"Dr. Hüseyin H. Serdar" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Dr. Hüseyin H. Serdar" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Dr. Hüseyin H. Serdar

Kek’lenen üretici, kalite ve kalbir

Havayı bile kaliteli almalı insan... Kalite. Mükemmele ulaşma arzusundan doğan bir kavramdır.

En iyisi, hatta iyinin de iyisi,
Şartlara uygunluk,
Kusursuzluktur.
Tüketici beklentilerine,
Topluma, toplumun kültürel gelişim seviyesine, beğeni, talep, kullanım şekilleri ve alışkanlıklarına göre değişir.
‘Bir mal veya hizmetin müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğidir’ diye tanımlanır.
Rekabet, yarışma, bilgi ve teknolojiyi içinde barındırarak, mükemmele ulaşarak, üretmeyi hedefleyen kalite olgusu gelişmenin de temelidir.
*
Daha iyi olmak ve rakiplere üstün gelmek,
Mal ve hizmeti beklenenden çok daha iyi üretmek; hedef bu...
Ancak;
Ne kadar çok reklam, pazarlama ve tanıtım yaparsanız yapın, müşteriyi memnun edemezseniz, beğendiremezseniz batarsınız!
*
Neymiş;
Mal veya hizmetlerin uygun ve iyi olup olmadığına müşteri karar verirmiş,
‘Müşteri memnuniyeti’ kalitenin son kontrol aşamasıymış,
Mutsuz müşteri günü geldiğinde sizi bitirirmiş!..
**
‘Müşteri’, üreticinin,
‘Okur’ da bizim velinimetimizdir!...

KEK‘LENMELİ...

Kalite denildiğinde bazı kavramlarda yanına dizilir hemen;
Müşteri, Müşteri beklentileri, Süreç, Yatırım, Program, Kalite politikası, Kalite yönetimi, Toplam kalite yönetimi, Üretim kalitesi, Hizmet kalitesi, Müşteri odaklılık, Tedarikçi, Süreklilik, Prosedür, Talimat, Kayıt, Form, Dış kaynaklı doküman, ISO 9001:2000 Standardı, Uygunsuzluk, Düzeltici faaliyet, Belgelendirme, Standard, Sistem dökümantasyonu, Çalışanların geliştirilmesi ve katılımı, Süreçlerle yönetme ve verilere dayanma, Sürekli İyileştirme, Yaratıcılık..,
Bir de KEK var!..
Yiyip, yuvarlanacağımız o KEK ‘lerden değil bu, kalite kontrolü için gerekli anayasa; Kalite El Kitabı.
Üreticiler mutlaka KEK’LENMELİ...
*
Kalite ve standart denildiğinde biz ‘mükemmellik’ ararız.
Fazla lafa gerek yok!..

TOPLAM KALİTE İYİLEŞTİRİR

Uluslararası Standart Bürosu - ISO , ‘kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gereksinimi karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür.’ der.
Kalite;
İnsan yaşamını kolaylaştırır,
Anlamlı hale getirir,
Rekabeti kızıştırır,
Çeşitlilik ve zevk anlayışını kuvvetlendirir,
Ülke ekonomisini güçlendirir.
*
Rekabet varsa; mücadele, azim ve gayret kaçınılmazdır.
O halde; Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, gıdadan giyime, tarladan tarıma, makinadan fabrikaya, spordan sanata, bilgiden teknolojiye gidebilmek için ‘Kalite yolculuğu’ yapmalı...
Bilgi, teknoloji ve etik değerlere dayalı rekabet her aşamada yönetimleri etkiler;
Aileden mahalleye, mahalleden belediyeye, belediyeden Devlete rekabet gelir, kalite artar.
Halk zenginleşip ve refaha ulaşır.
*
Kalite ile;
İsraf ve savurganlık durdurulur,
Verimlilik artar,
Hatalar, yanılmalar önlenir,
Maliyetler düşer,
İşlem zamanı kısalır,
Sürekli kalite artar,
Çalışanlar güçlenir, desteklenir,
Kesintisiz iyileşme ve gelişme olur.
Kalite politikaları sadece fabrikalar gibi üretim, hastane gibi hizmetlere değil, ülkenin planına, programına, projesine, maliyesine, hazinesine, yönetimine yansıdığı oranda toplam iyileşme sağlanır!..
*
Uzunca bir zamandır paraları betona yatırıp, üretimi ihmal etmişiz. Şimdi sıkıntı yaşıyoruz.
Buradan çıkışın bir yolu var var;
Çok çalışıp, çok üretmek!..

ÜRETİM VAKTİ

Vakit ‘üretim’ vakti!
Kara günler görmemek için üretimin kaliteli olmalı...
‘Yerli ve milli’ üretim sözle olmaz; yetkin kadrolar, kararlılık, para, bilim, teknoloji, içeride ve dışarıda gerçekçi, güven veren politikalar gerektirir...

BURSA’DAN YÜKSELEN SESLER

Bursa ‘dan anlamlı sesler yükseliyor.
Yurdumuzun dört bir yanında duyulması gereken bu ses;
“Yerli üretim ve kalite” diyor!..
2016 yılından beri, bu doğrultuda onlarca program yürüten, binlerce Üniversite gencini ‘kalite ordusu’ olarak yetiştiren adını, uygulamalarına yansıtan ve tam manasıyla bir sivil toplum kuruluşu olan Kalite Birliği - KALBİR bunu söylüyor.
Bugün,
Bursa Uludağ Üniversitesi, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Birlikleri, Üretici, Medya, Öğrenci, Uzmanlar, Eğiticiler ve Kalite yöneticileri büyük bir çabanın içindeler;
Üretim, Hizmet ve Sağlık sektörleri için “Kalite Yönetim Sistemleri Personelleri Yetiştirme Programı” düzenliyorlar.
Uludağ Üniversitesi Rektörü sayın Prof. Dr. Yusuf ULÇAY bu projeyi büyük bir arzuyla destekliyor. Heyecan duyduğu bu çalışmaların tüm aşamalarına, diğer işlerini erteleyerek katılıyor.
Çünkü mesele;
Yerli üretim ve kalite...
*
KALBİR Başkanı, sayın Prof. Dr. Erkan IŞIĞIÇOK ve ‘Kalite Şehri Bursa’ markasını üreten TSE ‘ci, sayın Mustafa KARAMAN dur durak bilmeden koşturuyorlar.
Projenin bir ayağı olan ‘Sağlık Çalıştayı’na Bursa Sağlıkta Kalite Dernek başkanı sayın Biyolog Selami TAVUKÇUOĞLU, Sağlık Yöneticileri, Kamu ve Özel Hastane Kalite Uzmanlarıyla birlikte ben de katıldım.
20 hafta sürecek Sertifikasyonun içerik ve sürelerini belirledik.
İlk aşamada 400 Üniversite ve yüksek lisans öğrencisi, üretim, hizmet ve sağlık sektörlerinde Kalite Yönetim Sistemi Personeli olacaklar. Ülkemiz için yararlı adımlar atan herkese teşekkür borcumuz var.
Ha, bu arada şu ‘yerli üretim logosu’ size tatmin etti mi?

X