Astroloji Haberleri

ASTROLOJİ

  Yeni yıl Türkiye'ye neler getiriyor

  Ata NİRUN
  07.01.2011 - 10:19 | Son Güncelleme:

  2011 yılı Türkiye’si oldukça hareketli görünüyor hatta özellikle seçim yılı olması nedeniyle önceki yıldan doğal olarak daha dikkat çekici. Astroloji’de evler adı verilen zodyak bölünmeleri olayların hangi konularda yoğunlaştığını göstermekte. Bu çalışmada bireylere yönelik Astroloji yorumlarını değil Mundane adı verilen jeo-politik Astroloji yorumlarını kullunacağız.

  OCAK 2011 

  İçinde bulunduğumuz bu ayda, olayların yoğunluğu Astro 9. Ev’de yani dini inançlar, yargı ve mahkemeler ve dış ticaret konularında. Önemli hukuki ve inançsal gelişmeler yaşanacak. 12 Ocak’a kadar tüm radikal iddia ve inançlar doğru olmayabilir ya da tetiklenmektedir. Bu süreçte kendini beğenmişlik ve dikkafalılık yaklaşımları ve ilişkileri bozabilir. Bir toplu taşıma kazası olasıdır. Ayrıca ünlü bir çiftin ayrılığı tartışılacak.7 Ocak’ta başlayan ve 30 Nisan’a kadar sürecek olan Pluto/Mars ilişkisi işçi haraketlerini, polisi, orduyu ve suç örgütlerini etkiliyor, bu uzun süreçte bunların arasında öremli bir sorun yaşanabilir. Ama bu etki aynı zamanda da yine üstteki kaza olasılığı da destekliyor.13/16 Ocak arasında genel olarak ekonomik ortamda daha tedbirli olmak işe yarayabilir özellikle de kolay görünen açılımlara dikkat edilmeli. Pesimizm tehlikeli ayrıca iktidar ağır sorumluluk getirecek sözleri kolay vermemeli.15-20 Ocak arasında 4. Evdeki Satürn madenlere ve kötü meteorolojik koşullara etkili olacak gibi, tedbirli olunmalı. İktidar öncelikli sorunlara daha kolay çıkar yol bulma eğiliminde. Emlak piyasasında daha büyük gelişmeler yaşanabilir ama seçilen yerler için daha iyi düşünülmeli.Yine 15 Ocak civarında Merkür etkisi magazin içerikli bir skandal yaşatabilir. Aynı süreçte genel bir gerilim görünüyor özellikle telefon şirketleri bu dönemde aceleci olmamalı.23/27 Ocak arasında yargıda sorunlar artabilir, gücün azaldığı düşünülebilir ve adalet sorumluluları aşırı yorgunluk hatta bıkkınlık hissedebilirler. Yaralanma  ve kavgalar gündeme gelebilir.25-27 Ocak arasında Venüs olumlu etkiler veriyor, bu etkiler öncelikle uluslararası ilişkilerde belirginleşecek ama hayalci ve iddiacı olunmamalı. Bu ayda iktidar bazı zamlar yapmak isteyebilir ama bu kararlar için zaman uygun olmayacak. Sanat dünyasında bir başarı yaşanabilir.26-29 Ocak arasında Güneş ile Mars olumlu görünüyorlaryani İktidar ve Devlet avantajlı ve kararlı görünüyor. Doğru kararlar için uygun bir süreç, bu dönemde güc bilinçli kullanıldığı takdirde başarısızlık olanaksızdır. Hukuki bir gelişme olumlu karşılanabilir ve çözüm gelebilir.30 Ocak/1 Şubat arasında ise Merkür/Satürn ilişkisi geçmişten gereken dersi almamış olan büyük bir şirkete sorun getirebilir ve bu kuruluş öncelikle iletişim sektöründe olabilir. Yatırımlar için çekingenlik ve güvensizlik ortamı.

  ŞUBAT 2011

  6-9 Şubat arasında Merkür/Güneş ilişkisi yine hemen üstteki etkinin devamı gibi ama bu gelişmede Hükümet işe karışmak zorunda kalabilir. Sözlü veya yazılı haberleşmede, bir hata yapılabilir hatta önemli bir medya çalışanının başı derde girebilir. Yani medyada huzur bozucu ilişkiler görülüyor. 9 Şubat’a kadar ise, eğitim dünyasında biraz daha rahatlatıcı gelişmeler olabilir öncelikle de yaklaşan üniversite seçme sınavlarına yönelik olarak. Yine aynı günlerde sanat ya da daha doğrusu magazin dünyasında yeteneği az. Hevesi, hırsı çok bir isim saygısız ve nezaketsiz davranışlarla gündeme gelebilir. Aynı süreçte dış ilişkiler yine gündemde ve açıklamalarda dürüst olunduğu takdirde gelişmeler memnunluk verici. Bu süreçte İsrail ile daha sıcak ilişkiler mümkündür.7-10 Şubat arasında politik, felsefi veya ruhsal eğilimler çok yoğun. Yönetim bu süreçte kolay etkilenmeye açık ama bir güvenme hatası hayal kırıklığı getirebilir. Neptün etkisi hayalleri fazlalaştırıyor ve bu yüzden yanılma oranı da  artabilir.8-12 Şubat döneminde Mars/Neptün ilişkisi oldukça sert. Varolan enerji çok yüksek ama bu uyuşturucu da olabilir ve aldatılmak zarar getirebilir. Bu   dönemde önemli bir yönetici veya iş adamının sağlığı kritik olabilir. İlaç sektörü için güç bir dönem.15 Şubat’tan itibaren Jüpiter ile Pluto’nun Koç Burcu’ndaki güçlü ve sert ilişkisi bazı zorluklar getirebilir, bu ilişki öncelikle iktidarda bulunanlara, ulusal değerlere ve özellikle de yabancıların bize yönelik değerlendirmelerine yönelik. Ayrıca enflasyon için kritik bir sürecin başlangıcı gibi. Yönetimdekiler ne bildiklerini ve ne yaptıklarını gerektiğince sınamalı ve danışmalılar. Devlet bu süreçte korkutucu olmamalı, hukuki sorunlara sıcak çözümler getirilmeli. finans dünyasında da eski hatalar zaman aynı değil mantığıyla tekrarlanmamalı.20 Şubat/5 Mart arasında uzunca bir Jüpiter etkisi daha var, yine 10. Astro evde ama bu kez Mars ile yani daha bir şiddete yönelik gibi. Bu süreçte yine ordu ile sorunlar yaşanabilir, sorun bir kuralın uygulanması veya uygulanmaması olarak gelişebilir. Bankalar aşırılıklara kaçabilirler, buna dikkat edilmeli aksi halde yaz sonunda bedeller ağır olabilir.

