"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Yeni Tüketici Kanunu faturasını ödemeyen tüketiciyi vuracak

2018 yılı için ilçe tüketici hakem heyetlerinin parasal görev sınırı 2 bin 400 liradan 4 bin liraya, il tüketici hakem heyetlerinin parasal sınırı ise 3 bin 610 liradan 6 bin liraya çıktı.

Vatandaşlar artık 6 bin liraya kadar akıllı cep telefonlarına dönük şikâyetlerini mahkeme yerine il hakem heyetine ücretsiz olarak yapabilecek. Hatta ocak başından itibaren Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun uyarınca, tutarlar “Yeniden Değerleme Oranında” artırılacak. İl hakem heyetlerinin parasal görev sınırı 7 bin liraya yaklaşacak.

Ankara Barosu Tüketici Hakları Kurulu Saymanı ve Sincan Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti üyesi avukat Buğcan Çankaya’ya göre 6 Aralık 2017’de Tüketicinin Korunması Kanunu’ndaki değişiklikle parasal sınırın artırılması tüketicinin lehine görünse de asıl abonelik hizmeti veren şirketlerin önü açıldı. Bu şirketler artık 6 bin TL’ye kadar olan her türlü alacak için tüketiciye doğrudan icra takibi yapabilecek. 300 liralık fatura için tüketici icra masrafıyla 1500 lira bedel ödemek zorunda kalacak. Çankaya’nın tüm tüketicileri ilgilendiren değerlendirmeleri bakın şöyle:

KANUN NASIL DEĞİŞTİ

“6 Aralık 2017 tarihli ve 7063 sayılı Kanun’nun 11. maddesiyle, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’nun 68/1 fıkrasında değişiklik yapıldı. Bu fıkradaki ‘değeri’ ibaresi ‘Tarafların İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri’ şeklinde, ‘iki bin’ ibareleri ‘dört bin’ ve ‘üç bin’ ibareleri ‘altı bin’ şeklinde değiştirilmiştir. Yeni düzenleme ile 68. madde şu şekilde değiştirildi:

‘Tarafların İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı olmak kaydıyla; değeri dört bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, altı bin TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise dört bin TL ile altı bin TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz.’

YARGITAY İÇTİHADI KALDIRILDI

Maddeye “Tarafların İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı olmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir. Bu değişikliğin amacı, Yargıtay’ın anılan bedeller kapsamında hakem heyetine başvurmadan doğrudan icra takibine geçilemeyeceği içtihadının kaldırılmasıdır. Bu düzenlemeye kadar tüketici, satıcı ve sağlayıcıların birbirleriyle olan uyuşmazlıklarında 3 bin 610 TL’ye kadar hakem heyetlerine başvurması zorunluydu. Bu zorunluluk abonelik sözleşmeleri kapsamında ortaya çıkan fatura borçlarının ödenmemesi nedeniyle, sağlayıcıların icra takibini önlemekteydi. Ancak, uygulamada bu şirketler, doğrudan icra takibi yaparak, tahsilat işlemlerini hukuksuz zeminde sürdürmekteydi.

FATURA BORCUNA DOĞRUDAN İCRA YOLU AÇILDI

Kanun koyucu değişiklikle abonelik hizmetleri veren şirketlerin talebiyle 6 bin TL’ye kadar olan her türlü alacak için tüketiciye doğrudan icra takibi yapılmasının önünü açtı. Tüketicinin cebinden hem ödenmemiş borç hem de icra masrafları çıkacak. Tüketicinin kanunda korunan hakları ortadan kaldırılmıştır.

YASAL DÜZENLEME HATALI

Hukuk tekniği açısından düzenleme satıcı ve sağlayıcıların amaçladığı sorunları çözemeyecek daha karmaşık bir hal almasına sebep olacaktır. Zira kanun koyucu bu yasal düzenleme ile 7/11//2013-6/12/2017 tarihleri arasında hakem heyeti başvuru sınırı altında kalan tüketici işlemlerine dair icra takiplerinin hepsinin kanuna aykırı olduğunu kabul etmiştir. Bu kanunsuzluk hali yasal düzenlemeyle ortaya çıkmış olup, beraberinde getireceği sorunların ise ilerleyen tarihlerde ortaya çıkacağı açıktır.”

X