"Uğur Ergan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Uğur Ergan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Uğur Ergan

Engin Korkmaz'dan karmaşanın düzeni

Genç kuşak ressamlardan Engin Korkmaz’ı uzun süreden beri yazmayı düşünüyordum.

2015’in ilk yazısı Korkmaz’ın kısmeti oldu. Engin Korkmaz, yeni yıldaki ilk sergisini 9 Ocak Cuma günü uzun yıllardır birlikte çalıştığı Galeri Soyut’ta (Yıldızevler) açıyor.
Korkmaz sadece bu sergiyle ilgili değil, geçmişteki ve gelecekteki sergilerini de kapsayacak bir anlayışla, sanata nasıl baktığını şöyle özetliyor:
“Benim için resim hayatı çevreleyen karmaşık düzenin bir yansıması ve fark yaratabilme mücadelesidir. Hayatı anlamlaştırabilmek için yaratıcı düşüncenin yardımı ile yaşam alanını yeni baştan kurgulama mücadelesinin plastik bir yansımasıdır diyebilirim. Yaratıcı düşüncenin temelini ise, içimde önceden kurgulamadığım anlık, değişken duygu ve sezilerin oluşturduğunu söyleyebilirim.
Resim adına yaşam dediğimiz bu kaotik duruma ve bir türlü içselleştiremediğim karmaşaya karşı rastlantıların olanaklarından da yararlanarak yeni bir düzen oluşturabilme mücadelesinin, tuval yüzeyindeki yansımalarıdır benim için.”
Sanırım, Korkmaz’ın iç dünyasının resimle bütünleşip, dışa vurumunu en iyi anlatan isimlerden birisi de, sanatçının yaşamında önemli bir yeri olan Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ahmet Şinasi İşler. İşler, Korkmaz’ın sanat dünyasını şöyle yorumluyor:
“Bilindiği gibi hayatta gerek soyut, gerekse somut her şey karşıtı ile vardır. Karşıtların mükemmel bir uyum içinde olduğu kainat ise döngüsel bir tekrarla devam etmektedir. Doğada var olan karşıtları karşısına alan her insan hayatını aklı ve duyguları ile düzenlemek zorunda kalır. Aslında mükemmel bir düzenin var olduğu bir çevrede yaşayabilmek için ya da varlığını devam ettirebilmek için yeni bir düzen gereksinimidir bu. Engin Korkmaz’ın resimlerinin içeriğinin temelinde aralarındaki yapısal zıtlığın tavan yaptığı figüratif ve figüratif olmayan ögeler yer almaktadırlar. İlk bakışta dikkat çeken iki zıt nitelikteki görsel öge gurubunun hangisinin ön plan yada geri planda olduğunu anlamak sanatçının eserlerinde insan hayatına öykünerek kullandığını düşündüğüm ‘denge ilkesi’ nedeniyle oldukça zordur. Figüratif ve figüratif olmayan ögelerin birbirine eşit hiyerarşik yapısı ile yakalanan denge resimlerin içeriğinde var olan zengin renk ve biçim çeşitliliğini düzenleyen kurgusal anlayışın temelini ya da yapı taşını oluşturmaktadır. Duyguların esnek ve özgür niteliği ile biçimlenen oldukça hareketli organik biçimler alt biçim gruplarını, alt biçim grupları ise bir ya da birden fazla biçim temel biçim yapılarını oluşturmaktadır. Oldukça disiplinli çizgisel yaklaşımın ön plana çıktığı stilize biçim tekrarlarından oluşan kurgusal yapıda akıl temelli bir düzenleme anlayışı ön plana çıkmaktadır. Geometrik yapıdaki biçim tekrarlarından oluşan örüntü içinde yer alan simgeleşmiş figüratif detaylar bazen resmin ilgi merkezini oluşturmakla birlikte her zaman resmin biçimsel düzenleme anlayışına kavramsal özellik eklemekte ve resimle gerçek hayat arasında sağlam bir köprü görevini üstlenmektedirler. Sanatçı eserlerinde, oldukça karmaşık insan hayatını düzenleme formülünün içeriğinde her zaman var olan ‘akıl’ ve ‘duygu’ temelli iki yaklaşımı kendine özgü bir anlayışla kullanarak çağdaş bir anlatım dili oluşturmuştur. Engin Korkmaz, hayatın devamlılığının temeli olan zıtlık ile ‘kaosun’ yerine oldukça dengeli olmakla birlikte öz kültürümüze yabancı olmayan bir uyumlu bütün oluşturmuştur.”
Çalışmalarını halen Bursa’daki atölyesinde sürdüren Engin Korkmaz, Erzurum-İspir doğumlu. 1992 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünü, 1997 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans Programını tamamlayan sanatçı, 1996 yılından itibaren öğretim görevlisi olarak aynı üniversitede Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünde temel tasarım, grafik tasarım ve yazı derslerini yürütüyor.
Korkmaz’ın eserleriyle birlikte Yusuf Şengür (resim), Birkancan Özkan (resim) ve Cemil Güç (heykel) sergileri de Galeri Soyut’da sanatseverleri bekliyor olacak.

KENTTE NE VAR?

Orhan Taylan(Resim-heykel)- 9 Ocak’ta açılacak (Platform A/Taurus AVM), Yusuf Toprak- Yarın açılacak (Sepa Sanat/Ümitköy), Ali Düzgün- Bugün açılacak (Medya Sanat/Çankaya), Serap Etike-Yarın açılacak (Gözde Sanat/Y,Ayrancı), Fatma Kara- 9 Ocak’ta açılacak (Galeri Akdeniz/Yıldızevler), Ustalardan karma sergi- Ocak süresince (Valör Sanat/Yıldızevler), Karma desen sergisi-15 Ocak’a kadar (Peker Sanat/Yıldız).

X