"Yasin Girgin" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Yasin Girgin" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Yasin Girgin

Dilekçeyi veren artık özgür mü?

Kıymetli meslektaşım gaçtiğimiz günlerde bir gazetede yer alan haber dikkatimi çekti.

Habere göre Yargıtay, eşlerin boşanma davası açtıktan sonra da “sadakat” başta olmak üzere evlilik birliğinin devamıyla ilgili yükümlülüklerinin devam ettiğine ilişkin önceki içtihatlarını değiştirmiş. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin ilke kararlarında “dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağı” belirtilmiş. Habere “Boşanma davasını açan özgür olacak” şeklinde çok iddialı da bir başlık atılmıştı. Yeni içtihada göre, boşanma davası açıldıktan sonra tarafların başka kişilerle ilişki kurmaları nedeniyle tazminat, nafaka ve velayet konularında aleyhte karar verilmeyecekmiş. Uzun yıllar süren boşanma davaları süresince tarafları bağlayan sadakat yükümlülüğü de ortadan kalkmış. Bu haberi halen boşanma davası süren müvekkiller de okumuş ve telefon yorlar, vermem gereken cevaptan emin olamadım. Aydınlatırsanız sevinirim.
Avukat Yaşar Ö.

Yaşar bey, aynı haberi okuyunca kaynağını araştırdım. Gerçekten de haberde, “Yargıtay, uzun yıllardır, boşanma davaları açıldıktan sonra da tarafların evlilikten kaynaklanan yükümlülüklerinin devam ettiğine hükmediyordu... Ancak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bu içtihadı değiştirdi. Dairenin ilke kararlarında “dava tarihinden sonra gerçekleşen olayların dikkate alınamayacağı” belirtildi. Daire bir kararında boşanma davasının davalısı olan kadının eşinin boşanma davası sürerken, sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği iddiasına ilişkin “dava tarihinden sonra gerçekleşen olayın kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağının tabii olduğuna” işaret ederek temyiz itirazlarını reddetti.” şeklinde bir ifade bulunuyor.

DAVANIN AÇILDIĞI ZAMANKİ KOŞULLARI

“Her dava açıldığı zamanki koşullara göre değerlendirilir.” Bu ifadeden de görüldüğü üzere, karar hatalı yorumlanmış ve kararda hiç geçmeyen çıkarımlarda bulunulmuş. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi aslında, öteden beri uygulanan bir ilke olan “Her dava açıldığı zamanki şartlara göre karara bağlanır” ilkesi çerçevesinde normal bir karar almış. Eşler, doğal olarak boşanma davasını açarken, o ana kadar yaşanmış olan olaylardan dilekçelerinde bahsedebilirler. Henüz yaşanmamış olayların dilekçede anlatılarak boşanmaya dayanak olması mümkün değildir. Örneğin bir kadının “kocam bana ileride ekonomik şiddet uygulayacak; beni darp edecek, aldatacak” gerekçesiyle dava açması söz konusu olmaz.

ÖZGÜRLÜK YOK

Dava açılınca eşlerin özgür olması söz konusu değil. Yargıtay da, davanın açılmasından sonraki olayların, “sadece” o davada incelenmesinin söz konusu olmadığını belirtmiş. Yoksa eşlerin sadakat yükümü Medeni Kanun’un 185. maddesine göre, boşanma kararının kesinleşmesine kadar devam eder. Boşanma dava dilekçesinin verilmesiyle eşler “özgür” olmazlar. Ancak, boşanma davasının açılmasından sonra aldatma gerçekleşmişse, bu durumda aldatılan eş ikinci bir boşanma davası açar, bu ikinci dava ile ilk dava birleştirilir ve iki davadaki deliller değerlendirilerek, buna göre tazminata, velayete, nafakaya karar verilir.

X