"Emre Dorman" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Emre Dorman" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Emre Dorman

Kuran’ın insan sözü olamayacağının en önemli delili

Dünya’nın küremsi bir şekle sahip olduğu Antik Yunan döneminde de tahmin edilen bir şeydi.

KURAN VE BİLİM

DÜNYA’NIN GEOİT ŞEKLİ

“Ve yeryüzünü de yayıp yuvarlattı.” (Naziat suresi 30)

Ancak Peygamberimizin dönemindeki insanlar bu bilgiye sahip değildiler. Bununla beraber birçok toplumda Dünya’nın daha çok düz olduğu, bir tepsiye benzediği şeklindeki görüş benimsenmişti. Dünya’nın yuvarlak olduğuna dair kanaatin ortaya konulması ve zamanla yaygın bir kabul haline gelmesi ise 16. yüzyıla dayanmaktadır.

Kuran ise daha 7. yüzyılda bu konuda da insanları doğru şekilde bilgilendirerek mucizevi yönünü ortaya koymuştur. Örnek verilen ayetin Arapçasında geçen ‘dahv’ kelimesinin köklerinden türetilen kelimeler “yuvarlaklık” ifade etmekte, “devekuşu yumurtası” gibi anlamlara gelmektedir.

Dünya’nın şekli gerçekten de ‘dahv’ kelimesinin ifade ettiği yuvarlaklığa, yumurta biçimine, devekuşu yumurtası şekline benzemektedir. Dünyamız aynı devekuşu yumurtası gibi geoittir. Yani tam düzgün küre olmayan, fakat küremsi, kutuplardan basık bir şekle sahiptir. İnsanlık tarihi boyunca Dünya’nın nasıl bir şekle sahip olduğu gibi merak edilen bir konunun Kuran’da açıklanmış olması Kuran’ın insan sözü olamayacağının önemli delillerindendir.

 

 

En güzel alışveriş hangisidir?

İNSANLAR için en güzel alışveriş, en kârlı yatırım hangisidir?

Hem dünyasını hem de ahiretini düşünen insan için en güzel alışveriş ve en kârlı yatırım Allah’ın rızası için maddi manevi sarf edilendir: “Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir alışverişe çekeyim mi: Allah’a ve onun resulüne inanır, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz. İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz.” (Saff suresi 10-11)

Dünya hayatındaki alışveriş ve yatırımlarımızda daima kazançlı olmak ve hiç zarara uğramamak isteriz. Oysa dünyalık yatırımlar daima kendi içinde risk taşırlar.

Çok kârlı olmasını umduğumuz bir alışverişimiz ya da yatırımımız bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Hiç hayal kırıklığına uğratmasa ve her defasında beklediğimiz gibi sonuçlansa da bu dünyalık kazançlar bu dünyada kalırlar.

İhlas ve duyarlılık üzerine yapılan erdemli işler ise asla zarar ettirmeyecek bir yatırım olarak hem bu dünyada hem de ahirette bizim için yüz akı olur: “Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazı kılanlar, kendilerine verdiğimiz rızklardan gizli ve açık infak edenler (harcayanlar), asla batmayacak bir kazanç umabilirler.” (Fatır suresi 29)

ALLAH’A BORÇ VERELİM

“Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah Şekur’dur (şükrü kabul edip çok ihsan eden), Halim’dir (cezayı vermekte acele etmeyendir).” (Teğâbun suresi 17)

Biz daha hiçbir şey değilken bizi var eden ve hak edecek bir şey yapmadan sayısız nimet ve imkâna kavuşmamızı nasip eden Allah’tan aldığımız borçlar yetmedi mi?

Allah hiçbir şeye hiç kimseye muhtaç olmayan tüm zenginliklerin kaynağı ve sahibidir. Bize olan rahmet ve muhabbeti gereği bizi iyi ve güzel olana teşvik etmek için zaten kendisine ait olanı bizden borç olarak istemektedir.

“Kim Allah’a güzel bir borç verip de, onun kendisine kat kat fazlasıyla geri dönmesini ister? İşte böylelerini tarifsiz güzellikte bir ödül beklemektedir.” (Hadid suresi 11)

BOLLUK VE BEREKET İSTER MİSİNİZ?

Allah, kendi rızasına uygun harcamada bulunan kullarına bolluk ve bereket müjdelemiştir: “Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna benzer: Allah dilediğine kat kat verir ve Allah her şeyi kuşatan, her şeyi bilendir.” (Bakara suresi 261)

EN HAYIRLI ÖDÜLLENDİRİCİ ALLAH’TIR

İnsan için en hayırlı ve en güvenilir ödüllendirici Allah’tır. Ancak Allah’ın da bize güvenmesi ve bizde ödüllendirmeye değer bir şeyler bulması gerekir. Gerçek anlamda iman etmek ve ahiretimize yatırım yapmak istiyorsak, Allah’ın bizi ödüllendirmesine değer erdemlere sahip olmamız gerekir.

Hayatını Allah’ın rıza ve hoşnutluğuna adayan kimse, sağlam bir temel üzerine var eder kendini. Nefsine zulmederek azgınlık eden ise, çöküp yıkıma uğrayacak bir hayatın peşinde felakete sürükler kendini:

“O halde, hangisi daha iyidir? Şimdi, (hayat) binasını Allah’a karşı sağlam bir sorumluluk bilinci ve onun hoşnutluğu(nu kazanma çabası) üzerinde yükselten mi, yoksa (hayat) binasını kaygan bir yar kenarına kuran ve sonra da onunla beraber yuvarlanıp cehennem ateşini boylayan mı? Allah (bile bile) kötülük yapan topluluğu doğru yola yöneltmez. Yüreklerindeki kuşku (uçurumu) üzerine inşa ettikleri (hayat) binası, ancak yüreklerini paramparça edinceye kadar dayanacaktır. Allah, hem (onların bu halini) bilen hem de hikmeti gereği (buna izin veren)dir.” (Tövbe suresi 109-110)

 

BUNLAR BİLİYOR MUYUZ?

SURE VE AYET NE DEMEKTİR?

- Ayetlerden oluşan belirli bölümlerin adına sure denilmektedir. Kuran, ayetleri bir araya getiren surelerden oluşur. Her sure bir bölüm gibidir. Kuran’ı oluşturan 114 bölümden her birine sure denilmektedir. Yaygın olarak kabul edilen geleneksel sıralamaya göre Kuran’daki ilk sure Fatiha, son sure ise Nas suresidir.

Ayet; delil, belge, ibret, işaret, belirti, açık gösterge gibi anlamlara gelmektedir. Kuran’da Allah’ın varlığına, peygamberlerin doğruluğuna işaret eden delil ve mucize gibi anlamlarda kullanıldığı gibi aynı zamanda Kuran’daki sureleri oluşturan birbirinden ayrı metinlerin her biri için kullanılan bir terimdir.

Allah hem dış dünyada hem kendi benliklerimizde hem de vahiy olarak göndermiş olduğu mesajlarında bizi ayetlerine tanık kılmış ve bu yolla kendisini gerektiği gibi tanıyıp kavramamız ve hem ona karşı hem de yarattıklarına karşı görev ve sorumluluklarımızı öğrenmemiz için yolumuzu aydınlatmıştır.

Kuran ve dua

Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi en iyi şekilde bilen, her yaptığında mutlaka bir hikmet bulunansın. (Bakara suresi 32)

 

X