"Noyan Doğan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Noyan Doğan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Noyan Doğan

İş mahkemesinden önce arabulucuya başvurulacak

Önce, bir örnekle başlayayım.

Çalıştığınız işyerinden, o veya bu nedenden dolayı çıkarıldınız ve işveren hak ettiğiniz tazminatı vermedi ya da çok azını ödedi. Yetmedi işten çıkarılmanız dolayısıyla haklarınızı da karşılamadı. İşveren ile anlaşmaya çalıştınız ancak oralı bile olmadı. Çalışma ve İş Kurumu’na şikayet ettiniz, oradan da sonuç alamadınız. Geri tek alternatif kalıyor, avukat tutup, iş mahkemesine dava açmak. Hadi açtınız diyelim, haklarınız ile ilgili bazı konuları ispat etmeniz gerekiyor. Kimilerini ettiniz, kimilerini edemediniz.

ARABULUCULUK ZORUNLU OLACAK
Uzatmayayım, dava sürecek 2-3 yıl; sonunda belki kazanacaksınız, belki kazanamayacaksınız. Maalesef bugünkü durum budur; tıpkı, işçi-işveren uyuşmazlığından dolayı bugün iş mahkemelerinde görüşülen 600 bine yakın davada olduğu gibi. Yanlış okumadınız, sadece geçen yıl mahkemelerde 600 bin dosya; işveren, çalışan arasında yaşanan sorunlardan kaynaklanıyor.

Adalet Bakanlığı bu sorunu çözmek için bir yıldır üzerinde konuşulup tartışılan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı taslağını hazırladı ve ilgili tüm kurumlara gönderdi. Özetle; bu kanun ile arabuluculuk müessesesi getiriliyor ve iş uyuşmazlıklarında mahkemelerde dava açılmadan önce arabulucuya gidilmesi zorunlu kılınıyor. Biraz daha açayım ve tasarı yasalaşırsa, nelerin değişeceğini madde madde anlatayım:

UYUŞMAZLIK 3 HAFTADA ÇÖZÜLECEK
- Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurmak zorunlu olacak.
- İş uyuşmazlıkları için arabuluculuk büroları kurulacak.
- Kişiler bu arabuluculuk bürolarına, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise mahkemelerin yazı işleri müdürlüklerine başvuru yapacak.
- Taraflar, önceden oluşturulacak arabulucu listesi içinden istedikleri arabulucuyu seçebilecek. Seçemezlerse arabuluculuk bürosu görevlendirme yapacak.
- Arabulucu önce tarafları toplantıya davet edecek, görüşmeler yapacak ve bu görüşmelerin tutanaklarını arabuluculuk bürosuna bildirecek.
- Arabulucu, başvuruları üç hafta içinde sonuçlandırmak zorunda. Daha açık bir anlatımla taraflar arasındaki uyuşmazlık üç hafta içinde neticelenecek.
- Arabuluculuk ücreti ise taraflar arasında eşitçe paylaşılacak.
- Taraflardan biri arabulucu ile yapılacak görüşmelere katılmazsa, davada lehine karar verilse dahi, yargılama giderinin tamamını ödeyecek.
- Eğer uyuşmazlık konusu arabulucuda da çözülmezse, son tutanağın düzenlendiği tarihten iki hafta içinde taraflar dava açabilecek.

Tasarı yasalaşırsa, iş hayatında yaşanacak değişiklikler, özetle böyle. Bir anlamda çalışan ile işveren arasındaki uyuşmazlıklara yönelik tahkim sistemi kuruluyor.

Bu aynı zamanda mahkemelerdeki iş yükünü de hafifleteceği gibi, mağdur kişileri avukat ve mahkeme ücretlerinden de kurtarıyor.

Çalışma hayatı ile ilgili tüm sorularınızı sigorta@hurriyet.com.tr adresine sorabilirsiniz.

X