Türkiye'nin en iyi köşe yazarları en güzel köşe yazıları ile Hürriyet'te! Usta yazarlar ve gündemi değerlendiren köşe yazılarını takip edin.

T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nden CEVAP VE DÜZELTME

Gazetenizin 29.03.2015 tarihli nüshasında köşe yazarı Yalçın Doğan imzasıyla yer alan; “Gönlü gani: Ölülere yardım” başlıklı köşe yazısı, kamuoyunda yanlış anlamaya neden olacak nitelikte olup, gerçek durumu da yansıtmamaktadır. Bankamızın itibarını sarsıcı nitelikteki haber nedeniyle aşağıdaki açıklamaların yapılması gereği hasıl olmuştur.
Öncelikle belirtmek gerekir ki; 29.03.2015 tarihinde yayınlanan köşe yazısında, Sayıştay raporuna atıf yapılmak suretiyle isimleri Ziraat Bankası kayıtlarında olan ancak hayatta olmayan çiftçilere kredi verildiği, hatta 90-104 yaş arasında on bin yüz çiftçi ile 85-89 yaş arasında kırk üç bin elli dokuz çiftçinin de krediden yararlandığı, ölenlerin TC kimlik numaralan kullanılarak dilekçe verildiği, dilekçelerin ölümden sonraki tarihleri içerdiği iddiaları tamamen gerçek dışıdır.
Haberde ölen kişilere kredi verildiği belirtilmekte ise de, bu durum gerçeği yansıtmamaktadır.
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2013 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun habere konu edilen maddesinin kredi kullandırımına değil, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin olduğu öğrenilmiştir. Destekleme ödemeleri, tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla anılan Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ve kimlere destekleme ödemesi yapılacağı Bakanlık tarafından ismen belirlenen birer ödeme niteliğindedir.
Destekleme ödemelerinde Bankamızın görevi, ilgili Bakanlar Kurulu kararları dahilinde, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kendi mevzuatına göre ve alınan Bakanlar Kurulu kararlarına göre gerçekleştirilen destekleme ödemelerine aracılık hizmeti sunmaktan ibaret olup, her şeyden önce haberde belirtildiği gibi vefat etmiş üreticilere kredi kullandırımı yoktur.
Bankamıza ilişkin denetim raporlarında bankamızla ilgili herhangi bir olumsuz tespite yer verilmediği gibi, destekleme ödemesi yapılmak üzere bankamıza gönderilen bir kısım ödemenin, kayıtlarımızda vefat ettiğine dair bilgisi bulunması sebebiyle ödenmediği belirtilerek bankamızın destekleme ödemelerinde ifa ettiği göreve ilişkin hassasiyeti de vurgulanmıştır.
Tüm bu gerçeklere rağmen, yazarın köşesinde yer verilen haber yorumda yer alan başlık ve içerikte, gerçek dışı iddia ve mesnetsiz yorumlara yer verilerek bankamızın ticari itibarı zedelenmiştir.
Gazetecinin bir haberi yayınlamadan önce kendisinden beklenen özeni gösterip, haberin ne ölçüde doğru olduğunu araştırdıktan sonra, o haberi yayınlaması gerekirken, bu haberde;
- Bir gazeteciden beklenen asgari özen gösterilmemiş,
- Küçük bir araştırma dahi yapılmamış,
- Habere mesned yapılan soruşturma raporu incelenmemiş olmasına incelenmiş ve bu tespitler yapılmış algısı yaratılacak şekilde haber yapılmak suretiyle okurlar yanıltılmış,
- Bankamıza her hangi bir bilgi talebi başvurusunda bulunulmamış,
- Somut durum tespiti dahi doğru yapılmadan yazıya alınmıştır.
Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın korunması” başlıklı 74. maddesinde; “5187 sayılı Basın Kanunu’nda belirtilen araçlarla ya da radyo, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzeri yayın vasıtasıyla; bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz” hükmü yer almakta olup, söz konusu yazıda yer verilen tespit ve iddialar anılan maddeye aykırılık teşkil etmekte, aynı zamanda Bankacılık Kanunu’nun 158. maddesine göre de cezai sorumluluğu gerektirmektedir.
Yazının başlığı dahi başlı başına bankamızı itham eden, hakaret niteliği taşıyan çirkin bir iftiradan ibaret olup, ne Sayıştay raporuyla ne de gerçek durumla bağdaşmayan bu açıklamalarla halkın kin ve husumetine matuf olacak nitelikteki gerçek dışı haber ile ilgili olarak gerekli yasal yollara başvurulacaktır.
Her türlü işlemlerini hukuka uygun bir biçimde gerçekleştiren ve bir güven müessesesi olan bankamızın itibarını zedeleyen, saygınlığını sarsan, kamuoyu ve müşterilerini olumsuz etkileyen ve ticari menfaatinin ağır zarara uğramasına neden olan haksız ve gerçeğe aykırı habere ilişkin açıklamamızı, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. ve 18. maddeleri ile Bankacılık Kanunu 158. maddeleri gereğince yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.


BENİM NOTUM

Yukarıdaki açıklamayı mahkeme kararı olduğu için zorunlu olarak yayınladım. Yazımın üç katı uzunluğunda. Bu kararla ilgili cevap vereceğim. Y.D.

X