"Sıtkı Şükürer" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Sıtkı Şükürer" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Sıtkı Şükürer

I- GENEL EKONOMİK DURUM

2018 yılında GSYH büyüme oranı %2.6 olmuştur.

 

2002 – 2018 yılları ortalaması %5.7’dir.
Belirtmek gerekir ki, 2018’de realize olan %2.6’lık büyümenin lokomotifi “hizmetler sektörü” (%5.6) olmuştur.
İnşaat sektörü -11.9, sanayi 1.1, tarım, orman ve hayvancılık sektörleri 1.3’tür.
TÜİK verilerine göre 2018 Aralık ayı itibariyle işsizlik %13.5’tir.
Genç işsizlik oranı %24.5’e yükselmiştir.
Mart 2019 itibariyle enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE %19.71, ÜFE %29.64 olmuştur.
Tüketici güven endeksi 2019 Mart ayı itibariyle 59.4’tür.
Satın alma yöneticileri endeksi Şubat 2019 itibariyle 46.4’tür.
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Şubat 2019’da 74’e düşmüştür.
2018 yılı turizm geliri 29.512.926 dolardır.
Gelen ziyaretçi sayısı 46.112.512 kişi olmuştur.
En fazla ziyaretçi sırasıyla Rusya, Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve Gürcistan’dır.
2018 yılında İzmir’e gelen ziyaretçi sayısı 1.021.576 kişidir.
Bir önceki yıla göre %33.7 oranında artış olmuştur.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (2003-100) Şubat 2019 itibariyle 77.24’tür.
TCMB rezerv varlıklar, brüt olarak 2019 Ocak ayı itibariyle 96.8 milyar dolardır.
Türkiye kredi riski swapı (CDS) 410.80’dir (27 Mart 2019’da 475’e yükselmişti).
Almanya’nın CDS’i 0.12, komşumuz Yunanistan’ın ise 3.34’tür.

II- CARİ AÇIK

2018 yılında cari açık 27.6 milyar dolar olmuştur.
2018 yılı cari açığın GSYİH’ye oranı %3.5’tir.
2019 Ocak ayında enerji hariç cari fazla 17.1 milyar dolar olmuştur.
Geçen yıl aynı ayda bu rakam (-) 21.6 milyar dolardı.
2018 yılında 27.6 milyar dolar cari açık çok büyük ölçüde “net hata-noksan” ve “rezerv varlıkların azalması” ile finanse edilmiştir.
Net hata-noksan rakamı 21.17 milyar dolar olup, bir önceki yıl 0.61 milyar dolardı.
Bu eğilim Ocak-Şubat 2019’da da devam etmektedir.
2003-2017 yıllarında toplam cari açığımız 548.6 milyar dolar olmuştur.
Bu tutarın 325.2 milyar doları aynı dönemde dış borçtan, 193.2 milyar doları doğrudan yatırımdan, 39.6 milyar doları ise net hata-noksandan finanse edilmiştir.
Türkiye 2018 yılında 160 milyar dolar ihracat, 223 milyar dolar ithalat yapmış ve 55 milyar dolar dış ticaret açığı vermiştir.
Net enerji ithalatımız 38.6 milyar dolardır.
Dolayısıyla enerji hariç 11 milyar dolar cari fazla verilmiştir.

III– BANKACILIK

TÜRK Bankacılık Sektörünün konsolide aktif büyüklüğü Ocak 2019 itibari ile 740.9 milyar dolardır.
1 Mart 2019 itibariyle toplam mevduat TL cinsinden 2.097.7 milyar TL, döviz cinsinden 392.5 milyar dolardır.
Bu toplamın reel olarak 191.2 milyar dolarlık kısmı TL mevduat, 201.3 milyar dolarlık kısmı yabancı para mevduattır.
Genel eğilim yabancı para mevduatın TL mevduat aleyhine artmasıdır.
Aralık 2018’den beri TL mevduat %3.2 azalırken, yabancı para %6.9 artmıştır.
1 Mart 2019 itibariyle Türk bankacılık sektörünün toplam kredi tutarı, TL cinsinden 2.422.1 milyar TL, $ cinsinden 453.2 milyar dolardır.
Bu tutarın 272.6 milyar dolarlık kısmı TL kredidir, 180.7 milyar dolarlıklık kısmı ise yabancı para kredidir.
Toplam kredilerin %22.4’ü tüketici, %77.6’sı ise ticari kredilerdir. (31 Ocak 2019 itibari ile)
Bankacılık sistemimizin toplam öz varlığı 31 Ocak 2019 itibari ile 521.2 milyar TL’dir.
BDDK verilerine göre genel sermaye yeterliliği %17.11’dir.

IV– 2019 BÜTÇESİ

BÜTÇE gelirlerimizin GSYİH’ye oranı 2018 yılında %20.5 olmuştur.
Aynı yıl bütçe giderlerimizin oranı ise %22.4’tür.
Bütçe gelirleri içinde vergi gelirlerimizin payı 2018 yılında %82 olmuştur.
Dolaylı vergiler toplam içinde %65, dolaysız vergiler %35’tir.
2019 yılında 880.4 milyar TL bütçe geliri öngörülmüştür. Bunun 756.5 milyar TL’si vergi gelirleridir.
Bütçe gideri ise 961 milyar TL öngörülmüş olup, “açık” 80.6 milyar TL olarak bütçelenmiştir.

X
YAZARIN DİĞER YAZILARI