"Musa Dede" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Musa Dede" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Musa Dede

Noel hediyesi; Hazreti İsa'nın bilinmeyen hadisleri…

Katolik Hıristiyan alemi 24 aralık gecesi Noel arifesini, 25 aralık günü de Hz.İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen "Noel"i kutlayacak.

Bu tarih küreselleşmeyle birlikte Hıristiyan olmayanlar arasında da 'İsevi' dini sembollerden nispeten arınmış şekilde, adeta bir 'hediyeleşme bayramı' olarak kutlanabiliyor, böylece ekonomimiz canlanıyor(!). Fakir de bu tarihi sevdiğimiz peygamberlerden olan İsa a.s.'ın bazı hadislerini aktarmaya vesile etmek istedim, maksat maneviyatımız da canlansın.. Ancak seçtiğim kaynak, Hazreti İsa'nın dünya bedenini terk edişinden 350 yıl kadar sonra toplanan '3.Kartaca konsili'nce son şekli verilen ve 'Yeni Ahit'i oluşturan toplam 27 baplık 'kanonik incil'ler "Matta, Markos, Luka, Yuhanna" incilleri değil, Roma kilisesi tarafından 'sahih' kabul edilmeyen 'apokrif incil'lerden 'Mücahid Toma'nın kitabı olacak. İsa a.s.'ın havarilerinden Aziz Toma'nın kaleme aldığı düşünülen bu 'hadis' kitabı 1945 aralığında diğer bazı 'gnostik' elyazmalarıyla birlikte Yüksek Mısır'ın 'Nag Hammadi' bölgesinde iki köylü tarafından kil bir çömlek içinde bulunmuş. İnanılmaz maceralar akabinde, 'Nag Hammadi' külliyatının yayınlanması ancak 1977-1988 döneminde gerçekleşir ve Hıristiyan dünyasını derinden etkiler. İşte noel hediyesi niyetine, ilk atom mühendisimiz, araştırmacı/yazar-mutasavvıf rahmetli 'Ahmed Yüksel Özemre'nin Türkçe'ye kazandırdığı kitaptan(Hazret-i İsa'nın 114 hadisi - sufi kitap) sizler için seçtiklerim (parantez içine alınan yerler orijinal metinde okunmaz bulunup, cümle gelişine göre müellif tarafından tamamlanmıştır) ;

* Giriş bölümünden ; II.3. .."Toma, buna cevap olarak, Halaskar'a dedi ki: 'Batıni olduğunu söylediğin ve bizlere gizli olan bu umurdan söz etsene!'. Halaskar dedi ki: '(Bütün) bedenler (biliniz ki) nefs(ani vasıfların) sebebidir… Bu tıpkı (ağaçların gövdelerinden zuhur eden meyvalar kadar) aşikar(dır). (Buna karşılık) yüce nesneler(in mahiyeti ise) görünen nesneler(den farklıdır), ama bunlar kökleri (itibariyle kendilerini) izhar ederler ve onları besleyen de meyveleridir. Fakat (bütün) bu zahir bedenler kendilerine benzeyen mahlukatı yutarak hayatlarını sürdürürler. Bunun sonucu olarak da bedenler değişime uğramış olur. Şu halde, (söz konusu olan) hayvani bir vücud olduğundan bu değişen (de) bozulup yok olacak; ve o andan itibaren de (bunun) 'Hayy' olma ümidi olmayacaktır. Hayvanların bedenleri nasıl yok olup giderse bu tesviye olmuş bedenler de öyle yok olup gideceklerdir. Bunlar da hayvanlarınki gibi (bir tür) birleşmeden türemekte değiller midir? Eğer bu da cinsi ilişkiden türüyorsa nasıl olur da bu, hayvanlardan farklı bir şeye sebep olur? İşte bundan ötürüdür ki sizler kamil oluncaya dek bebeklerden başka bir şey olamazsınız"..

