"Melis Alphan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Melis Alphan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Melis Alphan

Devlet ne için var?

DEVLET ne yapar?

Mesela Filipinler’de, Asya Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yapmadan evvel, yabancılar ükedeki yoksulluğu görmesin diye havaalanından kent merkezine kadar yoldaki gecekonduları gizlemek için geçici duvar yapar.

“Ne iş?” diye sorunca da “Ne var canım?

Her ülke misafiri gelmeden evvel ufak tefek düzeltmeler yapar. Etrafımızı güzelleştiriyoruz” der.

*

Devlet ne yapar?

Mesela ABD’de, hâlâ yoksulluğu 1963’teki market alışverişini kıstas alarak ölçer. Oysa bilir ki 1960’ların formülü bugünün pahalı yaşam masraflarını göz önüne alınca abes kaçar.

*

Devlet ne yapar?

Mesela Yeni Zelanda’da, çocuk yoksulluğu istatistiklerini açıklamayı erteledikçe erteler. Seçimler öncesinde, yoksulluğu alt edeceğine dair atıp tutarken, seçim sonrası aynı tas aynı hamam sürer.

*

Devlet ne yapar?

Mesela Arjantin’de, resmi yoksulluk rakamlarını gizler. Tepki alınca “Teknik sorun oldu” der. Gerçek rakamları sivil toplum açıkladığında da “Absürd! Yeni politikalar Arjantinlilerin hayat kalitesini yükseltti” diye sallar.

*

Devlet ne yapar?

Mesela İngiltere’de, refah politikalarının yıkıcı etkisini gizlemek için bilgi akışını sınırlandırır. Yoksulluğu gömeceğine, yoksulluk istatistiklerini gömer.

*

Devlet ne yapar?

Mesela Özbekistan’da, yoksulluğu azaltacak yasalar yapmakla uğraşmaz. Zenginlerin gösterişçi tüketimini neşeyle izlerken, doktorların ve öğretmenlerin kantine para yetiştiremedikleri için evden sefertası getirmelerine seyirci kalır.

*

Devlet ne yapar?

Mesela Türkiye’de, yoksulluk düştü gibi yansıtır... Sonra öğreniriz ki meğer değişen tek şey, TÜİK’in soru sorma şekliymiş.

*

Ülkeden ülkeye değişiklikler olsa da hemen her yerde nüfusun bir bölümünün gelir, eğitim, toprak mülkiyeti gibi kaynaklara geri kalanına göre çok daha az sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz.

Yöneticiler hep işsizliği azaltma, yevmiyeleri artırma sözü verseler de bariz artış olan tek şey gelir adaletsizliği.

Türkiye’de en zengin yüzde 10’un gelirden aldığı pay yüzde 31.7. En yoksul yüzde 10’un gelirden aldığı pay ise yüzde 2.1.

*

Verileri gizleyince, çarpıtınca, yoksulluğu halının altın süpürünce yoksulluk yok mu oluyor?

Hayır.

Devletin işi vatandaşına yalan söylemek değil.

Devlet ne için var?

Halkın huzurunu, refahını, insanca yaşamasını sağlamak; emek ve sermaye ilişkilerini dengeli olarak düzenlemek, güçsüzleri güçlüler karşısında korumak; işsizliği önlemek, gelirin adaletli dağılmasını sağlamak; adaletli bir hukuk düzeni kurmak; toplumda yoksul ve muhtaç insanlara yardım edip onlara insan onuruna yaraşır asgari yaşam düzeyi temin etmek için var.

Devlet vatandaşının can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü. Bunu yapamazsa aciz duruma düşer ve bu hal, tabiatıyla sorgulanır.

*

Cizre’de 3 tane sandığını koruyamayan devlet ne için var?

İşsizliği önlemekten tutun da adaletli hukuk düzenine, devlet bizde zaten üzerine düşeni yapmıyor...

Bari bıraksın da, halk en azından kendini kimin yöneteceğine özgürce karar versin.

X