"Doğan Hızlan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Doğan Hızlan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Doğan Hızlan

Mimarlık tarihimiz üzerine

Mimarlık tarihimizi bilmeden yaşama biçimi, kültürle mimarlık arasındaki bağlantıları öğrenmeden bugüne dair fikir beyan etmek, her kent, şehir hatta mahalle için geçerli mimarlık modelini tespit etmek mümkün değildir. Hatice Aynur ve A. Hilâl Uğurlu’nun hazırladıkları ‘Osmanlı Mimarlık Kültürü’ bugünü çok daha doğru değerlendirmemizi sağlayacak bir çalışma.

Ekrem Hakkı Ayverdi’nin anısına’ ithaf ettikleri kitap; restoratör, kolekiyoner ve mimarlık tarihçisi olarak kalıcı eserler bırakan Yüksek Mimar Mühendis Ekrem Hakkı Ayverdi’nin vefatının 30’uncu senesi için 2014’te İTÜ ile Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği sempozyumun kitabı.

Mimarinin onu üreten medeniyetin tarihinden, coğrafyasından, jeopolitik konumundan, inanç, fikir, âdet ve geleneklerinden, yaşadığı sosyokültürel etkileşimlerden, sanat ve zanaatinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir.

Bu toprakların mimari geleneğinin ne olduğunu hatırlatıp bugün artık özgün dokusunun korunduğu kent, şehir, mahalle sayısı giderek azalmış, her tarafı birbirinin aynı cam yapıların kapladığı günümüzde zihninizi açacak bir çalışma olmuş.

Mimarlık tarihimiz üzerine

Kitap; ‘Mimarlık Kültürü ve Âdabını Yeniden Düşünmek’, ‘Yazılı ve görsel kaynaklarda mimarinin izini sürmek’, ‘Binalar ve Bâniler Üstüne Çeşitli Okumalar’ başlıklarını taşıyan üç ana bölümden oluşuyor.

Alanında uzman isimlerin kaleme aldığı bilimsel makalelerin yer aldığı bu kitap, hiç kuşkusuz sadece mimarların, akademisyenlerin dikkatine hazırlanmış gibi düşünülse de tarihi gezmelerinizde kılavuzluk edebilecek bir özelliğe de sahip.

Gülru Necipoğlu, Ezgi Dikici, Hakkı Önkal, Tülay Artan, Selen Morkoç, Hatice Aynur, Baha Tanman, A. Hilâl Uğurlu, Nina Ergin, Maximillian Hartmuth, Machiel Kiel, Suna Çağaptay’ın yazıları yer alıyor kitapta.

Hakkı Önkal’ın ‘Osmanlı Türbe Mimarlık ve Telakkisi Üzerine  Düşünceler’ yazısı, dini unsurlar, değişimler ışığında türbe mimarisinin tarihini ve değişimini aktaran dikkat çekici
bir yazı.

Hatice Aynur’un ‘İstanbul Çeşmelerine Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ başlıklı yazısı, hem bir İstanbullu hem bir edebiyatsever olarak çok ilgimi çekti. Aynur, çalışmasında İstanbul’daki çeşmeler hakkında tarihi bilgiler de paylaşıyor.

İstanbul’u ‘çeşmeleri’ odağında gezecekler için birincil kaynak bir çalışma. Hangileri hâlâ ayakta, hangileri bugün yok yazının izini sürerek tespit
edebilirsiniz.

Mimarlıkla gündelik hayat arasındaki ilişkinin tarih içindeki durumunu öğreneceğimiz önemli yazılar toplamı bir kitap.

X