* Sıra numarasına göre, 'Mücahid Toma'nın kitabından, 'Hazreti İsa'nın seçme hadisleri…

2 / İsa dedi ki: Arayan, buluncaya kadar aramaktan vaz'geçmesin! Ve o bulduğu zaman şaşıracak; şaşırdığı zaman hayrete düşecek ve Alem'e hükmedecektir.

5 / İsa dedi ki: Sen kendi önündekini teşhis et, sana örtülü olan da sana izhar edilecektir. Zira örtülü olan hiçbir şey yoktur ki (günün birinde) ortaya çıkmamış olsun.

18 / Müridler İsa'ya sordular ki: "Söyle bize! Bizim sonumuz nasıl olacak?". İsa dedi ki: "Başlangıcı keşfettiniz de mi sonu arıyorsunuz? Zira başlangıç neredeyse son da orada olacaktır. Ne mutlu o kişye ki başlangıçta kaimdir! O sonu da görecek ve ölümü tatmayacaktır".

25 / İsa dedi ki: Kardeşini nefsin gibi sev! Ona gözünün bebeği gibi gözkulak ol!

26 / İsa dedi ki: Kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği görmezsin. Ne zaman kendi gözündeki merteği ortadan kaldırırsan işte o zaman kardeşinin gözündeki çöpü kaldırabilmek üzere oldukça iyi bir görüşe kavuşacaksın.

29 / İsa dedi ki: Eğer beden Ruh'dan ötürü var ise bu bir mucizedir; ama eğer Ruh bedenden ötürü varlığa kavuşmuşsa bu mucizeler mucizesidir. Ama beni hayrete düşüren, nasıl olup da (bu) büyük zenginliğin bu fakirlikte ikamet ettiğidir.

33 / İsa dedi ki: Kulağınızla işittiğinizi çatıların üzerinde haykırarak başkalarına da duyurun. Zira kimse, bir kabın altına ya da gizli bir yere koymak üzere bir mum yakmaz. Aksine giren çıkan Nur'unu görebilsin diye o mumu bir şamdana yerleştirir.

34 / İsa dedi ki: Eğer bir kör bir (başka) körü güderse ikisi de bir çukura düşer.

51 / Müridleri O'na sordular ki: "Ölülerin sükunu ne zaman vuku bulacak ve yeni düzen ne zaman gelecek? O onlara dedi ki: "Beklediğiniz zaten vuku buldu ama sizler onu teşhis edemiyorsunuz".

62 / İsa dedi ki: Ben esrarımı (esrarıma layık olanlara) beyan etmekteyim. Sağın ne yaparsa onun ne yaptığını (sakın) solun bilmesin!

69 / İsa dedi ki: Ne mutlu çile çektirilenlere! Onlar Baba'yı gerçekten tanıyabilecek olanlardır. Ne mutlu açlık çekenlere! Çünkü arzu edenin karnı doyurulacaktır.

74 / Dedi ki: Ya Rabbi! Kuyunun etrafında ne çok kimse var ama kuyunun içinde kimse yok!

88 / İsa dedi ki: Melekler ve resuller size gelecek ve sizde olanı size vereceklerdir. Sizler de elinizde ne varsa onlara veriniz! Ve kendinize deyin ki: "Onlar kendilerine ait olanı ne zaman gelip de alacaklar?".

100 / İsa'ya altın bir sikke gösterip dediler ki: "Sezar'ın adamları bizden vergi istiyorlar". Onlara dedi ki: "Sezar'a ait olanı Sezar'a, Allah'a ait olanı Allah'a ve bana ait olanı da bana veriniz".

108 / İsa dedi ki: Kim ki benim ağzımdan susuzluğunu giderir, benim gibi olur. Ben de o olurum; ve gizli olanlar da (artık) ona ifşa edilir.

Hem hayırlı noeller diler hem de musevi cemaatinin 'Hanuka' ışık bayramını kutlarım. Allah(cc) tüm gönülden dileyenleri 'Ruhullah İsa Aleyhisselam'ın gönlünün nuruyla nurlandırsın, kurtuluşa eriştirsin vesselam…

X