  MART 2011

  7-10 Mart arasında olumlu gelişmeler olabilir, Güneş’in Venüs’le olan olumlu ilişkisi yönetimi daha sempatik, çekici ve yumuşak gösterebilir. Bu süreç sanatla ilgili eylemleri sergilemek için iyi bir süreç, gaya, albüm çıkarmak veya sahne gösterisi yapmak gibi.10 Mart’ta Güneş Türkiye’yi olumlu olarak etkiliyor ve bu çok önemli olabilir. Aynı etki sadece ulusun liderini, devleti etkilemekle kalmıyor yanısıra da güvenlik ile de ilgili. Söz konusu oluşum aynı zamanda da arzulanan başarının koşullarını da gösteriyor ama tabii ki dikkat edilirse. İktidar genelde çevresiyle iyi ilişki kurma isteminde, olumlu yaklaşımları olacak. Bu dönem yine öncelikle ülkenin tanıtımı için önemli ve yararlanılması gereken bir dönem. Sonuç olarak bu dönemde geçmişte verilmiş olan topluma yönelik bir vaad veya söz yerine getirilirse sonuçları yararlı ve belirleyici olacaktır. Türkiye bu dönemde uluslararası bir hareketliliğe de neden olabilir ve takdir alabilir.26 Mart/4 Nisan arasında ise 30 Ocak’taki etki tekrarlanıyor.

  NİSAN 2011

  4 Nisan-22 Mayıs döneminde Satürn ve Pluto Terazi Burcu’ndalar ve ilişkinin sertliğine rağmen doğal olarak daha dengeliler. Etki alanı daha çok ulusal bütçe, vergiler, para ve piyasalarla ilgili. Mart ayının geçmiş etkisiyle ve yaklaşan seçim nedeniyle ortam huzursuz. Süreç uzun bu yüzden zaman ve beceriler iyi kullanılmalı ve bilhassa gereken haklar iyi dağıtılmalı. Bu birbuçuk aylık süreçte bir cinayet veya saldırı olayı ülkeyi çok etkileyebilir.5-7 Nisan arasında Venüs Pluto üzerinde etkili, gizli kalmış veya özelliklme gizlenmiş bir aşk hikayesi toplumun cok ilgisini çekebilir.15-28 Nisan arasındaki 14 günlük sürede Jüpiter/Neptün ilişkisi olumlu bir konumda 9. Astro evde yineleniyor. Ekonomi ve finans alanında az zorlamayla kazanç ve çıkar elde edilebilir ama alt yapı sağlam olduğu takdirde. Manevi bir otorite olumlu sözler söyleyip, umut verecek. Terörli ilgili kitlenmiş bir soruna  çözüm getirilebilir. ‹dealist, etik ve sosyal düşünceler tartışılacak ve tartışılırken yeni trendler doğabilir.16 Nisan’dan sonra 10 Mart için sözünü ettiğim etki geri dönüyor ve bu kez daha da güçlü çünkü Aslan Burcu ortamında. Devlet’ten daha ziyade İktidara  ve Hükümet’in liderine yönelik avantajlı ve olumlu bir etki alanından söz ediyorum. Psikolojik ve genel sağlık açısından iyi durum. İktidar ile ordu arasındaki önemli ve kronik bir sorun bu dönemde çözülebilir, en azından çözüm yolu görünebilir. Bu mükemmel etkiye karşın yine aynı süreçte, Satürn ve Pluto 3. Astro evde çatışıyorlar. Etki daha çok iletişim, medya ve ulaşıma yönelik, bu üç sektör de dikkatli olmalı örneğin bazı olaylara erken atılmak hayal kırıklığı ile sonuçlanabilir. Öncelikle iletişim sektörü çok istekli olmaktan vazgeçip, kendrini bir süre frenlemeli. 25 Nisan’a kadar süren Satürn etkisi altında sabır, konsantrasyon ve sağlık çok önemli.önemli işleri yönetenler bunlara özen göstermeli, iyi çalışan kişilere gereken doyum sağlanmalı. Aynı süreçte Satürn/Jüpiter etkisi ise yine aynı sektörlerde ciddi değişikliklere gebe, hatta patronlar ve en üst düzey yöneticiler düzeyinde.Yine 16 Nisan’dan sonra Pluto ve Mars Oğlak Burcu ortamında bu kez 5. Astro evde ilişkide olacaklar. Bu ortam daha çok toplumun sivrilmiş ve etkin ailelerine, sosyeteye, sanat v

  Etiketler:
  

   EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı