Yeni yasa memurlara ne getiriyor?

16 Şubat 2011 - 00:07Son Güncelleme : 16 Şubat 2011 - 11:30

Geçtiğimiz günlerde Meclis'ten geçen Torba Yasa, sadece sosyal sigorta primleri ile vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından ibaret değil.

Meclis’e 113 madde olarak sunulan ancak daha sonra yapılan eklemelerle 234 maddeye çıkan torba yasa ile 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nda da önemli değişiklikler yapılıyor.

İşte yeni yasanın memurlara getirdikleri...

Kadın memurlara, doktor raporunda belirtilmesi halinde, hamileliğin 24. haftasından önce ve her durumda hamileliğin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecek.

EVLATLIK İZNİ

Doğum yapan memura analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren, istekleri halinde, 24 aya kadar aylıksız izin verilecek. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen memurlar 24 aya kadar aylıksız izne ayrılabilecek.

ÖZÜRLÜ İSTERSE NÖBET TUTACAK

- Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve vardiyası yaptırılmayacak .

HASTAYA 1.5 YIL İZİN

- Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde 18 aya kadar, diğer hastalık hallerinde 12 aya kadar izin verilecek.

SALDIRAYA UĞRAYANA SINIRSIZ İZİN

- Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya ya da saldırıya uğrayan, bir meslek hastalığına tutulan memur iyileşinceye kadar izinli sayılacak.

Aysel ALP yazıyor hurriyet.com.tr

- Kurumlarında atama imkanı olmayan memurlar, Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen başka bir kurumdaki boş kadroya atanabilecek. Bu memurlardan unvanı müdür olanlar ile danışma işlevlerine ilişkin kadroda çalışanlar araştırmacı kadrosuna atanacak. Bu durumdakiler, atama yapılıncaya kadar kurumlarında niteliklerine uygun işlerde çalıştırılacak ve eski kadrolarına ait haklardan yararlanmaya devam edebilecek

- Burslu ya da kurumunca, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen veya sürekli görevle yurt dışına atanan memurlar veya yurt dışına kamu kurumlarınca gönderilen öğrencilerin memur eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilecek. Beş yıllık memura, en fazla iki kez olmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.

Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde 10 gün içinde göreve dönülmesi zorunlu olacak. Aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönmeyenler memuriyetten çekilmiş sayılacak.

- Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılacak.

- Memurlar, kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolacak. Her memur için bir özlük dosyası tutulacak.

- Başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı teşvik edici hale getirilecek.

- İkamet edilen ilin sınırları dışına çıkma, toplu müracaat ve şikayet ile yasaklanmış yayın bulundurma fiilleri disiplin suçu olmaktan çıkıyor.
 
- Yasayla ''aylıktan kesme'' veya ''kademe ilerlemesini durdurma'' cezası alan memurların atanamayacağı görevler yeniden düzenleniyor. Buna göre, aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesi durdurulanlar 10 yıl boyunca daire başkanlığı, dengi ve daha üst düzey kadrolara; bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine; vali ve büyükelçi kadrolarına atanamayacak. Bu sürelerin sonunda bu görevlere atanmaları mümkün olacak.

''Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesini durdurma cezası verilenlerin sayılan görevlere atanamayacağının'', Bakanlar Kurulu kararıyla atananlar için de uygulanacağı hükmü ise maddeden çıkarılıyor.
Ayrıca, disiplin cezalarına itirazlar yeniden düzenlenirken, Anayasa değişikliğine uyum amacıyla uyarma ve kınama cezalarına yargı yolu da açılıyor.

İSTEMESE DE GİDECEK

- Memurlar, geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Geçici süreli görevlendirme yılda 6 ayı geçemeyecek. Bu görevlendirmede memurun rızası aranacak.
Ancak memurlar, kamu yararı ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiyaç duyulması halinde kurumlarınca Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 6 aya kadar geçici süreli olarak görevlendirilebilecek. Sendikalar bu düzenlemenin ‘istenmeyen memura sürgün’ cezası olacağını ileri sürerek karşı çıkıyor.

- Sendika üyesi kamu görevlilerine 3 ayda bir 45 TL toplu görüşme primi ödenecek.

