"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Gürültücü komşuya karşı ne yapmalı?

Gürültü yapan komşunuzu önce polise ve zabıtaya şikâyet edip idari para cezası kestirebilirsiniz. Çözüm olmazsa, dava açma ve savcılığa şikâyet yolunuz var. Son çare olarak bütün komşular birleşerek, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre daireyi satın alıp gürültücü ve rahatsız eden o komşudan kurtulabilirsiniz.

Önce okurlarımdan gelen çok sayıdaki apartman gürültüsü ve rahatsız eden komşu sorularını özetleyen üçü:

H.Y.: Binamızdaki 12 daireden 10’u kent yaşamıyla bağdaşmayacak şekilde yaşıyor. Kapımız defalarca darp edildi. Evimize yaptığımız alışveriş için dahi “Çöp topluyorlar” denilerek bize karşı algı yaratılıyor. Deli, şizofren diye hedef gösteriliyoruz. Pencere açamıyoruz, sürekli halı silkeliyorlar. Çok yüksek TV sesi var. Apartmana gelen polise, “Bozu” diyorlar. Bizi de “Polis böyle gelir-gider. 40 yıldır buradayız. Sizi attıracağız” diye tehdit ediyorlar. Tüm bunlara rağmen hakkımızda imza toplayıp suç duyurusunda bulunmuşlar. Avukatla çalışıp çalışmamak konusunda kararsızız. Nasıl bir yol izleyebiliriz?

Gürültücü komşuya karşı ne yapmalı

RAHATSIZ EDİCİ SESLE BAĞIRIYOR

H.O.: Alt kattaki kiracının 12 yaşlarındaki oğlu psikolojik sorunlu. Evde sürekli atlıyor ve rahatsız edici bir sesle bağırıyor. Komşuyu uyarmaya gittiğimde tersleyip bağırdı. Ev sahibiyim. Evi satmam ve taşınmam zor bir ihtimal. Psikolojimiz bozuldu. Yasal haklarım nelerdir?

EŞYA ÇEKİYOR

M.F.: Sürekli eşyaları çekip gürültü yaparak çok rahatsız eden bir komşumuz var. Uyarmak için kapısına gittik, açmadı. Ne yapabiliriz?

KANUNİ YÜKÜMLÜLÜK

Soruları yanıtlarken öncelikle Kat Mülkiyeti Kanunu’na (KMK) vurgu yapmak gerekiyor. KMK’nın 18. maddesine göre kat malikleri ve kiracılar karşılıklı olarak birbirlerini rahatsız etmemek, haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlüler.

Rahatsızlık ise kişiden kişiye değişen soyut bir kavram olmakla birlikte Yargıtay uygulamalarıyla bazı ölçüler koyuyor. Örneğin, belli bir seviyenin üzerine çıkan ses ve gürültünün, ısı, soğuk veya kokunun, kat maliklerinin can ve mal güvenliğini tehdit eden veya örf, adet ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışların rahatsızlık verici olduğu kabul ediliyor.

MAHKEME YOLU AÇIK

Apartmanda oturanların gürültücü ve rahatsız eden komşuya karşı dava yolu açıktır. Gürültücü komşuya hâkimin müdahalesini kat maliklerinin yanı sıra, kiracılar ve o bağımsız bölümden herhangi bir suretle devamlı olarak yararlanan kişiler de isteyebilir.

Kat maliklerinin birbirlerini rahatsız ettikleri saptandığında, mahkemece verilecek olan hüküm, rahatsızlık veren tutum ve davranışın önlenmesi, rahatsız edici seviyede olan ses, gürültü, koku, ısı ve benzeri olguların birlikte yaşamanın gerektirdiği tahammül sınırlarına indirilmesi için bilirkişi tarafından belirlenen önlemlerin uygulanmasına dönük olabilecektir. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ekinde zaten gürültünün yasal sınırları da açıkça gösterilmiştir. Olası davada hâkim, rahatsızlık verdiği ileri sürülen gürültünün tahammül sınırlarını aşıp aşmadığını, aşıyorsa giderilmesinin hangi önlemlerle mümkün olacağını bilirkişiye tespit ettirir ve sonucuna göre karar verir.

ŞİKÂYET EDİP DAVA AÇIN

Bu genel açıklamalardan sonra okurum M.F., sürekli eşya çekip gürültü yapan komşusunu öncelikle polis ve zabıtaya şikâyet edebilir. Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu hükümlerine göre idari para cezası uygulanır. Buna rağmen komşusu gürültüyü sürdürürse, bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde bizzat veya avukat kanalıyla davacı alabilir. “Çekilmez hal” aldığı tespitiyle bu gürültüyü hâkime tedbiren yasaklatabilir.

Okurum H.O. da aynı şekilde önce şikâyet, sonra dava yoluna gidebilir. Hâkim, bilirkişi incelemesi sonrası evin tahliyesine ya da başka bir önlem alınmasına karar verebilir.

UZAKLAŞTIRMA KARARI 

Okurum H.Y.’ye ise uzman bir avukata danışarak diğer komşularına karşı tedbiren uzaklaştırma kararı aldırmasını, savcılığa tehdit, mala zarar verme eylemleri için suç duyurusunda bulunmasını ve diğer komşularının rahatsızlık veren davranışlarına ve gürültüye karşı da şikâyet ve dava yoluna gitmesini öneriyorum.

KMK’da kötü komşuya karşı satın alma şeklinde son çare tedbiri de var. Komşular birleşerek, KMK hükümlerine göre daireyi satın alıp o komşudan kurtulabilir.

 

X