"Emre Dorman" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Emre Dorman" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Emre Dorman

Kuran Allah’ı nasıl tanıtır?

DÜNKÜ yazımızda da dikkat çektiğimiz gibi Kuran ayetlerinin eşsiz ifadeleri ile ‘En güzel isimler Allah’ındır’. Ayetler her şeyden önce yaratıcımız olan yüce Allah’ı bize en güzel şekilde tanıtır.

Ayetlerden hareketle Allah hakkında bilgi sahibi olan kişi kudretin, iyilik ve cömertliğin, yakınlık ve desteğin, rahmetin ve bağışlamanın, sevginin ve dostluğun kaynağı olan Rabbinin yüceliğine duyduğu muhabbet ve güven duygusu içinde nasıl bir kul olması gerektiğini de öğrenir. Allah hakkında söylenecek en güzel söz, en güzel olan Allah’ın sözüdür.    

KUDRETİN VE GÜVENİN KAYNAĞIDIR

Kâdir: Kudretin kaynağı ve sahibi. Sonsuz gücünü iradesi ile kullanan. “(Öyleyse Allah) Ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?” (Kıyamet suresi 40)

Kâhir: Yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik kuran. “Zira yalnız o, yarattıkları üzerinde hüküm ve egemenlik sahibidir ve yalnız odur gerçekten hikmet sahibi, her şeyden haberdar olan.” (Enam suresi 18)

Kadîr: Gücü her şeye ulaşan, her şeyde hissedilen. Her şeye gücü yeten. “Ve insanı (işte bu) sudan yaratan ve onu soy sop ve evlilik yoluyla kazanılan yakınlık, bağlılık (duygusuyla) donatan odur; (evet,) çünkü Rabbin sınırsız kudret sahibidir.” (Furkan suresi 54)

Mü’min: Güven veren, vaadine güvenilen. Zatına sonsuz güven duyulan. İmanın kaynağı olan. “O Allah ki güven ve iman verendir (Mü’min).” (Haşr suresi 23)

YARATTIKLARINA YETEN VE YAKIN OLANDIR

Kâfî: Hem kendisine hem de yarattıklarına yeten. Kullarının her türlü istek ve ihtiyaçlarına cevap veren. “Allah kuluna yetmez mi ki (kâfi değil mi ki) seni,  ondan başkalarıyla korkutuyorlar? Allah kimi yoldan saptırırsa, artık onu doğru yola getiren olmaz.” (Zümer suresi 36)

Karîb: Çok yakında olan. Kullarına şah damarlarından daha yakın olan. Yakınlıkta eşsiz benzersiz olan. “Bunun içindir ki, artık günahlarınızdan ötürü ondan bağışlanma dileyin ve sonra da tövbe ve pişmanlık içinde ona yönelin, çünkü benim Rabbim, (kendisine yönelen herkese) her zaman yakınlık gösterir, (dualara) cevap verir!” (Hud suresi 61)

Mevlâ: Koruyup gözeten, destek veren. Sevdiklerinin her hal ve şartta yanında bulunan. Kendisine dayanılan gerçek dost. “Allah’a sımsıkı bağlanın! Odur sizin tek efendiniz; o ne güzel koruyup kurtarıcı ve o ne güzel yardımcıdır!” (Hac suresi 78)

Mucîb: En iyi şekilde, en kısa zamanda cevap veren. Duaları dikkate alan en güzel şekilde karşılık veren. “Bunun içindir ki, artık günahlarınızdan ötürü ondan bağışlanma dileyin ve sonra da tövbe ve pişmanlık içinde ona yönelin, çünkü benim Rabbim, (kendisine yönelen herkese) her zaman yakınlık gösterir, (dualara) cevap verir!” (Hud suresi 61)

İYİLİĞİ VE CÖMERTLİĞİ SONSUZ OLANDIR

Berr: İyilik ve lütfu sonsuz olan. Eşsiz iyi. Sonsuz iyilik sahibi. “Şüphesiz o, sonsuz iyilik sahibidir.” (Tur suresi 28)

Ekrem: Cömertlerin cömerdi. Cömertliği sonsuz olan. “Oku, çünkü Rabbin cömertliği sonsuz olandır.” (Alak suresi 3)

Mukît: Yarattıklarının gıda sistemlerini, beslenme tarzlarını belirleyen ve her birinin gıda edinmesini sağlayan. Eşsiz besleyici. “Kim haklı bir davaya katkıda bulursa, onun tüm getirisinden bir pay alacaktır; kim de haksız bir davaya katkıda bulursa, onun tüm vebalinden bir pay alacaktır: Zira Allah her şeye bir ölçü koyan, koyduğu ölçüye sahip çıkandır.” (Nisa suresi 85)

Müsteân: Darda ve zorda kalanın başvurduğu, yardım dilediği kudret. Kendisinden yardım ve destek istenen. Eşsiz benzersiz yardım kaynağı. “Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahman’dır. Sizin nitelendirmelerinize karşı yardımına başvurulandır.” (Enbiya suresi 112)

Rahmeti ve Bağışlaması Sınırsız Olandır

Rahîm: Rahmet ve merhameti sınırsız olan. Bağışlayan, esirgeyen. Daima merhamet eden. Merhametinde eşsiz benzersiz olan. “Haber ver kullarıma! Ben, evet ben tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağıyım!” (Hicr suresi 49)

Rahmân: Rahmetin sonsuz kaynağı. Rahmeti sonsuz olan. Bağışlayan, esirgeyen. “De ki: İster Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahmân diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın, bütün güzel ve üstün nitelikler onundur.” (İsra suresi 110)

Raûf: Acıma, şefkat ve esirgemesi sınırsız olan. Şefkati eşsiz ve benzersiz olan. “Rabbiniz gerçekten çok şefkatli (Raûf), çok merhametlidir.” (Nahl suresi 7)

Vehhâb: Bağışı sınırsız olan. Sürekli ve sınırsız bir biçimde bağışta bulunan. Karşılıksız veren. “Yoksa daima üstün olan, çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı?” (Sad suresi 9)

SEVGİNİN VE DOSTLUĞUN KAYNAĞIDIR

Vedûd: Sevginin kaynağı olan. Seven. Sevdiren. Tüm sevgilerin en son ve en yüce gayesi olan. Eşsiz ve benzersiz sevgi kaynağı. “Ve yalnız odur gerçek bağışlayıcı, daima seven ve sınırsızca sevilmeye layık olan.” (Burûc suresi 14)

Velî: Eşsiz benzersiz dost, yardımcı. Destek veren. Dost olan ve dost olunan. “Bizim velîmiz/yakınımız sensin: öyleyse bağışla, bize acı, çünkü bağışlayanların en hayırlısı sensin!” (Araf suresi 155)

Nasîr: Yardım eden. Destekleyen. Eşsiz ve benzersiz yardım ve desteğin sahibi. “Yol gösterici (Hâdî) ve yardımcı (Nasîr) olarak Rabbin yeter.” (Furkan suresi 31)

Selâm: Esenlik, barış, kurtuluş ve mutluluğun eşsiz benzersiz kaynağı. “O Allah ki kurtuluş ve mutluluğun eşsiz kaynağıdır (Selâm).” (Haşr suresi 23)

KURAN VE DUA

Rabbim, merhametli davran onlara (anne ve babama); tıpkı küçüklüğümde beni koruyup büyüttükleri gibi. (İsra suresi 24)

X