"Tarkan Özvardar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Tarkan Özvardar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Tarkan Özvardar

Köpek sahiplenmede cinsiyet seçimi

Köpek sahiplenmeye karar verildiğinde ırk belirlemesinden hemen sonra, akılları kurcalayan “dişi köpek mi erkek köpek mi” olacağıdır. Çoğunlukla erkek köpek seçiminin daha uygun olacağını düşünenlerin sayısı daha fazla olsa da, bunun koşullara ve beklentilere göre değişebileceği bazı durumlarda dişi köpeği tercih etmenin çok daha avantajlı olacağı bir gerçektir.

​Bir dost edinmede dişi ya da erkek tercihi önemli gibi görünmese de köpeklerde cinsiyet farklılığının bazı davranış ve uyum değişikliklerini de beraberinde getirdiği bir gerçektir. Buna bağlı olarak herhangi bir ırka ait olsun ya da olmasın yavru ya da yetişkin olarak edinilen köpeğin cinsiyet seçimi önemlidir.
***
​Cinsiyet konusunda bir seçim yapabilmek için dişi veya erkek köpeklerin anatomik, fizyolojik ve davranışsal ve alışkanlık farklılıklarını iyi algılamak gerekir. Dişi köpekler yaşamları süresince rahim iltihabı (piyometra), meme tümörleri, yumurtalık kistleri ve tümörleri gibi hastalıklara yakalanabilirken, erkek köpeklerde de testis tümörleri ve prostat problemleri ile karşılaşılabilmektedir. Her iki cinsiyet için de erken dönem kısırlaştırma bu ciddi sağlık problemlerini engellemede önemli bir adımdır.

SEÇİM, ŞARTLARA GÖRE YAPILMALI

- Dişi köpekler aynı ırk içerisinde erkek köpeklere nazaran daha ufak yapılı ve daha narindirler. Erkek köpekler ise, daha iri kemikli, kaslı yapıda ve daha cüsseli olurlar. Köpeğin besleneceği ortamın şartları açısından büyüklük bir kıstas olacaksa, seçim buna göre yapılmalıdır.
- Dişi köpekler senede ortalama iki defa kanamayla karakterize olan çiftleşme dönemine girerler. Bu dönemde özellikle köpek evde beslenecekse, iki hafta kadar süren kanamadan dolayı yerlerde, mobilyalarda ve halılarda oluşabilecek lekelenmelerin farkında olmak iyi olacaktır. Buna katlanamayacak derecede titiz olan kişilerin dişi köpek seçimi konusunda bir daha düşünmeleri ya da edindikleri dişi köpeği ancak kısırlaştırarak bu olgunun ortadan kaldırılabileceğini bilmeleri iyi olacaktır. Senede iki defa çiftleşme isteği gösteren dişi köpeklerin yanı sıra sürekli çiftleşmeye hazır olan erkek köpeğin dürtülerine göğüs germek de erkek köpek edinmek isteyen kişilerin göz önünde bulundurması gereken bir husustur.

Köpek sahiplenmede cinsiyet seçimi

İLETİŞİM KURMAK DAHA KOLAYDIR

- Dişi köpekler daha itaatkâr, evine, kendi sınırlarına ve ailesine daha düşkün olurlar. Sahip odaklanmaları daha yüksektir. Erkek köpekler ise, dikkatleri daha dağınık, odaklanmaları düşük ve özellikle seksüel uyarıcılara daha açıktırlar. Bu sebepten ötürü dişi köpekle iletişim kurmak daha kolaydır.
- Erkek köpeklerin dişi köpeklere nazaran daha fazla egzersize ihtiyaçları vardır. Erkek köpeklerin bu egzersiz ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünen kişilerin dişi köpek edinmeleri daha yerinde olur.
- Erkek köpekler baskınlık davranışına daha yatkındırlar. Ayrıca tahrip edici davranışlar erkek köpeklerde dişi köpeklere nazaran daha karakteristiktir. Buna bağlı olarak küçük çocuklu ailelerin dişi köpek tercih etmeleri olumlu olacaktır.
- Yavru istememe argümanıyla dişi köpek sahiplenmeme fikri kısırlaştırma yoluyla aşılabilir. Ataerkil algıyla erkek köpek konusunda ısrarcı olmanın da hayatı boyunca yüksek libidoyla yaşayacak olan erkek köpek fikrine,sahiplenecek kişinin alışması gerekir.

OLGUNLAŞMA SÜRECİ DAHA ÇABUK OLUR

- Erkek köpeklerin bazen göreceli de olsa dişi köpeklere göre fiziksel anlamda daha dayanıklı ve güçlü olduğu bir gerçektir. Özellikle iş köpeklerinin ve köpekli sporların dayanıklılık ve güç gerektiren kollarında erkek köpek tercihi yanlış olmayacaktır.
- Dişi köpekler tuvalet alışkanlıklarını erkek köpeklere göre daha çabuk şekillendirirler. Ayrıca dişi köpekler olgunlaşma sürecine erkek köpeklerden daha önce ulaşırlar.
- Seksüel algıya bağlı olarak evden uzaklaşma davranışı genellikle erkek köpeklerde gözlemlenir. İstatistiki olarak evden kaçmaya bağlı şekillenen kaza ve kaybolmaların çoğunda köpekler erkektir.
***
Köpek sahiplenmede ilk hedefin bir dost edinme ve tür dışı bir canlı ile iletişime geçmek olduğunu düşürsek, dişi olsun erkek olsun bir köpekle yaşamak insan için çok keyifli bir tecrübedir.

Köpek sahiplenmede cinsiyet seçimi

X