"Dr.Başak Demiriz" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Dr.Başak Demiriz" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Dr.Başak Demiriz

Çocuk istismarını bildirmezseniz suç işlersiniz

Kim olursanız olun, eğer bir çocuğun fiziksel, cinsel ya da duygusal olarak istismara uğradığını, çocuğa karşı bir suç işlendiğini öğrendiyseniz, çocuğu korumak için hemen yetkili kişileri aramalısınız.

Ev hanımısınız, komşunuzun, çocuğunu dövdüğünü duyuyor veya görüyorsunuz...
Öğretmensiniz, 14 yaşındaki bir genç cinsel tacize uğradığını sizinle paylaşıyor...
Doktorsunuz, çocuk çağdaki hastanızın bedeninde dayak izleri gördünüz...
Psikologsunuz, genç danışanınız tecavüze uğradığını sizinle paylaştı...
Kim olursanız olun, eğer bir çocuğun fiziksel, cinsel ya da duygusal olarak istismara uğradığını, çocuğa karşı bir suç işlendiğini öğrendiyseniz, çocuğu korumak için hemen yetkili kişileri aramalısınız. 
Bunun nedenini kanunlar şöyle açıklıyor: “Suçluları cezalandırma görevinin devlete bırakılmış olması, bir suç olayıyla karşılaşan fertleri sorumluluktan kurtarmamaktadır. Suçluların cezalandırılmasını devletten istemek kişi açısından bir hak olduğu gibi, herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenen kişinin durumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmesi aynı zamanda bir yükümlülük olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla herhangi bir suç olgusunun gerçekleştiğini öğrenmesine rağmen, durumu suçu takibe yetkili makamlara bildirmeyen kişi genel olarak haksız bir davranış içinde bulunmaktadır. Çünkü işlendiği öğrenilen bir suçun yetkili makamlara haber verilmemesi, tüm fertlerin amacı olan suçsuz bir toplum düzenine kavuşmayı engelleyici bir davranıştır.”Bu maddeleri iyi okuyun

Çocuk yetiştirirken disiplin amacıyla çocuğunu azarlayan, değişik yöntemlerle cezalandıran ve maalesef döven anne-babalar var. 
Bu disiplin yöntemlerinin hangisi normal hangisi suç? 

Türk Ceza Kanunu’na göre şöyle sıralanabilir:

TCK madde 232: Çocuğa yönelik fiziksel, cinsel veya duygusal istismar teşkil eden davranışların birçoğu suç olarak tanımlanan fiilleri oluşturmaktadır. Örneğin, çocuğun aç veya susuz bırakılması, uykusuz bırakılması, zor koşullarda çalışmaya mecbur edilmesi gibi ona karşı merhamet ve şefkatle bağdaşmayacak nitelikte kötü muamelede bulunulması...
TCK madde 86, 94, 96, 109: Bedeninde sigara söndürülmesi veya diğer ağır yaralamalarda bulunmak, günlerce bir odaya kapatmak gibi kötü muamele boyutunun ötesine geçen davranışlara maruz kalması...
Bu maddeler, çocuğun fiziksel yönden istismarını cezalandıran suç tanımlarına örnek olarak gösterilebilir. 
Çocuğun cinsel yönden istismar edilmesi de ceza kanunun çeşitli maddelerinde suç olarak tanımlanmıştır. 
Örneğin çocuğun cinsel istismarı suçu (TCK m. 103), reşit olmayanla cinsel ilişki suçu (TCK m. 104), müstehcenlik suçu (TCK m. 226), fuhuş (TCK m. 227) gibi suçlar bu niteliktedir. 
Çocuğun duygusal istismarını cezalandıran maddelere örnek olarak çocuğu dilencilikte araç olarak kullanmayı cezalandıran TCK m. 229’daki tanım gösterilebilir. Keza aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali (TCK m. 233) ve çocuğun kaçırılması veya alıkonulmasını (TCK m. 234) cezalandıran suç tanımları da, çocuğun psikolojik istismarına yaptırım öngören hükümler arasında sayılabilir.
Türk Ceza Kanununa göre çocuğun fiziksel, cinsel veya duygusal yönden istismarının ihbar yükümlülüğü vardır. İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kamu görevlisi veya sağlık mensubunun bu suçu işlemesi halinde daha ağır bir ceza veriliyor.

 Arayabileceğiniz iki numara var: 155 veya 183.

183’ü aradığınızda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çağrı Merkezi’nin Sosyal Destek Hattı’na ulaşıyorsunuz. İnternet sitesinde hizmetlerini şu şekilde açıklıyorlar: 
Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığı ile aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar değerlendirilerek rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 
Ayrıca İhmal, istismar ve şiddet vakaları veya töre ve namus cinayetlerinin önlenmesi için tedbir mahiyetindeki ihbarlar da alınmakta, durumun aciliyeti göz önünde bulundurularak vakanın bulunduğu ilde görevli Acil Müdahale Ekip Sorumlusuna ve/veya kolluk kuvvetlerine bildirilmektedir. 
Acil Müdahale Ekibi vakayı değerlendirmekte, gerekli durumlarda emniyet veya jandarma birimleri ile koordinasyon sağlayarak, en kısa zamanda müdahale edilmesi sağlanmaktadır.
ANONS GİBİ
Alo 183 hattına yurt içinden yapılan aramalar ücretsizdir. 
Kürtçe ve Arapça: Kürtçe ve Arapça bilen personel bu dillerde gelen çağrıları cevaplamaktadır. Bakanlık hizmetlerinin daha etkin verilebilmesi için tüm mobil ve sabit telefon operatörleriyle yazışma yapılarak, vatandaşın Alo 183 Hattı’na ücretsiz mesaj (sms) gönderebilmesine olarak sağlanmıştır. 
Özellikle işitme ve konuşma engelli vatandaşlar, tüm cep telefonu operatörlerinden isim, soyad, T.C kimlik numarası ve taleplerini içeren mesaj yazarak 183 numarasına gönderebilmekte, talepler ilgili personel tarafından değerlendirilerek telefon veya sms ile vatandaşlara geri dönüş yapılarak bilgi verilmektedir. 
Yurt dışı aramalar: Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, +90 312 253 92 00 telefon numarasından Çağrı Merkezi’ne ulaşabilmekte, bakanlık görev alanı kapsamında yer alan hizmetlerle ilgili gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılmaktadır. 183’e ek olarak, 155 Alo Polis hattı, 156 Alo Jandarma hattı, en yakın polis merkezini arayarak da ihbarda bulunabilirsiniz.

 

X