"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Geçici görevlendirilen memurlara iyi haber

Anayasa Mahkemesi’nden (AYM) geçici görevlendirilen memurlara iyi haber geldi. AYM bu tip görevlendirmelere ‘aile hayatına saygı’ ve ‘denge’ kriteri getirdi. Örnek niteliği taşıyan bu karar, yatalak annesine bakan ve geçici görevlendirilen bir erkek memurun bireysel başvurusu üzerine verildi.

AYM’nin bu kararı geçici görevlendirmesi çıkan annesi ağır hasta olan ve “Hukuken ne yapabilirim?” diye soran başka bir kamu görevlisi okurumun sorusunun yanıtı gibi oldu. Önce AYM’nin kararı:

Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge’de çalışan N.F. başka bir belde sınırları içinde geçici olarak görevlendirildi. N.F. annesinin yatalak hasta olmasını gerekçe göstererek geçici görevlendirmenin iptalini istedi ve bu talebi kabul edildi. Ancak amirinin işyerindeki asansörde kasıtlı olarak “memurun tutum ve davranışlarına yakışmayan şekilde davrandığı” şikâyeti üzerine önce yazılı ikaz edilirken, 7 Şubat 2006’da ikinci kez geçici görevlendirmeyle aynı yere gönderildi.

Geçici görevlendirilen memurlara iyi haber

DAVASI REDDEDİLDİ

N.F.’nin görevlendirmenin iptali için açtığı dava, “Hizmet gereği olarak gönderildi, hukuka aykırılık yok” gerekçesiyle reddedildi. Dava sırasında annesi vefat eden N.F., 26 Şubat 2014’te bireysel başvuruda bulundu. AYM Birinci Bölümü, 11 Ekim’de N.F.’nin “aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine” oybirliği ile karar verdi. Mahkemenin bin liralık manevi tazminat kararını az bulan AYM, 20 bin lira manevi tazminata hükmetti. AYM, (Tarih: 11/10/2018 No: 2014/2502) kararı özetle şöyle:

DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

“Başvurucunun, hasta ve bakıma muhtaç annesine bakabilmesinin ve onun gündelik ihtiyaçlarını giderebilmesinin kolaylaştırılması, bu husustaki hukuki ve fiili engellerin ortadan kaldırılması, aile hayatına saygı hakkının devlete yüklediği pozitif yükümlülüklerin bir gereğidir. Bu bağlamda başvurucunun görev yerinin değiştirilmesine ilişkin tasarruflarda bulunulurken devletin bu yükümlülüğüne de yeterli ölçüde ağırlık verilmesi gerekir. Bununla beraber bu yükümlülük başvurucunun görev yerinin hiçbir koşulda değiştirilemeyeceği anlamına asla gelmemektedir. Bu noktada idare tarafından ortaya konulan gerekçeler ve derece mahkemelerinin bu gerekçeler ile ilgili değerlendirmeleri ehemmiyet arz etmektedir.

ADİL DENGE KURULMUŞ MU

Derece mahkemelerinin kararlarında bireye düşen fedakarlığın ağırlığının göz önünde bulundurulması ve gözetilen kamu yararının gerekleri ile bireyin temel hakkının korunması arasında adil bir dengenin kurulup kurulmadığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda somut olayda, görevlendirme işleminin başvurucunun aile hayatı üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler ile kamu hizmetinin etkin sunulması bağlamında kamu düzeninin ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına yönelik genel yarar arasında adil bir dengenin gözetilip gözetilmediği değerlendirilmelidir.”

BAŞVURU ÜCRETİ 294.70 TL

AYM’nin bu kararı, birinci derece yakınlarının sağlığı olmak üzere ailevi sorunlar yaşayan ve geçici atamasının iptalini isteyen memurlar yönünden lehte örnek niteliği taşırken, tazminat yolunu da açıyor. Ret kararı kesinleşen okurum, iç hukuk yolları tükendiği için kendisi ya da avukatı kanalıyla AYM’ye bireysel başvuruda bulunabilir. 2018 yılı için bireysel başvuru ücreti ise 294.70 TL.

X