"Oya Armutçu" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Oya Armutçu" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Oya Armutçu

Dairede tadilat ne zaman yapılır?

ÖNCE okurum T.B.’nin bu konudaki sorusu: “130 daireli binamızın kat malikleri kurulu kararında, 15 Haziran-15 Eylül arası tadilat yapılabileceği, bunun harici yapılamayacağı belirtilmiştir. Buna rağmen bir daire sahibi yöneticinin ikazını dinlemedi ve ekimde dairesini komple tadilata başladı. İki aydan önce bitmesi mümkün değil. Yönetici mahkemeye başvuracağını söylüyor. Daha çabuk netice alabileceğimiz başka bir yol ve şikâyet merci var mı?”

Okurumun sorusunu Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklı davaların temyiz incelemesini yapan Yargıtay 18. Hukuk Dairesi emekli üyesi Avukat Mahmut Kamacı’ya sordum. Kamacı, bakın şöyle yanıtladı:

“Apartman tadilatı ile muradınız bağımsız bölümdeki bir tadilat ise ortak yerlerden olmamak koşuluyla bağımsız bölümlerin iç mekânlarında ana binanın statiğini bozmayacak tadilatlar diğer kat maliklerinin onayı aranmaksızın her zaman yapılabilir. Kat malikleri kurulunca dairelerdeki tadilatların belirli tarihler arasında yapılmasına ilişkin kararların hukuki dayanağı yoktur. Bu konuda karar alınmış olsa da bağımsız bölüm maliklerini bağlamaz. Böyle bir karar mülkiyet hakkının kullanımını sınırlama anlamını taşır.

Bağımsız bölüm malikleri, yukarıdaki sınırlamalara uymak kaydıyla ve Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’nde gösterilen saatler dahilinde dairelerinde diğer bağımsız bölüm sakinlerini rahatsız etmemek kaydıyla tadilat yapabilirler. Apartmanlarda tadilatların hafta içi 8.30-17.30, hafta sonu 11.00-17.30 arasında yapılması gerekir. Ancak, bu saatler arasındaki tadilatlar esnasında da diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapılmaması yasal bir yükümlülüktür.

 

BELEDİYEYE VE KOLLUĞA ŞİKÂYET EDİLEBİLİR

 

Uyarıya rağmen diğer komşuları rahatsız edecek şekilde gürültü yapılması halinde öncelikle kolluğa ve belediyeye başvurulur. Şikâyet halinde Gürültü Yönetmeliği hükümlerine ve Kabahatler Kanunu’nun 36’ncı maddesi çerçevesinde idari para cezası verilmesi mümkündür. Rahatsız edici davranışların devam etmesi halinde sulh hukuk mahkemesinden rahatsız edici davranışın önlenmesi yönünde karar istenebilir. Mahkemece, durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak gürültünün önlenmesi için tedbir kararı verilebilir.”

Küçük bir not. 2017 için belirlenen apartmanda gürültü cezası sadece 109 lira ve caydırıcı da değil. Keşke bu sorular komşuluk hukuku içinde çözülebilse.

TEKEL BAYİSİ AÇABİLİRSİNİZ

OKURUM İ.D. ise “Malatya’da dükkân aldım. Sıfır bina ve tapuda dükkân diye kayıtlı. Tekel bayisi açabilir miyim? Kat maliklerinin itiraz etme hakkı var mı?” diye sormuş. Kamacı’nın bu konudaki yanıtı şöyle: “Bağımsız bölüm dükkân veya işyeri niteliği ile kayıtlı ise kural olarak bu bağımsız bölümün Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24/1. fıkrasında gösterilen faaliyetler dışında (hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı ve benzeri müessese) bir iş için kullanılmasına yasal bir engel yoktur. Gerekli izin ve ruhsatı alarak tekel bayisi açmanız mümkün. 24/1’deki işyerlerinin açılabileceğine ilişkin anlaşma ve sözleşmeler ise hükümsüzdür. Bu işyerlerinden biri açılmışsa bağımsız bölüm maliklerinden birisi, birkaçı veya yönetici eski hale getirme davası açabilir. Tekel bayisi açarsanız diğer bağımsız bölümlerde oturanları rahatsız etmediğiniz sürece size karşı böyle bir dava açılamaz.”

X