Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

Yeni vergi tasarısı ve bazı ince noktalar

İlk kez ocak ayında duyurduğumuz yeni vergi tasarısı ile ilgili ayrıntılar belli oldu.

Bu tasarı, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sonra da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek ve bazı değişiklikler yapılacak. Ancak olayın “genel çatısı” belli oldu denebilir.

NELER YOK?

Başlangıçta düşünülen, veraset ve intikal vergisinin kaldırılmasından vazgeçildi. Bundan vazgeçilince, miras kalan malların satışından ve hediyeler ile bağışlardan gelir vergisi alınmasından da vazgeçildi.
Aynı şekilde, eş ve çocuklar başta olmak üzere yakınlara verilen ve yılda 2.500 lirayı aşan para ve hediyelerin beyan ettirilmesi ve gelir vergisi alınması da tasarıda yer almıyor. Eş, çocuk ve diğer kişilere verilen ve her defasında 3.244 lirayı aşan para ve hediyeler ile bağışlar (otomobil, ev, banka hesabına ortak etme vs.) veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaya devam edecek.
Böylelikle, ilk kez 2008 yılında Kemal Unakıtan döneminde TBMM’de görüşülme aşamasına kadar gelen, ikinci kez de mevcut Bakan’ın döneminde düşünülen veraset ve intikal vergisinin kaldırılması ve özellikle yakınlara verilen para, hediye ve bağışlardan gelir vergisi alınmasından, kamuoyunun duyarlı davranışının da etkisiyle vazgeçildi.

NELER VAR?

Ocak 2013’de, bir dizi yazı halinde açıkladığımız düzenlemelerin çoğu tasarıda yer alıyor.
Örneğin:
· Kira Gelirlerinde Götürü Giderin Kaldırılması:
19 Ocak 2013 tarihinde yazdığımız gibi,
-İşyeri kiralarında “götürü gider” kaldırılıyor.
-Konut kiralarında da belli tutara(26 bin liraya) kadar “yüzde 25”, belli tutarı aşanlarda (26-60 bin TL arasında), “yüzde 15” götürü gider, 60 bin liranın üzerinde kira geliri olanlarda “yüzde sıfır” götürü gider düşülebilecek.
Ancak kira gelirlerinde, “gerçek gider” varsa indirilebilecek.
· Gayrimenkul
Satış Kazancı:
18 Ocak 2013 tarihinde yazdığımız gibi, gayrimenkul satışında;
- Gerçek kişilere uygulanan 5 yıllık süre kaldırılıyor. Bu süre geçse dahi, gayrimenkul satışlarından doğan kazançların bir kısmı vergiye tabi tutuluyor.
- Şirketlerin gayrimenkul satışının vergilendirilmesinde de 2 yıllık istisna süresi kaldırılıyor. Gayrimenkuller ne zaman satılırsa satılsın, kazancın belli kısmı vergiye tabi tutuluyor. Örneğin 5 yıldan sonra satılan gayrimenkulden doğan kazancın yüzde 25’i vergiye tabi tutulacak.
· Arsa karşılığı inşaat ve hasılat paylaşımı:
18 Ocak 2013 tarihinde yazdığımız gibi, arsa karşılığı inşaat ve arsanın hasılat paylaşımı ile müteahhide verilmesi, “ticari kazanç” kapsamına alınıyor.
· Şirket Hissesi Satışı:
21 Ocak 2013 tarihinde yazdığımız gibi;
- Anonim şirketler gibi, limited şirket hissesinin kazancına da “istisna” geliyor.
- Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın “değer artışı kazancı” olarak vergilendiriliyor.

DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

· Mevcut gelir ve kurumlar vergisi “iki ayrı yasa” idi. Yapılan düzenlemede, “Gelir Vergisi Yasası” olarak “tek yasa” haline getiriliyor.
· Gelir Vergisi Tasarısı 90 maddeden oluşuyor (Yeni Gelir Vergisi Tasarısı’nın tam metni ve madde gerekçelerinin tamamına www.yaklasim.com’dan ulaşabilirsiniz)
· Yeni Gelir Vergisi Tasarısı’nda, 19 Ocak 2013 tarihinde yazdığımız gibi; geçici vergi üç döneme indiriliyor, apartman yöneticilerinin ödemediği aidatlar gelir vergisinden müstesna tutuluyor, ilk defa gelir vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmamış gençlere “vergi indirimi” avantajı getiriliyor.
· Yazar ressam, bestekâr ve heykeltıraşlara, belli tutarı aşan gelirleri için beyanname verme ve yüzde 35’e kadar vergi ödeme zorunluluğu getiriliyor.
· Borsa kazançları 10 milyon lira dahi olsa “yüzde sıfır” vergilendiriliyor. Hazine bonosu ve Devlet tahvili faiz gelirleri 20 milyon lira da olsa yüzde 10 oranında vergilendiriliyor.
· 20 Ocak 2013 tarihinde yazdığımız gibi “kaynana vergisi” kalkıyor.
Evinde kayınvalidesini ve/veya kayınpederini kira almadan oturtanlar, kira geliri beyan etmek zorunda olmayacaklar.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edilen YENİ GELİR VERGİSİ TASARISI esnafa, sanatkâra, tüccara, serbest meslek erbabına, ücretlilere, zirai kazanç ve kira geliri elde edenler ile şirketlere, “Ne Getiriyor Ne Götürüyor?” PAZARTESİ’DEN İTİBAREN ÖRNEKLERİYLE HÜRRİYET’TE...

X