"Melis Alphan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Melis Alphan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Melis Alphan

İstanbul için Trakya’yı kurutuyoruz

Kırklareli çevresinde su taşkınları önleme tesisleri kurmak için ihaleler tertiplendi. Bu tesislerden biri, Demirköy İlçesi Sivriler Köyü yakınında inşa edilecek.

Sivriler Köyü yakınında taşkın oluşturan Bulanıkdere ve Arnavutdere, su bulursa akmaya çabalar. İki dere de İğneada Longozları Milli Parkı’nın içinden geçerek denize ulaşır. Taşkın önleme inşaatı bu derelerin üstüne kurulursa, longozlar 5-6 yıla kurur. Longozlara gereken suyu yağışlarla oluşan taşkınlar temin ediyor.

****

90’lardan beri İstanbul’un su derdi kısmen Istranca derelerinin suları alınarak çözülmeye çalışılıyor. Doğaya zararlı uygulamalarla beşeri sorunların çözülemediği, Amik, Avlan Gölleri vb. fiyaskolara rağmen öğrenilemedi.
Melen ve Sakarya nehirlerinin suları da alınarak bir karadeliğe dönen İstanbul’a akıtıldı. İstanbul’un metastaz yapan hastalıklı büyümesi ve aleni kuraklık karşısında, su tasarrufuna yönelik uyarı yapmayanlar, büyümesini tutkuyla destekledikleri şehrin su ihtiyacını gene Trakya’nın kendine bile yetemeyen sularını alarak gidermeye çabalıyorlar. Yıllardır yapılmakta olan yeni sitelerin içine göletler kurularak su fantezileri oluşturulmasına ses çıkaran yok.

****

90’ların sonlarında, alınan suların doğada yapacağı tahribat görülmüş, Pabuçdere Barajı’ndan longozlara doğru uzatılan su aktarma hattının kullanılması mahkeme kararıyla iptal edilmişti.
Ancak Kıyıköy yakınlarından itibaren İstanbul’a doğru derelerin önüne yapılan barajlar veya göletlerin suları halen Durusu Gölü’ne aktarılıyor, İstanbul’un karşılanamaz boyuta ulaşan su ihtiyacını dindirmek için kullanılıyor.
Su isale hatlarının geçtiği yerlerdeki çevre tahribatı göz ardı ediliyor. Önü kesilen 7 dere, Karadeniz’i beslemek yerine İstanbul lağımlarına karışıyor. Oysa ki denizler, akarsuların getirdiği gıdalarla zenginleşerek balıkları besler. Balıkların beslenememesi balıkçılık sektörünü yıllardır olumsuz etkiliyor.

****

İğneada Longozları Milli Parkı’na giren bütün yolların başında, milli park içinde “avlanma yasağı, çöp dökme yasağı, hayvan otlatma yasağı” levhaları var. Ama longozların içinde her yerde, yasaklanmış davranışların izlerini görebilirsiniz.
Otlatma yasağına rağmen büyükbaş hayvancılık sürdürülüyor. Ama yıllardır zor koşullarda yaşayan besicilere yeterli destek sağlanmıyor. Cefakâr besicilere devlet arazilerinden -hukuk çerçevesinde- uygun yer gösterilemez mi?
Longozda, hayvan barınaklarına göz yummanın izahı nasıl yapılabilir?
Taşkınlarla beslenen longozda, su baskınlarını önlemek için, derelere taşkın önleme inşaatları yapılmasının gerekçesi ne?

****

Trakya’nın suyunu, toprağını, ormanını, longozunu, milli parkını sömürmekten vazgeçmenin zamanı geldi de geçiyor.
Bir israf kenti haline gelen İstanbul’a su temini Trakya ve Kuzeybatı Anadolu akarsularını sömürerek yapılmamalı.
Aksi halde, başta İstanbul için solunabilir hava açısından hayati önemi olan Istranca ve eteklerindeki longoz ormanları, tüm verimliliği ve güzelliğiyle dünyamızdan silinip gidecek.

X