir devrim olan ünlü eseri ‘‘İslam'da Dinsel Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması: Reconstruction of Religious Thought in İslam’’ ile Öztürk'ün eserini birkaç cümle ile karşılaştıran çevirmen, Öztürk'ün eserini, üstadı İkbal'inkinin bir tamamlayıcısı sayıyor. Yapılanmayı, fildişi kuleden geniş halk tabanına indiren bir tamamlayıcı.

Şu anda, Avrupa'da bir meslektaşımız tarafından Almanca çevirisi yapılmakta olan kitabı dünyanın her yanındaki gönüldaşlarıma duyuruyor, ‘‘Kuran'daki İslam’’ imanına hizmette bu kitabın yaygınlaştırılmasının büyük yeri olduğunu bilgilerine sunuyorum.

(İsteme adresi: P.K. 35 81060 Erenköy-İstanbul).

DEVLETİMİZDEN RİCAMDIR

Bu ülkenin sevdalısı bir Anadolu çocuğu olarak devletimizden de bir ricam vardır. Bu kitabın, tüm dış temsilcilerimiz tarafından okunması, kaynak olarak yararlanılması ve özellikle Türkiye ile şöyle veya böyle ilgilenenlere iletilmesi, kalıcı yararlar sağlayacaktır. Dünya genelinde boğuştuğumuz, meseleleri yakından bilen ve izleyen bir yurttaş sıfatıyla bu kanaati taşıyorum ve bunu açıkça ifade etmeyi bir vicdan borcu sayıyorum.

Gönlüm isterdi ki bunu, bana hiç sıra gelmeden birçok insan birçok kez söylemiş olsun! Ama ne yapalım, bizim kaderimizde, bu ülke için sadece değer üretmek yok, ürettiğimiz değerlerin vitrinleme işini bizzat üstlenmek de var...

Türkiye'nin aydınlık geleceği için hepsi helal olsun!X