"Mete Tamer Omur" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Mete Tamer Omur" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Mete Tamer Omur

Ege’nin hedefi araştırma üniversitesi

Eğitim öğretim hayatına başladığı 1955’ten bu yana 100 binlerce mezun veren Ege Üniversitesi, kendine yeni bir rota çizdi.

 

Kurum, 2019 için araştırma üniversitesi olma hedefini koydu. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, hantal yapıyı ortadan kaldırarak yetişmiş insan gücüyle üniversitenin nanoteknolojiden yapaya zekaya kadar birçok konuda ülke ekonomisine katkı koymak için çalışacağını söyledi.

EGE Üniversitesi... 15 fakülte, 9 enstitü, 5 yüksekokul, 1 devlet Türk musikisi konservatuvarı, 10 meslek yüksekokulu, 6 bölüm ve 34 uygulama ve araştırma merkeziyle Türkiye’nin en büyük 4’üncü üniversitesi... “Zarar gören gönül bağını tekrar canlandıracağım” diyen ve alışılmışın dışında bir profil çizen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ile görevde bulunduğu 100’üncü gününde üniversiteyle ilgili birçok konuyu konuştuk. Göreve başladığı 18 Ekim’de moral ve motivasyon anlamında üniversitede ciddi bir sıkıntının olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Necdet Budak, o süreci şöyle anlattı:

Ege’nin hedefi araştırma üniversitesi

MORAL MOTİVASYON TAKVİYESİ

“Hem öğrenci hem de akademik kadro anlamında bu durum söz konusuydu. Tabii, bunun başta 15 Temmuz’un yansımaları olmak üzere birçok nedeni vardı. Rektör değişimlerinin getirdiği belirsizlik, inşaat anlamında ciddi yatırımlar sonrası döner sermayede borç yükü bunlardan sadece birkaçıydı. Hemen 15 fakültemizle brifingler aldım. Toplantılar yaptım, sorunları dinledim. Bu görüşmeler sonucunda da moral ve motivasyonu belirli bir noktaya getirmeyi başardık. Huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim-öğretim faaliyetini sürdürme amacı doğrultusunda fakültelere hedefler koyduk.”

Ege’nin hedefi araştırma üniversitesi

EKONOMİK SIÇRAMA İÇİN ŞART

Asil olarak atanan bir rektör olarak 4 yıllık bir eylem planı hazırladığını dile getiren Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi’nin 2019 hedefinin araştırma üniversitesi olduğunu belirtti. “Bugün dünya ve Türkiye’de üniversiteler bir arayış içerisinde” diyen Rektör Budak, “Üniversiteler, araştırma, eğitim, kalkınma ya da bazı alanlarda ihtisaslaşma gibi çeşitli arayışlar içerisinde. Dünyadaki üniversitelere baktığımızda ise kendi içlerinde multidisipliner araştırma grupları kurarak projeler gerçekleştiriyorlar. Bu anlamda Türkiye’nin dünyada ekonomik anlamda sıçrama yapması için bilim ve eğitime ihtiyacı var. Köklü bir geçmişimiz var ama dünyada yalnızız. Bu nedenle ekonomik atılımlara ihtiyaç var. Burada bizlere, üniversitelere büyük görev düşüyor” diyerek, yetiştirilen kaliteli insan gücüyle, nanoteknolojiden bilişime, yapay zekadan robotik teknolojiye kadar katma değerli ürünlerle ülke ekonomisine katkı koymayı hedeflediklerini kaydetti.

 Ege’nin hedefi araştırma üniversitesi

MAÇI İDARE ETMEYECEĞİZ

EĞİTİM-öğretim hayatına 1955’te başlayan Ege Üniversitesi’nin kuruluş felsefesinin tıp ve ziraat üzerine olduğunu ifade eden Prof. Dr. Necdet Budak, “Türkiye’nin 4’üncü büyük üniversitesi, birçok bilim dalı var ama yıllar içinde hantallaşmış bir yapı oluşmuş. Burada toparlanmak ve verimli bir yapıya geçmek gerekiyor. İyi durumda olduğumuz sağlık, gıda, ziraat, biyomühendislik ve bazı mühendislikler alanında ülke ekonomisine daha fazla katkı için çalışacağız. Diğer alanlarda ise hem kamunun hem de özel sektörünün beklenti ve hedeflerine uygun bir yapılanmaya gitmemiz şart. Kapatmak söz konusu değil ama ihtiyaçlara göre enerjimizi kompakt hale getirmemiz gerekiyor. Bize verilen kaynağı en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Üniversite, bulunduğu topluma yön veren ve ileri gitmesine katkı koyan eğitim ve araştırma yeri. Onun için biz de bölgemizde oyun kurucu olacağız” sözleriyle, maçı idare etmek gibi bir amacının olmadığını dile getirdi.

 Ege’nin hedefi araştırma üniversitesi

YERLİ OTODAN
MİLLİ AŞIYA

EGE Üniversitesi’nin ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek atılımlar içinde olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, şu bilgileri paylaştı: “Ege Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı’nın Araştırma Altyapısı Proje çağrısına aşı konusunda başvuruda bulunarak bu göreve talip oldu. Aynı şekilde yerli otomobil konusunda da adımlarımız var. BMC ile sürekli görüşme halindeyiz. Ege ekonomisinin önemli aktörlerinden tarım alanında da çalışmalarımız sürüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile onların ihtiyaç duyduğu konularda bilimsel veri alt yapısının paylaşımı, eğitimlerin verilmesi ve koordine edilmesi konularında protokol imzaladık. Bunların devamı gelecek.”

 

İHTİYACA CEVAP VERECEK

ZAMAN zaman özellikle özel sektörden gelen nitelikli mezun eleştirilerine de değinen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Kaliteli eğitim önceliğimiz. Birçok fakültemiz akredite. Olmayanları da bu yapıya ulaşması için hedef koyduk. Burada da gönüllü başvuru yaparak YÖK’ün bizi denetlemesini istedik. Kalite komisyonu kurduk. İki yıl içinde bu tamamlanacak. Ve belirli bir standart gelecek” diyerek, özel sektörün taleplerine daha etkin cevap verecekleri bilgisini paylaştı.

Çıktılar inceleniyor

“BİZİM çıktımız üniversite öğrencisi” diyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Mezunlar ofisi kurduk. Mezunlarımızın istihdam durumundan yaptıkları işe kadar birçok konuyu araştıracağız. Bir veri toplayacağız. Oradan aldığımız geri dönüşlerle de kalite, araştırma ve eğitim anlamında kendimizi tekrar sorgulayacağız” diyerek, üniversitenin kendini yönlendireceğini aktardı.

X