SÖZLEŞMELİYE SENDİKA HAKKI

- Sözleşmeli personel, Anayasa'da ve özel kanunlarda belirtilen hükümler uyarınca, sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilecek ve bunlara üye olabilecek. Ancak grev kararı vermesi, bu yolda propaganda yapması, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılması, grevi desteklemesi ya da teşvik etmesi yasak olacak.

ÖZÜRLÜYE MERKEZİ SINAV

Özürlülerin devlet memurluğuna alınma sınavları merkezi olarak yapılacak.

İŞÇİ EŞE İZİN

- Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen öğrenci ve memurlarla yurt içine ve dışına sürekli görevle atanan memurların işçi olan eşlerine 1 yıldan az olmamak üzere, en çok 8 yıla kadar ücretsiz izin verilebilecek.

1 YIL ÜCRETSİZ İZİN HAKKI

- Yasa ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sürekli işçiler, birinci derece yakınlarının ağır kaza geçirmesi ve önemli bir hastalığa yakalanması halinde, 1 yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecek.

FAZLA İŞÇİYE ZORUNLU GÖÇ

- İl Özel idarelerinin işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası işçiler, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosuna aktarılacak.
- Belediyelerin sürekli işçi kadrolarında çalışan ihtiyaç fazlası personel ise Milli Eğitim Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatındaki sürekli işçi ile sürekli işçi norm kadro dahilinde olmak üzere, ihtiyacı bulanan mahalli idarelere gönderilecek.

ŞANSTA 65 YAŞ SINIRI

Spor Toto Teşkilat Başkanı, başkan yardımcısı ve teşkilat müdürlüğü görevlerine 65 yaşını geçenler atanamayacak.


 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları { Toplam 12 Yorum }
 • NİHAT SOLMAZ 16.2.2011 11:14:34
  Bazı arkadaşlar yasanın memurlar için çıktığını işçinin yasadan faydalanamadığını söylüyor. Gerek yokki işçi için bir şey yapmaya, zaten her şeyleri dört dörtlük. Emekli ikramiyesi memurun iki katı, emekli maaşı memurun iki katı (üniv.mezunu 1/4'ü memur ile vasıfsız işçiyi kıyaslıyorum).
 • Dilek Açıkgöz 16.2.2011 11:14:22
  Ücretsiz izinleri anladık.Peki hali hazırda olan ücretli izinler ne oldu?Onlarda indirim yaptılar herhalde, hiç adı geçmiyor! Mesela doğumdan sonraki ilk kaç ayı ücretli izin olarak kullanılabilecek? Eskiden 4 aydı, şimdi kaç ay? Bana sosyal güvence derken vaaz vermesinler.Adam gibi yasa çıkarılsın!
 • ERBAY EREN 16.2.2011 10:55:41
  Yasa Güzel Gözküyor Ama Niçin Yasa Hep Memurlar Üzerine Çıkarılmış Bu Ülkede Sadece Memur Olan Mı Calışıyor İşçi Nerede Özel Sektörde Çalışanlar Bu Haktan Yararlanamaz Yaralanmak İstese Kapı Hemen Gösterilir.Niçin ACba Miletvekleri Memur Sıfatında Diyemi Anlayalım. Ne O Tazminat İşinden Bahseden Yok
 • aydın bilir 16.2.2011 10:54:19
  Bakalım Kemal Kılıçdaroğlu ne diyecek bu konuda :)
 • eser yılmaz 16.2.2011 10:49:37
  BUNUN ADI DÜPEDÜZ SÜRGÜN, SÜRGÜN SÜRGÜN...
 • İbrahim KURT 16.2.2011 10:45:38
  Başarı olan memurlar neye göre başarılı sayılacak örneğin bir imamın başarısı ne cemaatın sayısının artırmasımı ? Yada bakanlıkta çalışan bir meurun ,polisin,dr. vs. bunların hepsi siyasetcilerin iki dudağı arasında olmaya devam ettiği sürece ödüllendirme bir fiyasgodan ibaret olacağından emin olun
 
HaberlertanktaburyaralıPuskas ÖdülüVieriFutbolWendell Lira